Keď zákazník podpisuje, tak sa už nerozpráva

Som si myslel, že túto základnú poučku učia každého predajcu, každého obchodníka s teplou vodou. Tak nejako som vychádzal zo stereotypu, že čo je v USA to musí byť predsa vždy lepšie, kvalitnejšie a hlavne kapitalistickejšie. Veď to poznáte, keď pred vás položia dve, ale úplne rovnaké krabičky zápaliek z Pelíškov, ktorá bude lepšia?

Nuž, zdá sa, že všetko je inak. Aj veľké banky v USA zamestnávajú chybujúcich obchodníkov. Ak chcete vedieť,čo sa vám stane, keď po dohodnutom obchode predložíte zákazníkovi na podpis papiere a popri tom ešte čosi rozprávate, prípadne zľahka zmeníte už dohodnuté podmienky, tak ak chcete vedieť čo sa vám na 100% stane, prečítajte si článok Podnikani je souboj dravcu v dzungli Ten rozvláčny úvod o postavení očí a rôznych prirovnaniach môžete preskočiť, to podstatné je v druhej časti článku.

Ale vráťme sa k dnešnému pravidlu. Každé pravidlo v obchode má vždy dve strany. Ako sa má správať predajca, to sme si povedali. A ako zákazník? Jednoznačne, ak predajca urobí chybu a otvorí zobák počas podpisovania kontraktu, zastavte pero tesne nad papierom a opýtajte sa: Takže to čo sme doteraz dohodli by mohlo byť aj inak? V ďalšej vete otočte jeho hlúpe štebotania do ďalšej protiotázky. A vychutnávajte si pohľad na neho ako sa smaží, ako sa bojí, že práve prichádza o obchod. Vychutnávajte si, ako ho oblieva studený pot z vedomia, že krvopotne dojednaný obchod mu práve preteká medzi prstami.

Rekapitulácia: Keď skončí fáza vyjednávania podmienok a nastane fáza uzatvárania obchodu, podpisovania zmluvy, podania rúk na znak dohody, platby pri pokladni, mlčať je zlato.

Uplatnenie v každodennom živote: Toto pravidlo platí aj pri nakupovaní v obchode. Keď zákazníkovi predložíte 3 druhy z ktorých si má vybrať a on sa definitívne rozhodne a začne vyberať peňaženku, už mlčte. Už žiadna ponuka, už žiadna diskusia do momentu, keď máte jeho peniaze vo svojej zavretej pokladni. A naopak, ak vy, ako zákazník, vyberiete peňaženku, že zaplatíte a obchodník vám ponúkne ešte 4 možnosť, ešte nejaký prípredaj, použite horeuvedenú vetu: Takže to čo ste mi doteraz ponúkali je horšie ako táto 4. možnosť? Takže bez tohoto prípredaja by bola doterajšia vaša ponuka nekompletná?

Návod pre rodičov: Aby si toto pravidlo osvojilo moje dieťa už odmalička, bolo poučené, že keď predkladá žiacku knižku na podpis, domácu úlohu na podpis, že nesmie povedať ani fň. Inak sa z podpisovania stane moje polhodinové kázanie o tom, čo som sa v žiackej/zošite dočítal. Vrátane vysvetlenia, prečo ma teraz musí 30 minút počúvať.

Zdieľať?

Markeťák hľadí na projekt prizmou skutočných zákazníkov – tretí diel o koňoch a psoch

Z prvého dielu vieme, že každý dobrý projekt potrebuje funkciu markeťáka a z druhého dielu vieme, ktorá osoba funkciu markeťáka obsadila. Dnes si povieme čo je najväčší prínos markeťáka do vnútra firmy.

Prizmu definuje slovník cudzích slov ako hranol.

Prizma je ten hranol, ktorý mení náš uhoľ pohľadu. Prizma sú naše skúsenosti, vedomosti. Prizma je životný priestor, v ktorom sa pohybujeme. Prizma je náš vek.

Prizma zákazníka je najlepší priateľ markeťáka. Súčasne je to to najcennejšie, čo markeťák môže priniesť do vnútra firmy. Pochopenie prizmy umožní váš projekt ďalej rozvíjať. Umožňuje vôbec vytvoriť projekt, ktorý má zmysel. Pochopenie prizmy vášho zákazníka umožní vášmu projektu uspokojovať skutočné priania a potreby vašich skutočných zákazníkov. Tých, ktorí prinesú vášmu projektu úspech, tých, ktorí z vás urobia boháčov. Tých, vďaka ktorým svoj webový projekt predáte za ťažké prachy Googlu alebo SME.

Teraz budem trochu didaktický. Budeme hľadať ciele vášho projektu videné prizmou vašich zákazníkov. Ukážeme si, kde sa tá prizma vlastne nachádza. Ak ste o nej nikdy nepočuli, skúsime si ju prvýkrát ukázať: Vezmite si dva papiere. Áno, budete písať na papier, nie na obrazovku.

Najprv použijeme to čo máme, teda vašu prizmu. Na prvý papier si napíšte zoznam toho čo by mal váš projekt riešiť, aký problém zákazníka/návštevníka by mal vyriešiť. (Mohol som napísať nejaké synonymum, napríklad saturovať, ale radšej budem zrozumiteľný.) Takže máte to?

Na druhý papier si napíšte zoznam ľudí, profesií, teda zoznam, komu by mal tento váš projekt pomôcť vyriešiť problémy spísané na prvom papieriku. Je to zoznam ľudí, ktorých prizmu hľadáme.

Ten prvý papier otočte naopak. Popísanou stranou dole a čistou hore. Na túto čistú stranu napíšte nový zoznam problémov, ktoré potrebujú vyriešiť ľudia, skupiny, profesie, ktoré ste si napísali na ten druhý papier. Ale pozor, skúste si predstaviť, že ste oni. Musíte sa vcítiť do pozície vašich budúcich zákazníkov. Pozrieť sa na váš projekt ICH prizmou. Ich uhlom pohľadu. Z pohľadu ich skúseností. Musíte nájsť prizmu vašich zákazníkov. Tak, ani to nebolelo a máte to miesto, kde sa vo vašej firme nachádza prizma. Je to presne to miesto, kde je sa stretáva váš pohľad na projekt a pohľad vašich zákazníkov.

Ale späť k papierom. Napísali ste na tú druhú stranu toho prvého papiera niečo? Ak ste sa skutočne vcítil do úlohy vašich zákazníkov a súčasne váš prvotný nápad na projekt aspoň za niečo stál, budú obe strany papiera aspoň na 70% zhodné. Ak sú zhodné na viac percent, tak ste sa málo vcítili do prizmy vašich zákazníkov alebo je váš projekt od počiatku geniálny. Ak je to tak na cca 20%, nezúfajte. Alebo si nájdite inú cieľovku, alebo smerujte svoj projekt viac podľa druhej strany prvého papiera, teda podľa skutočných potrieb vašich budúcich zákazníkov/návštevníkov.

Tieto dva papiere budú od teraz hlavným bičom funkcie markeťáka vo vašom projekte. Funkcia markeťáka musí neustále dozerať, či ostatné funkcie vo vašom projekte dodržujú skutočné ciele projektu, teda záujmy zákazníka. Inak sa mu bude projekt zle predávať. Inak bude predávať projekt zákazníkom/návštevníkom, ktorí ho nepotrebujú. Inak bude predávať nepotrebný projekt. Inak budete míňať peniaze a čas na dosiahnutie vašich cieľov, nie potrieb vašich návštevníkov/zákazníkov. Proste bude v úlohe predajcu chladničiek za polárnym kruhom. Alebo lopatistickejšie a vo veľkom detaile: Budete mať na webe okrúhle rohy, lebo cieľom šéfa je pekná grafika a nie košík v pravo hore, lebo tak sú zvyknutí vaši zákazníci (zistené marketingovým prieskumom).

Toto dozeranie je nezávideniahodná úloha. Všetky ostatné funkcie mu budú nadávať. Programátori vymyslia desiatky ironických prezývok a projektový manažér ho bude nenávidieť za jeho neustále opakovanie: „Ale naši zákazníci by zaplatili viac, keby táto časť webu fungovala tak, ako to potrebujú naši zákazníci. Tak to zariaďte!“ Všetci zainteresovaní do projektu si myslia, že najlepšie vedia, čo chcú vaši zákazníci. Ale s prizmou zákazníka sa dostane do kontaktu len a práve markeťák. On ju musí mať stále pred sebou pri každej diskusii vo firme, pretože jedine on sa skutočne stretáva zo skutočnými zákazníkmi. Funkcia markeťáka má pravidelne prinášať názory a pohľady zvonku. Preto si markeťák musí byť istý, že dostatočne chápe prizmu svojich zákazníkov.

Áno, markeťák stále hľadí na váš projekt prizmou vašich zákazníkov. Markeťák sa stále snaží hľadať prizmu vašich užívateľov. Vymýšľa a hlavne vyhodnocuje všelijaké prieskumy, testovania, overovania úspešnosti, farebné varianty, ankety. Snaží sa, aby sa z vášho projektu nestal mŕtvy kôň. Lebo po takom ani zdochnutý pes slovenského internetu neštekne.

Na budúce: výrobná porada.

Zdieľať?

Majú sa affiliate linky odkrývať?

Práve prebieha anketa na probloger net: Do You Disclose Affiliate Links? Ak máte chuť, zahlasujte. Veľmi som zvedavý aké budú výsledky. Zatiaľ je to nerozhodne.

Osobne si myslím, že upozorňovať, že tento link je sprostredkovanie a tento nie je, je kravina. Nemá to reálne opodstatnenie. Ak je článok o Paypal, tak upozorňovať, že tento linky je affil nemá z pohľadu návštevníka žiaden význam. Cieľová stránka je rovnaká, ako keby to bol obyčajný odkaz. Pokiaľ návštevník vykoná konverziu, tak ho to, že klikol nestojí ani korunu. Platí až v prípade, že na cieľovej stránke niečo kúpi. Pokiaľ na to kliknú tisíce, nestojí to prevádzkovateľa sprostredkovateľského programu ani korunu. Pokiaľ sa z tých tisícov jeden stane zákazníkom (skonvertuje) vznikne prevádzkovateľovi zisk z ktorého nejaké percento venuje partnerovi za to, že ten zisk vznikol.

Len pre vyjasnenie pojmov:

Sprostredkovateľský odkaz z pohľadu návštevníka nie je reklamný formát. Nenesie sám o sebe žiadnu reklamnú informáciu, nepropaguje produkt, nenabáda ku konverzii. Reklamou môže, ale aj nemusí, byť text, ktorého je sprostredkovateľský odkaz súčasťou. Tak tento text je niektorým z formátov reklamy, musí byť ako reklama označený.

Sprostredkovateľský odkaz je odkaz nesúci jednoznačný identifikátor na základe ktorého môže prevádzkovateľ sprostredkovateľského programu identifikovať partnera a prisúdiť mu odmenu za dokončenú konverziu privedeného návštevníka na zákazníka.

Odmena za sprostredkovanie je odmena, ktorá má byť poskytnutá za skutočnú konverziu privedeného návštevníka na zákazníka. Ak prevádzkovateľ sprostredkovateľského programu platí svojim partnerom len za privedenie trafiku, tak si pomýlil sprostredkovanie s PPC reklamou zo všetkými dôsledkami na efektivitu a svoju peňaženku.

Zdieľať?

Veková štruktúra obyvateľstva – Štatistický úrad sa pochlapil

Pre jeden projekt som potreboval pohľadať kvalitné štatistické podklady o rozvrstvení obyvateľstva podľa vekových kategórii. Kam inam zamieriť pre tieto dáta ako na na stránky štatistického úradu. A tam ma čakal jeden šok za druhým. Samé pozitíva a sociálne istoty.

Štatistický úrad redizajnoval. Jasne, prehľadne, kvalitne. Kde sú tie hrôzy 90. rokov čo tam mátali ešte v čase ostatných parlamentných volieb. Dnes je to moderná stránka a podľa informačných detailov aj moderná inštitúcia.

Pre svoje dáta dom išiel do sekcie Home > Hlavné oblasti > Demografia > Obyvateľstvo > a tam som si mrkol najprvPočta presťahovaných slovákov z ČR a do ČR preddefinované tabuľky. To čo som hľadal tam ako preddefinovaný výstup nebolo, no mimochodom ma zaujala informácia o počte presťahovaných ľudí medzi SR a ČR. Očakával som opačný pomer. Keďže je to PDF dokument a nechcelo sa mi preformátovávať ho do HTML, tak som si spravil fotku obrazovky, trochu to orezal a obrázok vidíte vpravo.

To čo som hľadal, to som našiel v sekcii Home > Hlavné oblasti > Demografia > Obyvateľstvo > Regionálna databáza. To vám je vec. Webové rozhranie priamo do databázy Štatistického úradu prístupné bez poplatku. Štatistický úrad sponzorujem z daní, takže prístup ako má byť. Tam som si navolil čo bolo treba, stiahol vo forme xls tabuľky a pekne na desktope si s číslami pohral. Viete, ide o to, že mám nejakú predstavu o vekovej skladbe svojich návštevníkov a potrebujem zistiť, aký mám podiel na trhu v oblasti konkrétneho vekového rozmedzia a konkrétneho geografického priestoru. Investor totiž stále tlačí na zvyšovanie a zvyšovanie a ja mám pocit, že v danom segmente nie sú ľudia, ktorý by ešte mohli byť neskonvertovaný. Tvrdé dáta to rozsúdili behom desiatich sekúnd.

Vďaka takto komfortnému prístupu sa dá relatívne presne odhadnúť koľko potrebujete vytlačiť letákov pre čerstvé mamičky vo vašom okrese. A tisíce a tisíce ďalších pohľadov podľa vlastnej ľubovôle a nie podľa ochoty nejakého úradníka.

Keď som sa pohral zo svojimi číslami, napadlo mi, že sa lepšie prizriem, ako je to s tými deklarovanými počtami užívateľov rôznych slovenských sociálnych sietí a komunitných stránok. Embuck vydal článok, kde uviedol prehľad vrátane počtov užívateľov. Tak som to hodil do tabuľky a výsledok je nasledovný:

Veková kategória Počet obyvateľov k 1.7.2005
15-19 412 893 412 893 412 893 412 893
20-24 449 093 449 093 449 093  
25-29 471 448 471 448    
30-34 420 494      
SUMA 1 753 928 1 333 434 861 986 412 893

Počet uvádzaných členov Podiel na trhu
birdz.sk 33 000 1.9% 2.5% 3.8% 8.0%
Unister.sk 75 000 4.3% 5.6% 8.7% 18.2%
Mojiznámi.sk 8 000 0.5% 0.6% 0.9% 1.9%
Booom.sk 150 000 8.6% 11.2% 17.4% 36.3%

Úvaha nad dátami: Komunitné stránky využívajú ľudia starší ako 15 rokov a zo zvyšujúcim vekom sa komunitnosť človeka znižuje. Uvedené portály sú svojim zameraní cielené na mladé dynamické publikum. Takže som postupne uberal z hornej strany vekovej hranice, aby som získal predstavu, koľko percent majú v podiele na trhu. Ak by som tušil skutočnú vekovú štruktúru, dalo by sa to odhadnúť jasne a presne.

Akokoľvek, domýšľam sa, že pre Unister.sk je podiel 8,7% v skupine školou povinných až až. Ak by tam mali len stredoškolákov, tak majú podiel dokonca 18,7%. Keď vezmem, že ako základ je braný celkový počet chlapcov a dievčat v danom vekovom rozmedzí na Slovensku, teda aj tých, ktorí nemajú prístup k Internetu, teda aj tých, ktorí sa dostanú k počítaču len na hodine informatiky, reálny podiel na trhu nám rastie a rastie. Do absurdných výšok.

Nad webom booom.sk sa zamyslite sami. Len pozor, sú tam 3 „o“ a chlapci evidentne podcenili sk-NIC.

Nasleduje len informačný servis pre moje potreby. Ohľadne autorských práv sa na stránkach píše:

„Autorský zákon umožňuje šíriť databázy:
– udelením súhlasu autora na ich používanie v rozsahu udeleného súhlasu bez povinnosti uhradiť autorovi odmenu
– bez súhlasu autora na ich ďalšie používanie bez povinnosti uhradiť autorovi odmenu a to oprávnenými užívateľmi bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu
– so súhlasom autora na ich použitie na komerčnom princípe.
Úrad môže uzavrieť licenčné zmluvy v písomnej forme, ktorých predmetom musí byť spôsob použitia databáz, rozsah licencie, čas, odmena alebo spôsob jej určenia, ak sa nedohodne na bezplatnom poskytnutí licencie. Licencia môže byť výhradná, t.j. udelí sa iba jednému konečnému používateľovi alebo nevýhradná, t.j. udelí sa tiež iba jednému používateľovi, ale s možnosťou ďalšieho udelenia aj tretej osobe (tzv. sublicencia – iba s písomným súhlasom autora). Poskytované informácie na zmluvnom základe neobsahujú dôverné údaje.“ Zdroj: Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií

Ak viete o nejakom šikovnom nástroji na prevod xls tabuľky ho čistého, zdôrazňujem čistého html, tak sem s ním. Zadarmo nie je podmienkou.

Zdieľať?

Úspešný blog, jho, iPhone a nekonečné labúžo

Celulózový výluh zo siete. To aby ste tak medzi 10:00 až 12:15 mali čo čítať. To je totiž na slovensku obdobie najväčšej návštevnosti webov, ktoré z vašou prácou ale vôbec nesúvisia. Práve súhlasne prikyvujete, že? Tak poďme na to, kanvica už z toľkej celulózy vzdychá ako Mesániho babka pod kopcom.

Začneme najprv len tak zľahka, humorne? No schválne, dokedy vydrží tento spamový komentár? Zdá sa, že H1 sú riadne vyťažený. Odhadujem, že ešte tak 3-4 dni.

Ako na úspšný blog? Autority, na ktoré sa furt odvoláva, sa rozhodli, že napíšu seriál o blogovaní. Superautority sa pýtali, že vraj aký je to ten merateľné parameter úspešnosti blogu? Ja, ako vaša najsuperautorita sa pýtam: Aký to má zmysle? Stačí napríklad prelistovať How to Build a Somewhat Successful Blog: 16 Lessons I Have Learned, keď si vezmem len tie aktuálne. Alebo niektorý z tisícov historických zápiskov, napríklad tuto v článku Jak začít vydělávat na internetu. Alebo si prelistujte tento môj blog. Slovom, každý blogér, ktorý píše dlhšie ako týždeň sa tejto téme venuje. Dokonca aj takým detailom, ako je vzťah blogovania a životného prostredia. Ak to myslíte s blogovaním vážne, tak už určite máte za sebou fázu čitateľ, takže v pohode odlíšite bulšitárov od normálne mysliacich.

Pre česky mluvících blogérov: Jho, bez jeh, o jhách (skloňování) O pravidlách českej gramatiky som v ostatnom čase získal dojem, že pravidiel je 1000 len pre to, aby sa česká gramatika mohla riadiť 1001 výnimkou. Dcéra do toho začala vnikať, takže čoskoro prídu podrobnosti.

Toto je len pre moju potrebu čoskorého cestovania. Google Maps for Symbian Devices. Znalí neľakajte sa, nepresedlal som na Symbian. Ide len o to, že z toho článku je na dva kliky cab súbor pre WM. Asi som mohol zalinkovať rovno ten.

Apple chcel vy*****… ako by som to slušne… zo svojimi nadržanými zákazníkmi, tak vrámci aktualizácie firmváru odblokoval odblokovania. Odblokovači to vzali nie ako problém, ale ako výzvu a na odblokovanie odblokovania odblokovania im stačili cca dva týždne. Po dvoch hoďkách škrabania sa ľavou nohou v pravom uchu pri stoji na hlave má Stív po radosti.

Jedno PíáR, čo sa tvári ako tlačová správa: Popularita nákupov cez internet rastie To viete, ide predvianočná sezóna a odborníci tvrdia, že za tých pár dní pred Vianocami urobia internetové obchody 3/4 svojho ročného obratu. Tak som zvedavý, či aj nám sa tak zadarí.

Dáme vtip? Dáme! Myš a slon. Myš sa pýta slona: „Chceš zažiť labúžo?“ Slon je za každú rozkoš, tak prisvedčí. Myš mu vlezie do chobota a vyjde zadkom. Slon slastne vzdychá: „To bolo labúžo. Ešte!“ Myš znovu vlezie do chobota a vyjde zadkom. Slonovi sa to páči a presvedčí myš, na ešte jednu rundu. Myš teda vlezie do chobota, slon priloží chobot k zadku a slastne vzdychá: Nekonečné labúžo. Ja len dodám, že 16. rijna maji svavek sefove.

Tak, rozptýlili sme sa. Nehniezdite sa na stoličke, vidím vás! Poďme radšej ďalej v mojich firefoxových záložkách.

Laureátom ceny za debilné prirovnanie sa tento týždeň stáva Modrá Šance: Výsostné podnikatelské vody. Argumentačná úroveň ako z učebnice. Aby ste ale neostali bez informácie o čo v tých dotáciách ide, mrknite do článku Internet zadarmo se může prodražit. Myslím, že si budem musieť šľahnúť nejaké to antihistaminikum. Moja alergia na slovo zadarmo dostala poriadnu ranu.

Keď sme pri tej argumentácií, zaujímavo rozoberá prístup top vedeckých kapacít tejto planéty k teórii strún článok Teória strún je nahá, ale nič jej nevidno. Ten článok je zaujímavý nie len predmetom, ktorému sa venuje, ale aj formou. Toľko vlezdoprdelných prívlastkov voči kapacitám, harvarďákom, autoritám, velikánom vedy, slávnych autorov, najväčších matematických géniov, bášt akademickej prestížnosti a podobne a podobne som na jednom mieste dávno nevidel. Spomínam si, ako ma náš slovutný spektábilis, profesor farmakológie v plavkách na Liptovskej Mare učil základom windsurfingu. Potom pre celý tábor varil halušky. V plavkách, v zástere, s varechou, už len reťaz spektábila mu chýbala.

Všetko raz bude 2.0. Mobile 2.0 už je.

Zdieľať?

Po mesiaci ohliadnutie sa za blogom a vypísanie odmeny pre autorov

Úvodníky sa mi evidentne daria. Ten ostatný som písal 4.septembra. Takže keď prehlásim, že tento blog je mesačník, bude dnešný úvodník presne ako má byť. Akurát to nebude pravda. Teda to, že tento blog je mesačník. Aj keď, možno by to bol svetový unikát, takzvaný: mesačník s približne dennou periodicitou. Myslím, že podtitul tohoto blogu sa jednoznačne rysuje. Ešte to nechám tak 2-3 mesiace uzrieť a v budúcej päťročnici sa dočkáte. Ale poďme už na obligátnu úvodníkovú agendu.

Anketa

Anketa v septembri nebola. Veď čo vás budem skúšať hneď z kraja školského roku. Hlavne, keď tá predchádzajúca anketa ukázala, že na vás školský rok nepôsobí. Absurdné? To neriešte. Zasadá 17. zjazd čínskych komunistov, takže ešte len uvidíte čo je to absurdné. Možno sa vysvetlenia dočká aj major Terazky.

Poďakovanie sponzorom tejto stránky

Tento mesiac to bude len Googlu a jeho Adsense. Výkon za september bol US$ 23,84, takže mierny nárast. Keďže som musel zásadne obmedziť reklamu konkurencie (troch slovenských lekárenských eShopov), predpokladám v októbri mierny pokles. Aj, keď… Veď uvidíme. To len aby som o mesiac vedel, že som odhadoval pokles a z akých príčin. A ak to tu číta niekto z konkurencie, aby vedel, prečo odo mňa už nekonvertuje. Veď to poznáte o tom Sandokanovi. Ak nie, už v minulom článku som na tento vtip upozorňoval, tak si ho prosím naštudujte.

Ďalšie poďakovania sa nekonajú. Nie je komu. Škoda. Výzvy od minula stále platia.

Poďakovanie externým prispievateľom

Máme tu ďalšiu novú rubriku úvodníka. Keďže mám chuť ďalej rozvíjať svoj projekt Recept-na-život smerom k akciovému webu, rozhodol som sa, že mesačne investujem 10 000 Sk do obsahu. Podmienky sú nasledovné:

 • Námety: Podľa vlastného uváženia, najlepšie recepty na život.
 • Rozsah: cca 300-500 slov – V prípade seriálov/súvisiacich článkov minimálne 3 diely po cca 300 slovách.
 • Frekvencia: keď bude jeden článok mesačne bude jeden, celový odber článkov je limitovaný horeuvedenou sumou za mesiac.
 • Výhrada uverejnenia: Vyhradzujem si právo text do 7 dní stiahnuť a odmenu nevyplatiť v prípade, že obsah textu bude v rozpore s duchom webu Recept na život a z podmienkami uverejnenia.
 • Cena: 100 Sk za článok + podiel z 50% z výnosov celého webu za ostatných 30 dní od uverejnenia posledného článku. Je to bonus, ktorý je nenárokovateľný a je celkom na mojej úvahe. + Informácia v pravidelnom mesačnom zhodnotení vrátane linku (Skoro) kam si zaželáte.
 • Podmienky:
  • Texty sú originály, teda neboli zverejnené na inej webovej stránke.
  • Texty nebudú poskytnuté inému serveru, vrátane napríklad vlastného blogu autora.
  • Texty neobsahujú gramatické chyby v rozsahu väčšom ako únosnom.
  • Texty nie sú zjavnou reklamou a nemajú zjavne za cieľ budovanie spätných odkazov. Texty neobsahujú affil kódy autora. (Uverejnenie takýchto textov je možné v inom režime po dohode so mnou.)
  • Texty obsahujú základné formátovanie, sú štrukturované a www adresy sú formou aktívnych odkazov
  • Autor súhlasí, že články bude môcť korigovať, upravovať, meniť a dopĺňať akýkoľvek registrovaný užívateľ/návštevník projektu Recept na život v rozsahu obvyklom pre wiki systémy.
  • Autor dodržiava zákony Slovenskej republiky, hlavne daňové zákony, ochranu autorských práv a dobré mravy.
  • Autor je schopný pracovať na základe ústnej/IM/e-mailovej dohody alebo podania ruky.
  • Autor súhlasí, že konečné slovo mám ja.

Takže priatelia, na stole stojí mesačne voľne pohodených 10 000 Sk. Stačí len písať pre Recept na život a sú vaše.

Akvárko

Akcia akvárko sa zadrhla. Takže zatiaľ v tejto otázke nič nového. Pracujem na tom, aby sa akcia opäť rozbehla. Kameňom úrazu sa stalo umiestnenie v priestore.

Výťah

Predpôrodné aktivity v našom výťahu sa stupňujú . Našťastie ešte nedošlo na najlepšie, ale prípravy sú v plnom prúde. Vyleštili sme núdzové tlačidlo. Zvonček na privolávanie obsluhy je denne testovaný, zriadili sme špeciálnu pevnú linku priamo do útrob výťahovej šachty. Na strechu kabínky sme umiestnili kompletne vybavenú pôrodnú sálu. Starosti nám robí akurát veľkosť stropných panelov výťahovej kabínky. Vydali sme vnútropodnikovú smernicu o využívaní výťahu, kde je ako jediný bod zákaz prepravy akýchkoľvek dvoch a viacerých žien. Nie že by to aktuálne bolo technicky možné, ale jeden nikdy nevie a sú vraj informácie, že v Bostone to napriek fyzikálnym predpokladom dve ženy dokázali. Ako vidíte, náhody sú vopred vylúčené. Máme veci úplne pod kontrolou a neexistuje možnosť, ktorá by nás prekvapila. Sme kľudnÍÍ. Sme celkom KĽUDNÍ!

Zdieľať?

Ad: Ako sa zmenili internetové katalógy

Komentár k článku na ronyho spravodaji Ako sa zmenili internetové katalógy. Najprv si hupkom prečítajte tamten článok, aby ste boli v obraze a potom hupkom sem. Ach jo! Takto to dopadá, keď nám trackback umrel na spamovú chorobu.

Na plnú hubu treba povedať, že katalógy súčastnosti sú len nositelia reklamného priestoru pre svojich majiteľov. Majitelia katalógov majú v trubkách ľudí, ktorí nejakým poblúznením mysle použijú ich reklamný priestor na vyhľadávanie.

Ak by mal katalóg fungovať musel by na jeho štruktúrou sedieť dav ručných obrábačov. DMOZ je typickou ukážkou, že to nie je možné urobiť formou dobrovoľníkov. A formou platených zamestnancov? Kto má na to prachy aby to robil skutočne dôkladne dobre? Okrem speňaženia reklamného priestoru nikto lepší predajný model nevymyslel a tento je nedostatočný na to, aby uživil potrebnú haldu holubov. Blahej pamäti si robil na prvého apríla Google srandu, keď takto predstavil svoj tým skvalitňovačov výsledkov vyhľadávania.

V čom skôr vidím cestu, je otázka špecializovaných katalógov (len neviem či je to správne pomenovanie) typu zbozi.cz Ktokoľvek sa môže zapojiť, ale ak sa chce zapojiť, musí dodať štrukturované dáta. Ak je možné v danej oblasti vytvoriť v dátach nejakú štruktúru, bude sa dať v tejto oblasti urobiť špecializovaný katalóg. Prosto, maximum práce musí urobiť ten kto dáta dodáva a kto teda chce byť nájditeľný. Tým sa prenáša jednak motivácia a druhak aj finannčná záťaž tam, kde je jednak maximalizovateľmá a druhak minimalizovateľná. Veď v konečnom dôsledku podobne funguje aj fultextové vyhľadávanie. Musíte zamakať na SEO, aby ste boli nájditeľný.

Mimochodom, ani zoznam.sk implicitne nevyhľadáva vo svojom katalógu, ale vo fultextovom indexe Jyxa. A podobne sú na tom aj ostatné väčšie katalógy. Väčšie, myslím v počte návštev z ich domény na mojich projektoch a v zmysle štatistík Netmonitoru a podobných krištáľových gúľ. Jednoducho už dávno to nie sú katalógy. Už je to len zvykový mýtus, že sú to katalógy. S ohľadom na svoj obchodný model ani nemajú finančné možnosti nejakým spôsobom radikálne zmeniť svoj stav. Stav, kedy ich katalógová časť je legitímnou linkfarmou na SEO pre Google a Jyxo a výsledky vyhľadávania nakupujú u externých firiem, teda u Jyxo a Googlu.

Trochu sarkastických úvah: Dokedy tento stav bude Jyxo a Google trpieť? To znamená, dokedy ich budú indexovať, používať linky z katalógov ako informáciu do svojich rankov? Nuž, kým od nich budú tieto katalógy kupovať ich indexy prípadne umiestňovať do výsledkov vyhľadávania ich reklamu. Myslím, že najväčším víťazom je aktuálne slovenský eTarget. Predpokladám, že keď niektoré pidikatalógy dorastú, aj Adsense si ukrojí svoj podiel. Všetko je predsa otázka vzájomnej výhodnosti. Na prebúranie sa do podielu Googlu na poli vyhľadávania, tak na to všetci rezignovali. Postaviť silný (v podiele na trhu vyhľadávania) lokálny katalóg, na to nemajú ani za mak motivácie. Etarget a garancie prvých strán ich zabezpečia do dôchodku dosť. Koniec sarkazmu.

Na záver, len upozornenie, že katalóg znamená ručne pridávané stránky do jednotlivých sekcii a následne nad týmto katalógom postavený vyhľadávací stroj, ktorý vám ponúkne výsledky len z tohoto katalógu. Súčasne katalóg poskytuje možnosť ručne listovať v prehľadnej štruktúre sekcii a tým sa dopracovať k relevantným výsledkom. Katalógmi je napríklad surf.sk, zoznam.sk/katalog, centrum.sk/s-xx-xyz

Typicky katalógom nie je azet.sk, aj keby mal slovo katalóg v záhlaví písmom o veľkosti 100px. Vyhľadáva totiž v indexe Jyxa, a tento index vytvoril robot, ktorý fultextovo prechádza celý slovenský web a prejdené stránky zaraďuje do svojho fultextového indexu. Rovnako katalógom nie je zoznam.sk, centrum.sk, pretože po zadaní do vyhľadávacích políčok poskytnú výsledky vytiahnuté z fultextových indexov. Väčšinou zasa Jyxa.

Ako tak pozerám, z katalógu sa stane fultext v momente, keď si na nejakom PPC systéme zarobí toľko, koľko Jyxo pýta za svoj fultextový index. No schválne, kedy sa objaví na jednom z tuuvedených katalógov fultext?

Akokoľvek je tento článok dlhý, je tu tá základná otázka: Na čo je komu katalóg?

Zdieľať?

Úloha, funkcia, osoba – druhý diel seriálu o skapatých psoch a mŕtvych koňoch

Prvým dielom tohto seriálu som spôsobil v markeťáckych kruhoch predčasné Vianoce. Uvidíme či sa budú tak vyťešovať, keď tento seriál článkov o skapatom psovi a mŕtvych koňoch na poli slovenských webových projektov skončí.

Ale kým príde na tie Vianoce, najprv bežná próza všedného dňa jedného vášho webového projektu. Webového projektu, takzvanej jednokoňky. Minule som sľuboval, že to bude drsné. Preto varujem slabé povahy dopredu, hrozí schíza. A keď schíza v jednokoňke, tak schíza jak hovado.

Zadefinujeme si dva zásadné pojmy dnešného dielu:

 1. funkcia – súbor činností, úloh, ktoré musia byť vykonané, aby projekt dosiahol definovaný úspech
 2. osoba – človek z mäsa a kostí, ktorý bude vykonávať činnsoti potrebné pre to, aby projekt dosiahol definovaný úspech.

Všimnite si ten rozdiel. Funkcia je nehmotný súbor činností. Niekto by povedal, že je to pracovná pozícia. Iný by to nazval flek, ďalší zoskupený zoznam úloh. A všetci by mali pravdu.

Keď som riešil akúkoľvek úlohu, ako prvé vznikol zoznam činností, ktoré treba spraviť. Čo nakúpiť, čo zazmluvniť, čo zmanažovať, čo napísať, čo vytlačiť, čo definoavať, čo vymedziť, objednať perá, vizitky, nábytok, ak nábytok, tak nakresliť dispozíciu, vymaľovať, objednať štít, usporiadať otváraciu párty, naťahať sieť, naprogramovať skladový SW, nakúpiť počítače, sterilizátor – teda sušičku a tisíc a jednu vec, ktorú treba zariadiť. Zamyslite sa nad svojím webovým projektom, čo všetko treba spraviť. Okrem toho sterilizáku sa vo vašom zozname asi nájdu podobné položky.

Tak, vieme čo. Vieme kto to urobí? Stop, stop, stop. Vidím vám to na očiach, že už by ste chceli začať rozdeľovať spísané úlohy medzi ľudí. STOP, ešte nie.

Kľúčový moment dnešného dielu:

Rozdelíme úlohy medzi funkcie.

Tých tisíc úloh rozdelíme medzi niekľoko funkcii. Túto časť tvorby a správy projektu mám rád. Aj keď nemám ľudí, tak môžem delegovať, prikazovať, rozdelovať a panovať. (Aj keď s tým rozdeľovaním to bolo trochu inak.) Funkcii ajťák dáme nastarosť všetky čiastkové úlohy týkajúce sa HW a SW. Funkcii markeťák dáme za úlohu vymaľovať, zorganizovať nábytok, vymyslieť uloženie tovaru, objednanie peknej hostesky na otváraciu párty… V prípade vášho webového projektu isto viete, čo pre vás také marketingové oddelenie nejakej veľkej reklamky môže urobiť. Neviete? Tak tam zájdite a opýtajte sa ich, čo pre vás môžu urobiť. Že im to nakoniec nezadáte… Ja viem, je to trochu podlé, ale poznáte ten vtip o Sandokanovi? Biznis je biznis. No dobre, tak si kúpte knihu.

Takže máme tisíc úloh rozdelených pre 3, 4, 6, no maximálne 10 funkcii. Taký malý haedqvoter, teda hlava firmy. Zdá sa vám 10 darmožráčov veľa? Nuž, keď započítate aj upratovačku, osobnú sekretárku pre vás a zdielanú asistentku pre ostatných…

Dosť bolo snenia!

Prichádza tretia časť dnešného seriálového dielu. Tá najdrsnejšia.

Máte na to, aby ste zaplatili 10 osôb, z ktorých každá obsadí jednu z vami vytvorených funkcii? Máte na to prachy? Máte na to manažérske schopnosti riadiť takúto bandu?

Nebudem za vás ani odpovedať. Práca zahojí každú ranu na duši, tak hor sa do toho. Budeme obsadzovať funkcie osobami ktoré máme k dispozícii. Máme len jednu osobu? Tak to aspoň máme rýchlo za sebou. Na každú vizitku si nad každú funkciu napíšte svoje meno aj je po paráde.

Ak máte menej osôb ako funkcii, čo isto máte, tak treba ešte skoordinovať kedy sa daná osoba bude danej funkcii venovať. Zdá sa to zbytočné, ale napríklad upratovať kanceláriu nemôžete súčasne s rokovaním o rozpočte vašej banerovej kampane. To len tak na ilustráciu.

