Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola

Narodenie Ježišovo

1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 2 Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 3 Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.

7 I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni
pre nich nebolo miesto. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9 A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:

14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

15 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. 17 Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. 19 Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20 Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Na záver roka jedno prianie

Všetkým priateľom, zmámim, bývalým spolužiakom, kolegom, príbuzným aj náhodným návštevníkom prajeme milostiplné vianočné sviatky a spokojnejší a radostnejší rok 2005.

Užite si to priatelia, Vaše 4M .

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Pál Csáky neprekročil v Rakúsku rýchlosť, bol to Rusko

Chybička sa vlúdila do správ TASR, ORF a tým pádom do všetkých článkov, ktoré čerpali informácie z, vraj, profi zdrojov. Aj do môjho. Pravda je vraj taká, že to neboli južní susedia, ale Rusko.

V takýchto prípadoch sa mi derie na jazyk moja obľúbená pripomienka lekárnika : Ja keby som takto pracoval, mám plné Olšanské hřbitovy mŕtvych pacientov a tisícky ďakovných listov od… To by už bol čierny humor. Ale ak by vás to zaujímalo…

Súvisiace u nás doma
Pál Csáky prekročil v Rakúsku rýchlosť
Zdieľajte obsah s priateľmi:

Objavte čaro skrytej kópie

Dostávam momentálne mraky nevyžiadanej pošty. Nie, nejde o klasický spam. Sú to e-mailové priania k Vianociam a do nového roku. Spam nenávidím, ale k prianiam sa staviam zhovievavo. Pri ich prezeraní ma upútala jedna vec. Záhlavie správ plné e-mailových adries ľudí o ktorých nič neviem, nepoznám ich a možno tak ako ja, nie sú radi, že sa ich e-mailová adresa dostala do sveta. Stačí totiž, aby jedného z adresátov napadol vírus a moja adresa je v rukách spamerov. Ako z toho von?

Každú správu je možné poslať tromi spôsobmi.

  1. Komu; To: (hlavný adresát)
  2. Kópia; Cc (na vedomie)
  3. Skrytá kópia; Bcc (všetci sú hlavnými adresátmi a súčasne o sebe nevedia )

Prvé dve pozná skoro každý, kto už nejakú e-mailovú správu poslal. Komu, to je tomu, komu to chceme poslať. Od neho chceme, aby s tou správou niečo urobil. Aby na základe tej správy niečo vykonal. Kópia, to je kópia správy pre ostatných, ktorí by mali vedieť, že tú správu ten Komu dostal. Kópia to vezme na vedomie.

Ste taký ješitný, že chcete dať všetkým na vedomie, koľko máte známych, že sa chcete pochváliť na koľkých ľudí pred Vianocami myslíte? Určite nie, myslím si o vás to najlepšie. Preto odporúčam dávať, v prípade vianočných prianí, e-mailové adresy so kolónky skrytá kópia (Bcc).

Táto tretia kolónka býva často skrytá. Veď je to skrytá kópia. Ale môžete si byť istý, že ak sa trochu rozhliadnete a viete čo máte hľadať, tak ju vo svojom e-mailovom programe alebo webovom rozhraní nájdete. Skrytá kópia sa chová aj ako komu a súčastne aj ako kópia. Každý, kto je uvedený v kolónke skrytá kópia má pocit, že je hlavný adresát. A zároveň, tí čo to dostanú, adresáti, o sebe vôbec nevedia. Dokonca získajú pocit výlučnosti, ktorú práve z výhodou využijeme pri posielaní vianočných a novoročných prianí.

Skúste kolónku skrytá kópia používať aj pri inej reťazovej komunikácii. Adresáti vám budú vďační, že chránite ich e-mailovú adresu pred zneužitím.
Nabudúce o tom, ako nemám rád reťazové e-maily.

Zdieľajte obsah s priateľmi: