Organizačná zložka pre s.r.o. v zahraničí

Podľa nových pravidiel sa po zdanení hrubého zisku s.r.o. sadzbou 23% bude následne z čistého zisku vyplateného formou dividendy platiť 14% odvod zo zdravotného poistenia.  Zdaňuje to priamo firma. Takže to nie je odvod za živého človeka, ktorý môže v prípade potreby dostať z poistenia plnenie. Preto to nazvime priamo a rovno „zdravotná dať z čistého zisku právnických osôb“.

Šalamúni vypočítali, že sa tak skutočná daň dostáva na hranicu 33,8%. Strop (teda zisk po zdanení) pre základ na tieto zdravotné dane z dividend je cca 100000 €

Vezmime si takýto príklad: Majme firmu, ktorá má dlhodobo zákazníkov v ČR aj SR. Zriadenie organizačnej zložky na kľúč stojí 17000-18500 Kč. Plus nejaké tie poplatky a tak podobne, no nech je to 19000Kč. K tomu mesačná platba sa poskytnutie sídla 600 Kč a mesačná platba za ďalšie účtovníctvo pri skutočne minimálnych požiadavkách je 500Kč.

 • sídlo 12×600=7200Kč
 • druhé účtovníctvo 12×500=6000Kč
 • Celkové náklady za prvý rok 19000+7200+6000=32200Kč
 • Celkové náklady za každý ďalší rok  7200+6000=13200Kč

V ČR sú dane na rok 2013 19%. To robí rozdiel 33,8-19=14,8% Takže si teraz spočítame, od koľkých korún zisku pred zdanením sa už oplatí investovať tých 32 200Kč na optimalizáciu zdanenia? Je to 217567,56756756756756756756756757 Kč.

Ak by mala firma z uvedeného príkladu zisk pred zdanením väčší ako 217567Kč čo i len o jednu korunu, z nej by už našej firme z nášho príkladu ostalo po zdanení a pripočítaní nákladov na organizačnú zložku viac ako pri zdanení len na Slovensku. Od tohto hrubého zisku v  ČR sa tá investícia vypláca.

V ďalších rokoch je tá hranica podmienená len tými viacnákladmi na druhé účtovníctvo a na sídlo. Takže ak sa hodnoty sadzieb zachovajú, je investícia 13 200Kč a teda potrebný zisk pred zdanením cca 89000Kč na pokrytie toho rozdielu. Teda hranica na to, aby sa oplatilo do toho ísť.

 • Ak pripočítam hypotetické úroky na skoršie zúčtovanie DPH za nákladové položky,
 • ak pripočítam lepšie náklady na odvody za zamestnancov (cenu práce),
 • ak pripočítame optimalizáciu nákladov na podporu organizačnej zložky,
 • ak uvážime, že náklady na zriadenie sú náklady znižujúce zisk pred zdanením,
 • ak pracujete hlavou a predávate myšlienky bez významných nákladov, tak to nie je 33,8% ale limitne sa to blíži k 37%,
 • ak si to založíte bez asistencie…

Robiť biznis pre zákazníkov v zahraničí sa rozhodne oplatí. Viem si predstaviť, že pri naplnení kapacít sa proste na slovenských objednávateľov jednoducho už nedostane. Dokonca sa môže stať, že sa budú musieť aj zamestnanci sťahovať, ak budú chcieť byť zamestnaní. A od tohto roku sa rozhodne oplatí ten zisk nechávať daniť v zahraničí. A to ČR rozhodne nie je žiaden daňový raj.

Nechcem vám brať ilúzie, že tých 14% pomôže zlepšiť zdravotníctvo. Nezabúdajte, že jedna blondínka si dala socialistický záväzok do roku 2014 zrealizovať jednu – no vyjadril som sa čo.

Iným variantom je, že  sa celý zisk po zdanení nechá ležať vo firme (nie sú dividendy, nie je zdravotná daň), prípade sa preinvestuje (takže vlastne nevznikne, pretože sa zmení na náklady) celý dnešný príklad stráca zmysel. Na Slovensku budeme mať hafo bohatých firiem prekypujúcich hotovosťou, ktoré budú vlastniť chudobní majitelia.

Pod čiarou: Upozorňujem, že vzhľadom na to, že sa tých 14% platí po zdanení treba naozaj počítať so „ziskom pred zdanením“ a nie s obratom.

Pod dvomi čiarami:  Pri sadzbe 19% a jej charakteristike na jeden riadok som na to kašlal. Pri sadzbe 33,8% a popise zdanenia na štyri strany sa mi ukazuje, že tento štát skutočne nemá zmysel.