Počujem vás ako si hovoríte? A to sa mám rozdvojiť, roztrojiť? A niektorí: Rozdesiatiť? Áno priatelia, je to klasický stav rozdvojenej osobnosti. Schíza. U rozdesiatených je to schíza jak hovado. Vravel som. Bude to drsné. Ak má mať váš projekt šancu na úspech nemôžete zanedbať nič. Ani marketing, ani poriadok na pracovnom stole, ani kvalitné účtovníctvo, ani grafický návrh ani ergonomický návrh webu. Chápem, že toto je najťažší moment dnešného dielu, tak dám aj osobné skúsenosti. (Ako keby toto celé nebolo o osobných skúsenostiach – hovorí moje druhé ja. Ticho budeš! – hovorí moje prvé ja.)

Mne sa osvedčilo, že som si stredu vyhradil na koncepčnú prácu. Jednoducho v stredu som vývojár, vizionár, absolvent školenia, riaditeľ firmy… V pondelok údržbár sortimentu, v utorok markeťák, správca PPC kampane…

Keď skončím výkonnú prácu, vstanem od stola, spravím si kávu, poprechádzam sa a tak vytvorím predel. A potom začnem spracovávať svoje cesťáky a iné podklady pre účtovníčku.

Rekapitulácia:

 1. Definujte zoznam čiastkových, drobných, ale aj koncepčných úloh, ktoré váš projekt vyžaduje.
 2. Zoskupte tieto úlohy do funkcii, pracovných pozícií.
 3. Pridelte tieto funkcie konkrétnym osobám. Platí, že jedna osoba môže zastávať koľkokoľvek funkcii, od jednej až po všetky.
 4. Tak, ako sa vyvíja projekt v čase a priestore opakujte pravidelne body 1-3.
 5. Dodržanie poradie bodov 1-3 je kriticky dôležité.

Pointa: Keď viete čo má daná funkcia v náplni práce, ľahko posúdite, či osoba, ktorá ju zastáva robí to čo má.

Takýchto poínt určite nájdete aspoň 10. Budeme to rozoberať niekedy koncom seriálu, tak okolo 5-6 dielu.

Jáj vy stále čakáte, aké že to predčasné Vianoce zavládli u markeťákov. Nuž na ideálne.mediálne.blogu používajú v sidebári (bočnom stĺpci) nástroj mikroblogingu Jaiku. To je ten nieTwiter, čo si toť nedávno kúpil Google. No a v tomto mikroblogingu sa objavil tento odkaz:

Sláva nám marketérom. Slovenský internet je plný mŕtvych koní a zdochnutých psov. Zdroj: Jaiku

Sláva im. No dočasu. Do budúceho dielu. To si ich vychutnám. Na rad príde prizma. Pre usilovných odporúčam za domácu úlohu článok Experiment profesora Bavelas.

(Za hlavu sa chytám) No to je marketingový ťah, dať na koniec textu odkaz inam? Ale už to nebudem prepisovať.

Zdieľať?

Duálna povaha svetelných signálov od Googlu

To poznáte o tej duálnej povahe svetla? Tak tú úvahu budem dnes aplikovať na Google.

Podnietil ma článok na krylblogu Douglas Merrill v Praze, kde Milan píše:

Mimochodem jsme se dozvěděli, že tlačitko „Označit jako spam“ nemá žádný efekt je to jen taková hračička 🙂

Spam Google v Gmailu detekuje opět kombinací signálů. Některými z nich jsou například:

 • porovnávání shodných částí emailových zpráv (včetně hlaviček)
 • označování spamu Vámi
 • označování spamu ostatními uživateli
 • domain keys

Nejasné? Mrknite aj do diskusie, tam je to rozoberané podrobne. Ale vráťte sa!

Ste späť?

Aha, takže význam to má, ale aj nemá. Zaujímavé posolstvo od Googlu. Ja by som to preložil takto: My(google) tvrdíme niečo, ale možno je to celkom inak. Napríklad pomer platieb za Adsense, napríklad boj proti Google bombám, tapetárom z BMW, platené spätné odkazy… Dosať si, čokoľvek, čo považuješ od Google za isté. U nás doma sa tomu hovorí: Mať z huby záchod.

Nie nehaním Google. Je to korporácia a ako korporácia sa správa. Len si to treba pamätať. Moment, keď sa takáto skúsenosť hodí isto nenechá na seba dlho čakať.

Tak a to je koniec dnešného poučenia. O pardon, ešte to o tom svetle:

Svetlo je povahy duálnej. Má aj povahu vlnovú, aj povahu korpuskulárnu, teda časticovú. Podľa toho, čo fyzik potrebuje aktuálne vysvetliť a ako sa mu to práve hodí, použije jednu alebo druhú povahu svetla. Keď som o tom počúval zanietený výklad nášho fúzatého triedneho na hodine fyziky, zažil som prvú vedeckú dezilúziu v živote. Veď si to len predstavte, svet bol dovtedy jasný. Buď veci išli dopredu, alebo dozadu. Tak som sa fúzatého triedneho opýtal: Tak teda ako Vinco, je to teda častica, alebo vlna? A táto moja fyzikálna autorita vyhlásila pamätnú vetu: Ako potrebuješ Piki, tak takú povahu má.

A odvtedy sa mi žije na svete ľahšie. Neočakávam istoty. Som len optimista.

Pozrite si film „Operácia hacker“ s Travoltom v úlohe hlavného záporáka. Do konca! Do poslednej minúty filmu. Pointa ako zo života. Alebo z fyziky?

Zdieľať?