Zo štátneho tečie naša krv

Čo mi na tom vadí? Práve to, že to vyzerá akoby o tie prachy prichádzali hlupáci a sú to ich prachy. Lenže v ich prípadoch tými hlupákmi sme nakoniec my, čo sa skladáme z výplat na rozpočty štátnej správy. Tým ľuďom, ktorým je počet rádov v sumách absolútne fuk. A ktorí za svoje chyby platia len virtuálne. Pretože poškodení sme my a nám škodu nikdy nekompenzujú.

Ak niečo vyzerá príliš dobre, tak tomu hneď neverte (spravodaj)

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Nie Efezanom, nám to Paľo e-mailuje

Je prvá adventná nedeľa. Za 4 týždne budeme my kresťania oslavovať najradostnejší sviatok. Ako som bol býval bol napísal pred piatimi rokmi, môžete urobiť všeličo, napríklad si utriediť myšlienky, vzťahy, túžby a priority. Môžete upratovať, nakupovať, plánovať, doháňať zameškané. Je to len naša voľba.

Ja som sa rozhodol, že si trochu utriedim myšlienky.  Aj som mal jeden nápad, čo by som rád do tohto článku vložil. Už pár dní sa mi po mozgovni preháňajú rôzne súvetia a pokrikujú vety jednoduché. Aj nejaké vety-striptízovky sa veru vyskytli.

Občas sa dostanem do stavu, že robím veci len tak podvedomo, sústredím sa práve na svoje myšlienky. Vtedy často a len tak bez zjavného dôvodu, prídem k svojej láskavej manželke a len tak podvedome jej venujem bozk. Čítala si v tej chvíli a vedľa nej sa povaľovala záložka z citátom z listu svätého Pavla Efezanom.

A bolo jasné, ako to dnes do klávesnice natrieskam.

  1. Najprv nadhodím fajnovo sformulované posolstvo o morálke,
  2. potom vás vyzvem, aby ste si tohtoročný advent venovali uvažovaniu nad tou vašou morálkou,
  3. a nakoniec len tak letmo spomeniem, že by bolo fajn, keby ste si to fajnové morálne posolstvo do toho svojho zakomponovali.

Takáto je osnova, toho čo som vám chcel povedať a takto vám to hovorím:

Kde sa vzalo fajnovo sformulované posolstvo

Podľa Svätého písma sa Paľo v Efeze zastavil v roku 52.  Efez bol od roku 133 pred Kristom hlavným mestom rímskej provincie Ázia, stretali sa tam obchodné cesty, kultúry Grékov, maloázijských národov a Židov. No galimatiáš to vraj bol riadny. A tak sa domýšľam, že to nemali kresťania so svojim prístupom k morálke jednoduché. Možno ich aj chcel povzbudiť. A možno… Kto vie, bolo to dávno a história sa s radosťou vykladá ako sama chce. Isté je že napísal:

Starý a nový človek 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu.

29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Hm, našťastie Rimanom pošta fungovala lepšie ako nám, takže to nemusím sám vymýšľať. Veď aj tak by som to nenatrieskal do klávesnice lepšie. A nie len preto, že on bol svätý a ja sa len tak opito tackám medzi mantinelmi morálky, dobra a niečoho podivného v nás. Niečoho,  čo zo živočíšneho druhu Homo Sapiens robí bytosť schopnú rozhodnúť sa čo je správne. Nenapísal by som to lepšie hlavne preto, že to vyššie dobro, to sa ukazuje ako veľmi jednoduché. Takže na ňom nie je veľmi čo navymýšľať.

Uvažujte nad tou svojou morálkou

Morálka je niečo, čo chápem ako prejav nejakého vyššieho princípu v nás. Nie okolo nás, tam by som morálku darmo hľadal. Okolo nás sú len veci a práve my svojim prístupom rozhodujeme či budú využité morálne, alebo nie. V sebe ju musíme každý nájsť.