Zdieľať?

Slovensko je už zase vo vojnovom stave

Skalní čitatelia môjho blogu vedia, že takto ohlasujem dve udalosti. Snahu ukradomky novelizovať Ústavu a prerokovávanie ekonomických zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Ani jeden z týchto úkazov nemám rád, ba považujem ich za priamy útok na demokraciu. A demokraciu, tú ja z duše milujem.

Ukazuje sa, že sa práve skombinovala druhá možnosť s celkom novou sortou udalosti. A tou je utajovanie činnosti vlády.

Za rýchlou novelou zákona o verejnom obstarávaní má podľa opozičného poslanca za SaS Jozefa Mihála údajne stáť tender na ministerstve dopravy za takmer 500 miliónov eur. Mihál to dnes vyhlásil v Národnej rade (NR) SR v rámci rozpravy k skrátenému konaniu k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú poslala vláda do parlamentu v pondelok (11.2.).

„Nemám tieto informácie overené, pošuškáva sa v kuloároch, že vraj ide o otvorený tender za 460 miliónov eur,“

Zdroj:  Mihál vidí za zrýchlenou novelou tender u Počiatka | spravy.HNonline.sk – Ekonomika.

Čert ho ber, či má Jožo pravdu alebo nie. Súvislosti sú zaujímavé.

Jednak, že nie je možné Jožove slová overiť. Hovorí niečo o aprílovom rozdávaní peňazí blížnym. Takže vláda by mala byť schopná nám, čo sme jej na to rozdávanie dali peniaze, povedať, čo sa do apríla chystá robiť. Ak tam, v tom pláne, nie je tender za pol miliardy, tak predloží výkaz plánovanej práce, kde ten tender nie je. A Jožo nám bude na 1. apříla za najväčšieho vtáka z pomedzi poslancov.

Alebo je tu možnosť, že ministerstvo dopravy   vrámci utajovania strategických operácii počas vojnového stavu tají, čo bude robiť najbližšie 3 mesiace. Akurát by potom bolo fajn, keby nám najvyšší veliteľ oznámil, že sme v tom onom druhom stave. Ale to by sme nejakého najvyššieho museli mať. Leda že by bolo to tehotenstvo našej republiky utajené rovnako, ako poniektoré knihy jázd.

A druhá zaujímavá medziriadková súvislosť? No to je to skrátené legislatívne konanie. Je známe, že ak by boli škôlkári v triede veľkáčov jednotkou pre mieru organizácie práce, tak dosiahnutie desatinných hodnôt vyžaduje od dospeláka nadľudské úsilie.

Zdá sa, že dokonca na hodnoty v zápornej škále útočí  úrad vlády. Ako sa pozerám naokolo, tak sa pozerám, ale tanky od Komárna neprichádzajú, kaťuše pri Ľvove nestoja. Oraváci tiež nepreskupujú siahovice dreva do protitankových tvarov. Dokonca aj útok metanolom bol od západu nedávno odrazený. Takže mám chápať, že skrátené legislatívne konanie vyprovokovala nejaká doposiaľ neinformovaná prírodná katastrofa?

Zdieľať?

Za výtlky môže…

Za všetko môže vládnúca strana, nech už je pri vláde ktokoľvek. Aj za výtlky na cestách môžu vládnúci bafuňári, nech už im hovoríte ľavicoví alebo pravicoví.

Tak som trafil výtlk. Minulý týždeň. Škola malá, len dve gumy na ľavej strane majú rozbitý kord. Hrča, už len čakám, kedy vypučia parohy. Na tých gumách samozrejme. Inak auto pojazdné, akurát tie gumy sú na odpis. A to je vlastne zle, že sa stala len malá škoda. Vedieť to, rachnem do toho výtlku bez brzdenia. Človek je ale múdry až keď už netreba. Aj po štyridsiatke.

Predstavte si ideálny svet bez nástenkového tendra. Ideálny svet bez pripravovanej novely verejného obstarávania. Ja viem, ide vám to ťažko, aj vy by ste si chceli trochu uchmatnúť. Ale predsa len – skúste potrápiť svoju predstavivosť.

Tak v tomto ideálnom svete by boli peniaze na kontinuálnu obnovu slovenských ciest.  Nie, nemyslím opravu práve vzniknutých dier uprostred zimy. Myslím funkčný harmonogram, v ktorom by mala každá cesta na Slovensku naplánovanú obnovu v poslednej pätine (šestine, desatine – závisí len a len na ochote platiť malé či väčšie dane) reálnej životnosti povrchu. Obnova pred koncom životnosti.

V ideálnom svete by sa cesty obnovovali skôr, ako skončí ich životnosť a skôr, ako prvá zima po skončení životnosti urobí diery.

Premárnené peniaze z našich daní a odvodov sú premárnené dvojnásobne. Namiesto financovania opravy mojich gúm (a financovania všetkých tých technikov, servismenov, likvidátorov z mojej poistky) som mohol svoje peniaze investovať do niečoho, čo skutočne prinesie väčšie bohatstvo. Ak by som ich neinvestoval, uložil by som ich do banky a tá by ich poskytla niekomu, koho som v živote nevidel, ale vie, ako pomocou mojich usporených peňazí  urobiť niečo, čo obohatí našu spoločnosť. Aj mňa samého.

Možno by vďaka tým peniazom, ktoré by som nemusel vyhodiť von oknom za nové gumy, niekto vymyslel, ako predĺžiť životnosť povrchu ciest. A tak by sme mohli náš harmonogram obnovy natiahnuť a časť peňazí dať na zvýšenie dôchodkov našich rodičov.

Všimli ste si? Z úspor by vzniklo bohatstvo našich dôchodcov.

Svoje 2% z daní posielam každoročne svojmu gymnáziu. Tento rok to bude o trochu menej, takže si nekúpia nové chemikálie do labáku a pokusy si nevyskúšajú osobne. A spolužiačka – zástupkyňa – nebude mať z čoho preplatiť môjmu triednemu cestovné, keď bude sprevádzať decká na fyzikálnu olympiádu.

Viete, bohatstvo nevzniká z pôžičiek a už vôbec nie z financovania opráv zbytočných škôd. Áno, peniaze sa točia a márnomyseľný by povedal, že keď sa točia peniaze, tak sa ekonomika nezastaví. Veď pohyb, to je život. Nie priatelia, bohatstvo vzniká z úspor a z predchádzania škodám.

Znovu pripomínam, že tento zmar vznikol preto, že bafuňári potrebovali svoj tender na získanie štátnych peňazí. Že potrebovali splácať, čo nazbierali pred voľbami vlastnými hlavami od manžérov klubu TOP 500. Tento zmar vznikol preto, že pre manažérov z klubu Top 500 je jednoduchšie si kúpiť zákazku od politika, ako ju získať od svojho kolegu podnikateľa. Preto si svojich politikov sami pestujú. A pre politikou je preto výhodnejšie komplikovať podnikateľské prostredie. (Prezieravejší už vedia, že?)

Spomeňte si na to, keď dnes trafíte nejaký ten výtlk.

Zdieľať?

Zamneď: Politická inventúra pred voľbami 2016

Programové plány k voľbám 2016 sú jasné. Ale kto ich naplní?

Spravím si takú inventúru bazálnych voličov. Takého toho tvrdého jadra, ktoré by volilo danú stranu, pretože sa tá strana tak volá. Bez ohľadu na skutočný program.

KDH? – Voličov zvolajú v pravý čas z kazateľníc. Prídu preto, že majú taký názov.

SDKÚ – Aby nášmu podnikaniu dobre bolo. Ak ste napravo a hľadáte koho tam hodiť, keďže tam niekoho chcete hodiť. Ak ste na pravo a cítite povinnosť ísť k voľbám.

Obyčajný Matovič?  – Ukazuje sa, že zodvihli nacionalistickú agendu ležiacu po SNS na ulici.  A druhá skupina sú voliči, ktorí zastávajú postoj „Nie sme ako oni“. Nech už to oni je Smer alebo ktokoľvek napravo. Agenda „Nie sme ako ono“ je zdá sa tiež hodná 5-8%

SaS? – Zbierka ľudí, ktorí sa tvária ako odborníci. Kto chce voliť konkrétneho odborníka, hodí si tam SaS. Zbierka rôznorodých agend. Od daňového bonusu po registrované partnerstvá. Kto má nejakú osobnú túžbu, hodí si ju tam.

Lipšic a spol? – Kariérny politik potrebuje stranu, aby mohol byť zvolený. Lipšic sa tvári, že to (nech to to je čokoľvek) bude vedieť a slušne sa oblieka.

Kto z nich je schopný odniekiaľ získať 38%? Leda ak by mal celok nie 100% ale 650%. Vidím z tejto rozťahanej sračky 3 modely ale len jedno riešenie.

Model prvý – nenájde sa agenda, pomocou ktorej by sa z ľavej strany pritiahli voliči k niektorej strane v pravo.

Všetky vymenované dôvody dajú každej z tých strán 5,5%. Pravicový volič automaticky očakáva, že po voľbách sa dajú tieto pravicové strany dohromady, vytvoria koalíciu. Aj keď samé o sebe majú 5+ nula nula prd percent, dohromady by to mohlo dať viac ako SMER.

Každý z voličov napravo dúfa, že aj keď si bude voliť tú svoju, pravica to dajako na tú 84 poslancov dohromady vyškriabe.

Ak hlavúni jednej z tých strán zatúžili po moci, niektoré by pokojne so SMERom zapaktovali. Istý som si leda ak o SaS, že oni nie. Treba si uvedomiť, že v tých stranách bafuňári len starnú, neprichádza žiadna omladina. Lákadlo zabezpečenia sa na staré kolená je z roka na rok veľké.

Model druhý – niektorá z pravicových strán nájde agendu, ktorou doprava priláka voličov z ľavej strany. Ktorá zo strán dokáže zopakovať Dzurindove populistické dvojnásobné platy?

Ten, komu sa to podarí, bude potom vedúcou stranou v pravicovej koalícii. Viete, ten, kto bude tej pravicovej koalícii šéfovať.

Je to otázka nájdenia kvalitného politického markeťáka. Nerobte si ilúzie, že by išlo o nejakú pravicovú agendu. Vôbec nie. Treba nájsť ľavicovú agendu, za ktorou pôjdu k danej pravicovej strane ľavicový voliči ako sliepky po fluse.

To, že sa mi tento druhý model ani za mak nepáči nemení nič na tom, že takto to funguje.

Model tretí – do roku 2015 sa pravicové strany pozlučujú. Bolo by to fajn z niekoľkých dôvodov:

 1. ubudlo by pravicových bafuňárov – prekážky pre stredových voličov
 2. bolo by viac peňazí na pravicovú populistickú kampaň proti ľavicovému populizmu

Viete si predstaviť, že sa na pravej strane nájde tak silná osobnosť, ktorá by dokázala pravicové strany dať dohromady? Ktorá by dokázala skoordinovať pravicovú roztrieštenosť do dvoch navonok homogénnych prvkov? Viete, niekto, kto by dokázal z Dzurindu, Hrušovského, Bugára, Sulíka urobiť podpredsedov Strany 21. storočia?

Osobnosť, ktorá by dokázala primerane poriešiť trafiky pre ich doterajších podpredsedov, ktorí by boli zrazu bez miesta a vplyvu.

Osobnosť, ktorá by dokázala presvedčiť, že musia svojich verných priviesť všetkých a bezo zbytku do spoločného košiara.  Že každý jeden z podpredsedov sa má postarať o tú svoju časť agendy a za tou svojou agendou dotiahnuť svojich voličov?

Osobnosť, ktorá by dokázala obísť všetkých manažérov podnikov z TOP 500 a vysvetliť im, že o peniaze dnes reprezentované objednávkami štátu neprídu.  Tie agendy sa nestratia, diaľnice sa budú stavať furt, lieky budú pacienti užívať furt a papier budú kancelárie tiež potrebovať furt.

Že síce v čase bude obrat štátnych zákaziek klesať, ale na oplátku im zjednodušia podnikateľské prostredie až na dreň. Že je len a len na ich ako sa medzi sebou dohodnú na dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Že čím ďalej tým menej to bude nejaký štátny úradník, ktorý bude sedieť za stolom na strane objednávateľa. Že tie haldy papiera si bude objednávať ich kolega z TOP 500 alebo 500 malých podnikateľov. Hlavne, že to už nebude štát. Veru tak, chce to veľmi silnú osobnosť. Kapitáni priemyslu nie sú jednoduchý oriešok.

Osobnosť, ktorá by dokázala nadchnúť pre svoj plán malého a transparentného štátu (rozumej slobodného) a veľkého a bezpečného sociálneho systému (rozumej solidárneho)   aspoň 10% voličov Smeru. Bohate stačí 10%.

Celý koncept treba skontrolovať z pohľadu koaličnej matematiky a prepadnutých hlasov pre rôzne poblúznené Nory a vtipných kapurkáčov.

Náčrt novej agendy

Viete, ono by možno stačilo nahradiť v politickej rétorike slová ľavica-pravica slovami podriadený-slobodný. Podriadený občan štátu alebo slobodný občan štátu. A ukázať bezpečnosť vďaka pevnej solidárnej sociálnej sieti. Ukázať schopnosť postarať sa o bezpečnú sociálnu sieť, cez ktorú neprepadnete ak sa vám nedarí, ak nie ste úspešný podnikateľ.  Chce to osobnosť, ktorej to aspoň 10% voličov Smeru uverí.

Chce to osobnosť, ktorej 100% voličov pravice uverí, že platiť dane a odvody má zmysel práve preto, že sa tým staráme o pevnosť našej sociálnej siete.  Nie preto, že z daní a odvodov a prideľovaním štátnych zákaziek sa platia splátky kapitánom priemyslu za pôžičky na predvolebnú populistickú kampaň. A nie preto, že si politické špičky potrebujú odložiť na staré kolená.

Prečo hovorím o fyzickom zjednotení pravice ešte pred voľbami? Kvôli peniazom na kampaň.

Viete, človek, ktorý dokáže pre pre svoju stranu zohnať peniaze vlastnou hlavou návštevami kapitánov priemyslu, nemá dnes žiadneho konkurenta. Každý ďalší šéf každej ďalšej strany sa bude stretávať s kapitánmi priemyslu zas len preto, aby zohnal peniaze pre svoju stranu vlastnou hlavou. A zas im bude rovnako splácať štátnymi zákazkami. A aby ich mal, bude potrebovať viac štátu, viac daní. Aby mohol splácať čo si napožičiaval, aby mohol byť predsedom svojej strany. Nie pre budovanie pevnej sociálnej siete, tá bude rovnako ako v dnešných dňoch len takou pridruženou výrobou.

Preto hovorím, že nemá zmysel zakladať ďalšie a ďalšie strany. Akokoľvek by sa nová strana chcela vyhraniť oproti ostatným.

Je čas na zjednocovanie. Máme február 2013, to sú dva roky, aby sme našli silnú osobnosť a zjednotili pravicové percentá do jedného-dvoch košiarov. Sú to dva roky, aby sa sformulovala agenda silnej sociálnej siete, ktorá vytiahne percentá od nenapraviteľných bafuňárov obchádzajúcich honosné sídla kapitánov priemyslu.

To si mám tu politiku robiť sám?

Zdieľať?

PRP: Buďte verný svojmu eShopu – ušetríte tak najviac

Skutočné správanie sa obchodníka overené na vašej osobnej skúsenosti a  vaša znalosť fungovania jeho webových stránok  – to je to, čo vám šetrí čas a peniaze. Nakupovanie cez internet prináša výhody, len keď máte svoje ustálené elektronické obchody. Nemá cenu neustále len hľadať a hľadať najnižšiu cenu, špekulovať ktorým dzindzíkom na stránke zoradiť produkty podľa ceny, v ktorej kategórii majú mlynček na kávu.

To hľadanie najlepšej ceny trvá nejaký čas. Potom prídete na konkrétne stránky eShopu a kým sa zorientujete v navigácii, zas miniete nejaký čas. Ak nakupujete prvýkrát, doručovacou metódou voľby (teda jedinou rozumnou) je dobierka. To je zasa neuveriteľná strata času. Alebo musíte ísť na poštu, alebo si pred prevzatím pred domom zabezpečiť hotovosť v bankomate.  A to zas trvá nejaký čas.

Ak musíte šetriť a trikrát obrátiť každú korunu, musíte byť aj super opatrný. Super opatrnosť trvá. Keď vynásobíte časovú stratu (vyhľadanie, orientácia na stránke, prevzatie) svojou hodinovou mzdou, pripočítajte toto číslo k hodnote nákupu. Naozaj sa vám ten nákup tak oplatil? O cene času, ktorý namiesto besného šibrinkovania po webe obchodníka strávite s deťmi,  manželkou alebo s knihou na tvári ani nehovoriac.

Keď nakupujete len v kamennej predajni, nakupujete hromadne. Takže časová strata nie je tak markantná. Ale hlavne sa jej cena rozpočíta medzi viac tovarov.

Ak nakupujete vo svojom, na vlastnej skúsenosti overenom, eShope, tak nemusíte kade tade zhľadúvať. Na stránke sa už z predošlých návštev vyznáte. Viete, ako funguje ten ich debilný formulár pri výbere platieb a spôsobu dodania. Veríte mu, že zaplatené dopredu v pohode dodajú. Máte overené ich reklamačné postupy. A to všetko vám ušetrí čas. Čas sú peniaze úmerné vašej hodinovej mzde či cene času strávenému s inými ľuďmi.

Tak! A keď použitím tejto rady ušetríte dostatok času, využite ho na pomalú chôdzu k tej studničke Malého princa.

Pod čiarou: Táto Pikiho piatková rada neplatí pre tých, pre ktorých nie je cieľom nakúpený tovar, ale proces nakupovania.

Zdieľať?

Ondiať a ošťať blížneho svojho

Dnešná titulka na Sme.sk. Radosť žiť s vami, priatelia moji spoluobčianski.

Sudkyňa nič neoverila a vzala dieťa zo zdravej rodiny Kričala, aby ju tatinko zachránil. Ženská zo sociálky ju trhala za nohy, advokát ťahal ruky.

Školám chcú sprísniť akreditáciu, rektori vraj lobujú proti Vysoké školy sa boja, že niektorí učitelia s viacerými úväzkami odmietnu garantovať študijné programy.

Sme.sk Titulka z 5.2.2013

Sme.sk Titulka z 5.2.2013

Súdu sa nepáči, že zákazníkov potajme obhajujú združenia Spotrebiteľské združenia môžu nahliadať do spisov bez toho, aby vysvetlili, o čo im ide. Paragraf má posúdiť Ústavný súd.

Premiéra môžem odvolať, aj keď nepodá demisiu, tvrdí Zeman Náklady na kampaň Zemanovi rastú. Odhad prekonal desaťnásobne.

Tréner Donecka Šupler: So Slovanom berieme levýhru Slovan neurobil v KHL posledný krok do play off a na poslednom výjazde hrá na budúci týždeň aj v Donecku

Na televíznu kvalitu netreba peniaze od štátu Sťažnosti na úpadok televíznej produkcie nezodpovedajú realite. Proti znôške hlúpostí v rôznych reality šou sa dá pomerne ľahko brániť.

Viete, že železnice ponúkajú zľavu na taxi? Taxikári nie Zo železničných staníc by mali dohodnuté taxíky jazdiť so zľavou. Keby o tom vedeli.

Orbán sa zbaví posledných prekážok, ktoré obmedzujú jeho moc Maďarský premiér sa bude rok pred voľbami snažiť kúpiť svojich voličov.

Nakupoval emisie, vyvíjal supervojaka, dostane státisíce na laboratóriumFirma Norberta Havalca má zmluvu na vývoj z eurofondov.

Cibulková nechce povedať, ako minula dar od štátu Sedemdesiattisícový dar pre tenistku Tiposu vyčítal Najvyšší kontrolný úrad.

Gašparovičova ochranka neukáže, kde jazdila Ministerstvo vnútra zaprelo knihy jázd prezidenta Ivana Gašparoviča z leta 2009.

FIco zvyšuje hladinu agresie a nenávisti v spoločnosti Premiér zdokonalil svet Vladimíra Mečiara. Politiku vníma ako pokračovanie triednej vojny.

Neživým veciam dali vedci čiastočný „život“ Biofyzici vytvorili z chemických látok systém, ktorý sa podobal na život.

Slávik: Načo za každú cenu vtipkovať? Stačilo zostať normálnym
Urobiť „dopozerateľnú“ šou je u nás stále problém. Ale keď sa vám nepáči, stačí vypnúť televízor.

Zdieľať?

Vysoké školstvo v troskách

Autor nasledujúcich slov je prednášajúcim na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave (Fakulta masmediálnej komunikácie), vedie tam aj Kabinet výskumu verejnej mienky.

Som o tom presvedčený, a ak na to niekto nájde peniaze, som schopný urobiť výskum, ktorý to určite potvrdí. Rozdiel nebude väčší ako päť až desať percent.

Zdroj:  SME.sk | Sudkyňa nič neoverila a vzala dieťa zo zdravej rodiny.

To je tak neuveriteľné, že keby mi to niekto rozprával z druhej ruky, nominujem ho mihom na Cenu Fantázie. To je totiž literárna súťaž o najlepšiu poviedku žánrov sci-fi, fantasy a horor.

Ale ono nie. Uvedené slová skutočne hovorí prednášajúci na vysokej škole a vedúci výskumného týmu.  To že nasledujú individuálne výskyty javu, ktoré majú navodiť vidinu štatisticky významného výskytu a odborne potvrdeného faktu je len smutnou bodkou za rozhovorom.

Pod čiarou: Pre menej vedecky zdatných – neriešim obsah, riešim formu.

Zdieľať?