A viete, veľmi by som si prial, aby toto prípravné obdobie štyroch týždňov bolo časom na hlboké zamyslenie sa nad svojou morálkou.

Viete, ide mi o jednu vec, kvôli ktorej vás nabádam, aby ste sa nad svojou morálkou zamysleli. Tou vecou je protiútok voči tým, ktorí nás majú v paži. Ktorým je na saláme, že sme sa pred asi 2000 rokmi na nejakých pravidlách dohodli, že pred nejakými 200 rokmi sme si tie pravidlá nazvali demokracia a pred 20 sme sa každý jeden z nás k nim vrátili. Mať jasno v 10. najvyšších princípoch, okolo ktorých si svoje vlastné morálne pravidlá vytvárame, každému z nás hádam umožní vidieť tie arogantné hovädá s ktorými nechceme žiť pod jednou strechou.

A uchovávam si aj malú nádej, že uvažovanie a z neho plynúce upratanie si svojich vlastných morálnych priorít nám umožní v budúcom roku vykydnúť válov pomyjí aj  s nemorálnymi prascami. Mohol by to byť prvý krok pri čistení morálneho a etického bahna okolo nás. Do prdele, veď to tu okolo nás vyzerá ako by niekto vyhlásil preteky, kto bude väčšia nemorálna sviňa. Už to tak musí byť, normálne tu prebieha regulárny závod o to kto viac a nechutnejšie odrbe blížneho svojho. Heslo preteku je: Kto neoje****, oje**** svoju rodinu.

A tá Paľova by sa vám nepáčila?

Keď už budete nad tou svojou morálkou a etikou uvažovať, skúste porozmýšľať aj nad tím, čo bol býval bol pradávno e-mailoval Paľo do Efezu.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Na voľby je aj Smith&Watson krátky

Písal som o tom, tak čo si budem klávesnicu znovu drať.

Jediné čo pomôže, je vytlačiť tých, ktorí nedokážu na základe slovných argumentov zmeniť svoje správanie, z politických záležitostiach. Tí konkrétni jednotlivci sú jasne identifikovateľní na volebných lístkoch. Každí máme tento zoznam neprijateľných. Tak ich proste postavte mimo hru tým, že ich nehodíte do urny vo voľbách, tým že ich v primárkach na tie lístky ani nepustíme. A keď už na tie lístky preniknú, nakrásne nech by kandidovali na jedom lístku s najkrajším a najväčším obľúbencom, nech by program danej strany bol akokoľvek hymnický, politiku vždy robia konkrétni ľudia. Keď do urny hodíte lístok s menom arogantného hovada, môžete očakávať, že bude robiť arogantnú a hovadskú politiku.

Postavme mimo hru tých, ktorí sú hluchí k slovám

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Ako sa zbaviť materiálnych tlakov

Z jedenástich bodov ma zaujal ten s magickou sedmičkou.

Use a 30-day list. If you still really want to buy something, put it on a list, and write down the date you added the item to the list. Now tell yourself you cannot buy that item for 30 days. It might be difficult, but you can do it. When the 30 days have passed, if you still want it, then buy it. But you can’t buy anything (besides essentials like groceries) without putting it on the list for 30 days first. Many times, our urges to buy something will pass during this waiting period.

How to Escape Materialism and Find Happiness – wikiHow

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Prekladové recenzie na sme.sk bez štipky vlastnej práce?

Sú indície, že Samsung S5230 to wi-fi nemá. Alebo má?

Vďaka 3,0” WQVGA dotykovému displeju a zabudovanému Wi-Fi pre vás otvára dvere mobilného internetu a multimediálnej zábavy do korán.

Samsung S5230 – dotykom na internet vo vrecku | Správy | mobil.sme.sk

Navyše bez akejkoľvek odozvy autora v komentároch. Ešte sa majú tí novinári od blogérov hoodne (alebo Googne?) čo učiť 😉 Mne stačilo zavolať na predajnú linku jedného z operátorov.

Googlim, googlim a wifi nevygooglim

Zdieľajte obsah s priateľmi: