Kto môže za hlúposti okolo cookies v EU?

Nový web EU sa skutočne podaril. Pekne na jednom mieste sa dozviete nie len texty, ale aj legislatívny postup dokumentu. Teda kto, čo a kedy schvaľoval.

Smernica riešiaca cookies je smernica 2009/136/ES z 25.10.2006

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa  Zdroj: EUR-Lex – 32009L0136 – SK – EUR-Lex

Prečo práve táto? Nuž, tam sa nakoniec dostaneme po tom ako navštívime stránku EU o cookies. Na nej sa odkazuje na dve smernice. Jedna je o internetovom súkromí (Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) a tá druhá o telekomunikáciách ako celku. Pôvodne to bola 2002/58/EC, ktorá bola toť nedávno aktualizovaná v podobe 2009/136/EC.

A sama EU nám podáva vysvetlenie:

Článok 5 ods. 3 smernice 2002/58/ES v znení zmien a doplnení smernice 2009/136/ES posilnil ochranu užívateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, a to stanovením, že pred uchovaním informácií alebo pred prístupom k nim v koncovom zariadení užívateľa (alebo účastníka) je potrebný informovaný súhlas. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky typy informácií, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa alebo ku ktorým je v tomto zariadení možné získať prístup, hoci diskusia sa zameriava najmä na používanie cookies podľa definície v RFC62651. Toto stanovisko vysvetľuje, aký dosah má revidovaný článok 5 ods. 3 na používanie cookies, pričom by sa však tento termín nemal pokladať za vylúčenie podobných technológií. Zdroj: Stanovisko 4/2012 k vyňatiu z povinnosti získať súhlas s cookies Prijaté 7. júna 2012

Kto že nám to schválil 2009/136/ES?

Podľa pravidiel fungovanie EU, aby bola platná musí ju schváliť aj Parlament EU aj Rada EU. Pravidlá schvaľovania sú prehľadne na stránke Rady EU.  Z pohľadu Rady sa to stalo dňa 26.10.2009.

Záznam na celú obrazovku 13.8.2015 232050

Smernica sa pripravovala od roku 2007. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií v celom tom období bol Ľubomír Vážny, odborník na investície aktuálnej vlády.

Veľmi významným bolo dňa 16.02.2009 „Prijatie spoločnej pozície zo strany Rady“. Za Slovensko – štátny tajomník ministerstva školstva  Zdroj: TLAČOVÁ SPRÁVA 6071/09 (Presse 33) zo 2923. zasadnutie Rady – Vzdelávanie, mládež a kultúra

A kto že bol tým, kto zodvihol ruku ako posledný? Kto mohol ešte zvrátiť kraviny?

To nám povie tlačová správa z tohto zasadnutia. Dokument číslo 14657/09 (Presse 298) TLAČOVÁ SPRÁVA 2970. zasadnutie Rady. Predsedal Švéd, keďže mali predsedníctvo. A zasadania sa zúčastnili, a to je pekné prekvapenie, ministri zahraničných vecí krajín EU. Hlavnou agendou boli totiž body týkajúce sa zahraničnej politiky. A telekomunikačná smernica čakal už len na  formálne schválenie v druhom čítaní. 

Takže za sprosté tančeky na weboch okolo cookies môžu za Slovensko samí odborníci na telekomunikácie. Možno by nám títo odborníci mohli vysvetliť, akými argumentami presvedčali svojich kolegov. Len aby sme sa nedočkali informácie, že to boli šplh na lane, tanec a politika EU voči Barme. 

Nie, nie, žiadna debilná EU. My sami si môžeme za to, aké európske smernice prijímajú naši ministri na zasadnutiach Rady EU. Bez ich zodvihnutej paže sa nič neschváli. A nič neplatí a my nič nemusíme dodržiavať.

Pod čiarou: Ešte raz opakujem, naštudujte si spôsob fungovania EU a potom kydajte hnoj. Ale zo správneho chlieva.

Zdieľať?

Ups, naozaj chcete vodcu?

Priatelia, nemýľme si vodcu a demokratického politika v zastupiteľskej demokracii. Áno, vodca má viesť. Demokrat v zastupiteľskej demokracii musí vykonávať volebný program, ktorým uzavrel zmluvu so svojim voličom. Ani nič menej a rozhodne ani nič viac.

Na nejaké vodcovské, smerovacie či vizionárske úlohy má demokratická spoločnosť filozofickú vedu, kaviareň, krčmu a hlavne štatistickú sociológiu. Úlohou politiky je vybrať z týchto prostredí to, čo má nejaký zmysel, spoločné a príbuzné aspekty, predostrieť to voličom a potom ich nesklamať pri ich zastupovaní v duchu týchto ideí, ktoré pozbierali práve od svojich voličov.

Či sa vám to páči alebo nie, pokiaľ ste na strane demokracie, ste na strane vlády ľudu. Demokrat proste vodcov nevolí. Nikdy do urny nehodí ani neonacistu ani komunistu. To demokrat nerobí.

Pretože, keď si začne demokratický politik sám vymýšľať čo by bolo dobré pre jeho voličov, tak tu máme mečiarizmus blahej pamäti. A dnešná vláda jednej strany plné velkohubých „je nás 82, zvykajte si“ nie je od uchvátenia moci a prerodu k diktatúre ďaleko.

Nezabúdajme na to, že miera demokracie spoločnosti sa meria práve tým, ako často nechá víťaz volieb v období medzi voľbami hlasovať. To znamená, že síce dá do pľacu nejaké svoje riešenia, ale nechá ľudí o nich rozhodovať. Rozhodne im nevnucuje svoje najlepšie a najkrajšie sny o pečených holuboch a ružových vlakoch.

Bolo by skutočne pekné, ak by nejaký politik prišiel so supehumanistickým riešením o ktorom dovtedy nikto nechyroval a zrazu by sa za neho postavila celá republika. A on by ich viedol… Ups, naozaj chcete vodcu?

Úlohou politických lídrov je ľudí viesť. Hovoriť im aj veci, ktoré nepotešia. Dokázať ich presvedčiť, že zložitejšie a ťažšie riešenie je v konečnom dôsledku to lepšie. Ba že niekedy ani nemusí byť dobré, iba je čestné. Zdroj: Humanizmom zmagorená kaviareň a nenávistný hlas Boží | Editorial | Sekcie | jeToTak.sk

Uff, to je ale žvást. Furtom si hovorím: Drž sa plánu, drž sa plánu, nechoď na to jetotak. A keď neodolám, lebo onakvejší oní to linkujú na FB, tak zase len žvást.

Celkom by ma zaujímalo čo ten autor považuje za „to zložitejšie, ťažšie a lepšie riešenie“. Aby sme teda vedeli, k čomu by chcel, aby ho  tí oní najvyšší leninovia, putinovia či hitlerovia viedli.

A len tak mimochodom, keď už sme pri tej výrokovej logike: To, že bude nejaké riešenie zložitejšie a ťažšie ešte neimplikuje že bude ja čestnejšie, bár aj by bolo lepšie.

Viete priatelia, politika to nie je vzdelávací inštitút. To vzdelávanie a zmúdrenie spoločnosti od pravekej jaskyne po lietanie do vesmíru už dááávno malo prebehnúť, keď sa ide voliť.

Zdieľať?

K 25€ ďalších 222€ a rozhadzovanie našich daní pokračuje

Jedna pätina mojich daní pôjde Jaguáru. Vraj 1/5 všetkých korporátnych daní vybratých na Slovensku sa vraj rovná investičnému stimulu pre jednu jedinú firmu. (hovorili v INECO)

Kvalitná podpora vzdelávania nás priviedla k nutnosti si investície kupovať.

Vratky plynu vybraným vzorným domácnostiam budú 47 milióna eur, čo by bolo 25€ na domácnosť, keby sa dane vracali všetkým. Jaguár dostane vraj cca 400 miliónu eur, čo by bolo 222€ vratka daní na domácnosť

No jo no, to by sa ešte mohlo tých 1,8 milióna slovenských domácností samo rozhodnúť, že niektoré dajú 222€+25€ ako investičnú pomoc školám, kam chodia ich deti. Iný by zas za to nakúpili a podporili rozvoj podnikania 10-15 tisíc malých firiem na celom území rovnomerne.

Naozaj je to tak. Všetky spomenuté peniaze boli vybrané na daniach v dobrej viere, že sme ich zaplatili na chod štátu. Teda na financovanie záchrannej sociálnej siete, na financovanie školstva, na financovanie armády a polície. To sú úlohy, pre ktoré si živíme štát.

Štát naozaj nie je určený na to, aby podnikal. Máme za sebou 40 rokov podniknia firmy Štátu s.r.o. od roku 1948 do roku 1989. Ani posraný toaleťák nevedel vyrobiť!

Keby neboli bývali boli vybrali tých 400+47 miliónu na daniach, tak by vám ostali vo vrecku. Môžete sa sami rozhodovať, čo budete so svojimi peniazmi robiť, alebo to za vás urobí socialistická vláda. Vyžmýka z vás úplne zbytočné dane a potom vás bude presviedčať, ako pre vás získala nové pracovné miesta.

Keby ste dali tých 222+25€ za služby svojich malých podnikateľov v susedstve, mohli oni prijať ďalších zamestnancov.  Nie, naozaj sa tu nebavíme o výstavbe atómovej elektrárne, či diaľničnej infraštruktúry, na ktorú sa naozaj treba hromadne skladať. Tu sa bavíme obyčajnom súkromnom podnikaní.

Ak nemáte pri dome železnicu, prirátajte si k 222€+25€ ešte ďalších 20-40€  o ktoré vás okradlo cestovanie zadarmo.

Pričom existujúce dávky ostávajú nevalorizané a našou záchrannou sociálnou sieťou prepadáva stále viac a viac ľudí. Za to by neboli politické body, tak prečo to robiť?

Plošným zlepšením by ste sa museli zaliečať 10000 firiem a ich zamestnancom po celom Slovensku. Podporou jednej veľkej to máte vylobované za minútku. Vrátane malej domov a fotky pri poklepávaní kameňa vo februárovej fujavici. (Stavíme sa, že bude?)

Tak jednoduché to je. Taká jednoduchá pravda je to, či sa rozhodnete prenechať vládu nad sebou socialistom alebo pravičiarom.

Je to na vás, či necháte socialistov podnikať vo firme Štát, s.r.o. alebo si zvolíte svojich zástupcov, ktorí budú riadiť štát tak, aby to bol štát-inštitúcia kde sa dobre žije a keď sa nedarí, tak vás nenechá v štichu. Jasne a transparentne, zrozumiteľne a jednoducho.

Zdieľať?

Totálne nealko s 0,5% obj. alkoholu nikomu nevadí

A veď čože, reklama a PíáR znesie mnoho. A 0,5% naozaj nie je mnoho. To je skoro nič.

Zlatý Bažant v priebehu týchto dní predstavil na slovenskom trhu novinku – Zlatý Bažant Radler s nulovým obsahom alkoholu. Radí sa tak za prvú značku, ktorá ponúka na Slovensku Radler v nealkoholickej verzii. Novinka nahrádza pôvodný Bažant Radler Nealko, ktorý značka uviedla na trh v roku 2012, v ktorom bol obsah alkoholu podobne ako v nealkoholickom pive do 0,5 percenta alkoholu. V súčasnosti sa obsah alkoholu pohybuje do 0,04 percenta, čo značka zaokrúhľuje nadol, na nulu. Zdroj: Zlatý Bažant predstavil prvý úplne „nealko“ Radler na Slovensku | Marketing | Mediálne.sk

A veď dobre, aj 0,9999 periodických je po matematickom dôkaze 1 celá. Tak prečo by také pivo nemohlo vystupovať v reklame s deťmi?

Pýtate sa prečo?  Tak pre toto:
PHOTO_20150811_213256

 

Kua to si fakt niekto myslí, že to ojede? Také 4 nulové, to je ako malá tretinková dvanástka. Za podávanie tretinkovej dvanástky mladistvým dostane krčmár pokutu.

Ja viem, škoda nejaké pravidlá dodržiavať. Stačí, že do zoznamu zloženia alibisticky frknete 0,5% obj. s odkazom na malé drobné vpravo dole, že <0,04%. Veď keď nafúkate, lebo veď policajt pozná len absolútnu nulu, tak je Heineken z obliga.

Dobre sa tu s vami žije. V slušnej spoločnosti rodičia vedia, že deťom do 16-18 rokov nepatrí do úst ani kvapka liehu, lebo mozog je vo vývoji. A šoféri nie sú v strese, pretože platí bezhaváriová a bezpriestupková 0,3-0,5 promile. Teda keď nič nespôsobíte, tak vás pri náhodnej kontrole za 0,5 promile nebudú popoťahovať.

Ale to je asi z iného sveta, deti moje. To je zo sveta, kde sú pravidlá v súlade so životom. Koniec rozprávky.

Zdieľať?

Čechom na železničnom prejazde nie je pomoci

Citát

V pořadí už několikátá podobná nehoda za poslední dobu se stala kolem 15:30 na železničním přejezdu na trati Mladá Boleslav-Všetaty. Drápal ČTK řekl, že vlak z Mladé Boleslavi do Všetat se střetl s traktorem mezi Všetaty a Byšicemi na železničním přejezdu, který je zabezpečen světelnou signalizací bez závor.
http://echo24.cz/a/wtjqR/u-vsetat-se-srazil-vlak-s-traktorem-dva-lide-se-zranili

Ja chápem, že hlúposťou sa národ nedá charakterizovať. Ale moje presvedčenie dostáva významné trhliny.

Zdieľať?

Stupeň Fahrenheita je dokonalý prevodový rébus

Pri svoje práci, kedy maľujem procesné modely na všelijaké nekompatibilné systémy, používam príklad:

„Je to tak blbuvzdorný prevodný mostík, že sa nezľakne ani prevodu rýchlosti v lakťoch za dekádu.“

Nedávno som narazil na zdatného konkurenta:

Neskôr boli referenčné body upravené na 32 °F pre bod tuhnutia vody a 212 °F bod varu vody. Tieto referenčné body sú od seba vzdialené 180 stupňov, teda jeden stupeň Fahrenheita zodpovedá 5/9 kelvina, resp. stupňa Celzia. Zdroj: Stupeň Fahrenheita – Wikipédia

Veď si to len predstavte. Nie že si vycucáte z prstu, že topenie ľadu je pri čísle 32 a var vody pri teplote 212. Vy aj poviete, že medzi číslami je 180 dielikov. Takže keď si niekto inde vymyslí, že medzi topením a varom vody bude 100 dielikov, vy musíte nie len pripočítavať bulharskú konštantu. Vy musíte aj násobiť.

Pozor přijde kontrolní otázka: Je viac 180 stupňov Fahrenheita alebo 180 lakťov za dekádu?
Odpoveď: Stříleli za války do vzduchu.

Zdieľať?

71 tisíc banskobystrických neonacistov nepodpísalo grant ministerstva kultúry

Pravda je taká, že viac ako 71 tisíc banskobytrických neonacistov rozhodlo o nepodpísaní toho grantu a zrušení medzinárodného tanečného festivalu.

Každý jeden z tých 71 tisíc mohol vybrať kohokoľvek z “posledných miest kandidátky” na truc preferenciám štábov politických strán. Neznámych ľudí. Kohokoľvek z demokratov. Ale nie, vybral si neonacistu, Hodili za hlavu skúsenosti z 20. storočia.

Presne takto funguje zastupiteľská demokracia. 71 tisíc neonacistov si zvolilo svojho zástupcu, aby realizoval ich neonacistickú politiku.

 

„Približne v polovici júla sme sa dozvedeli, že predseda Banskobystrického kraja, pán Marian Kotleba nepodpísal naše zmluvy na čerpanie grantov. Keď sme sa snažili získať vysvetlenie, od riaditeľa úradu sme sa dozvedeli, že naše divadlo dostáva od ministerstva veľa peňazí a že to nie je v poriadku,“ hovorí riaditeľka Štúdia tanca Zuzana Hájková.

…Partnermi tohto ročníka festivalu boli totiž aj švajčiarske veľvyslanectvo a nadácia Pro Helvetia.

…Oficiálne stanovisko župy sa nám od stredy nepodarilo získať. Zatiaľ jediné vyjadrenie poskytla pre RTVS: „Podpísanie, respektíve nepodpísanie dotačných zmlúv je v plnej kompetencii Mariana Kotlebu. Pri posudzovaní hodnotí nielen finančné, ale aj morálne aspekty predkladaných projektov.“ Zdroj: Marian Kotleba zrušil medzinárodný festival

Dobrú chuť k víkendovej opekačke. Načo dodržiavať demokratické pravidlá, načo dobre riadiť štát, župu či dedinu. Stačí ukázať ako vysoko skáče jeho pes, postaviť pár ihrísk a dotovať zo štátneho rozpočtu dovolenku pre platiteľov členských príspevkov strany.

Zdieľať?

Chvála nedodržiavaniu pravidiel na troskách poctivosti

Kade chodím, tam je najviac obdivovaná víťazná sviňa. Permanentne tu prebieha súťaž, kto viac odrbe ktoré významnejšie pravidlo. A víťazi sú oslavovaní, dokonca dobrovoľne volení ako zástupcovia menej úspešných v tejto súťaži.

Prvé čo urobí čerstvo korunovaná sviňa, stvorí nové pravidlo.

Ja myslím, že by bolo už konečne vhodné nahradiť Ústavu knihou Farma zvierat. Ústava počíta s poctivosťou. Ústava počíta so zodpovednosťou. Nie, nie so žiadnou absolútnou. Len takou priemernou. Práve preto, že neobsahuje pravidlo na všetko, dáva priestor práve nám priemerne zodpovedným a priemerne poctivým. Dáva nám šancu na pohodlný život.

Pohodlný život je to, že keď porušíte nejaké pravidlo, že vás načapá živý človek. Taký istý ako vy, teda priemerne zodpovedný a priemerne poctivý. A udelí vám priemerný trest. Raz menší, raz väčší, čisto podľa jeho osobnej poctivosti. Taký, aký by si sám sebe pridelil. S ohľadom na okolnosti, s ohľadom na spoločenskú nebezpečnosť.

Áno, potom sa stane, že dva dni po smrteľnej nehode na železničnom priecestí by udelil brutálnu pokutu a roky od poslednej takej nehody len pokarhanie. Sama spoločnosť ukázala, či je protiprávne konanie na priecestí nebezpečné. Smrteľná nehoda – veľké nebezpečie. Žiadna nehoda – žiadne nebezpečie.

Ale hej, nejako sa vytratilo preventívne pôsobenie. Naozaj si myslíte, že prevencia sa robí po spáchaní priestupku? Naozaj? Naozaj po? A nezlyhala prevencia niekde v škole? Niekde pri vzdelávaní dospelých? Niekde inde a v inom čase?

Ale hej, udeliť represívne opatrenie, vymyslieť nové ďalšie pravidlo – to je tak jednoduché. Oveľa jednoduchšie ako vzdelávať dospelých. Naučiť ľudí starať sa o svoje okolie, ukázať výhody organizovanej skládky pred vysýpaním odpadkov z balkóna.

Naučiť verzus potrestať…

Máme jasné a jednoduché pravidlo: Na červenú sa nevchádza. Čerstvo korunovaná sviňa vymyslí nové pravidlo – zelená bude blikať, oranžová svietiť a červená zavíjať. Nie, nebude vymáhať to staré, teda že prevenciu treba robiť niekde inde a v úplne inom čase. Nebude sa zamýšľať nad nejakou spoločenskou nebezpečnosťou. Vymyslí pravidlo.

A toto bude už 188 týkajúce sa danej problematiky. Nikto, ani len divá sviňa sa už nevyzná v tom, čo treba dodržiavať. Namiesto jednoduchého pravidla – chcem prežiť v spokojnosti – sa zamýšľame, nad 188 pravidlami. Isto nejaké zabudneme. Porušíme ho. A korunovaná sviňa zavedie 189.

Dnešný európsky priestor je v stave, že prestal už dávno byť dobrým miestom pre nás priemerne zodpovedných a priemerne poctivých.  Aj by sme chceli dodržiavať pravidlá. Skutočne by sme chceli. Ale nestíhame.

Na čo je to dobré?

K seba-ospravedlneniu za porušovanie pravidiel. Dokonca si už prestávame uvedomovať, že nejaké pravidlá porušujeme. Je to tak bežné, že sa už porušovanie pravidiel stalo štandardným správaním sa. Keď vás niekto upozorní, že ste niečo porušili, mávnete len rukou. Veď za troška ani pán farár nič nepovie. A mne sa to takto hodí. Debilné pravidlá. Je ich tak veľa, že sa v nich už nikto nevyzná. č.b.t.d.

Keď vás niekto upozorní, že ste nejaké pravidlo porušili, je to on, kto je za debila. Somár, veď kto by sa v tých pravidlách vyznal, tak čo chce odo mňa? Postavte sa na svetelnú križovatku a čakajte na červenú, kým sa rozsvieti zelený panáčik. Ste somár, že stojíte a čakáte.

Primerane poctivý a primerane zodpovedný vie, že nejaké pravidlo obchádza. Dúfa, že mu na to neprídu. A keď mu na to prídu, už dopredu vie, že obišiel nejaké pravidlo. Veľmi dobre vie, ktoré. A veľmi dobre vie, prečo. No nikdy, skutočne nikdy tento dôvod nepostaví nad pravidlo. A už vôbec nikdy nezavedie nové pravidlo. Jediné čo spraví, zasadí sa za zrušenie.

Priemerne zodpovedný a priemerne poctivý vás nikdy nenapadne za to, že ste ho na nejaké pravidlo upozornili. Bude o tom pravidle s vami diskutovať. Bude navrhovať jeho zrušenie. Ukáže dôvody, ktoré ho viedli k jeho porušeniu ako argument na jeho zrušenie. Ale nikdy, skutočne nikdy vás za upozornenie na jeho priestupok nebude osočovať. Leda by bol tá, po korunovácii túžiaca divá sviňa zapojená do súťaže. A vy mu svojim upozorňovaním len kazíte jeho skóre v porušení pravidiel.

Trochu poctivejší ako priemerne a trochu zodpovednejší ako priemerne, tí dodržiavajú aj debilné pravidlá, snažia sa o ich zrušenie a až po ich zrušení ich nedodržiavajú. Tento text je od priemerne poctivého pre priemerne poctivých. Viem aký som a viem aký asi ste aj vy.

Keď vám vadia pravidlá, bojujte za ich zrušenie! Nevytvárajte nové! Alebo ste tie svine, ktoré sú zapojené do súťaže kto viac a viac pravidiel poruší? Víťaz bude korunovaný a ukáže vám, ako vysoko skáče jeho pes.

Pod čiarou: Poslednými kvapkami motivujúce ma k napísaniu tejto glosy bolo zavedenie nových a nových sociálnych dávok, pričom na existujúce nie sú peniaze. A tak Štát zobral zdravotne ťažko postihnutej osobného asistenta. Dovolila si pracovať v chránenej dielni. A potom jedna diskusia v jednom diskusnom fóre, kde nie je vôľa na dodržanie ani len pár jednoduchých pravidiel voľnočasovej hry. Aj keď ide o život aj keď nejde o život, v dnešnej spoločnosti sa požiadavka na dodržiavanie pravidiel rovná označeniu triedny nepriateľ.

Zdieľať?

Prosím, 6x stačilo, slintajúci idiot až 10 dní pred voľbami

Fakt mi je jedno, či politik robí 150 klikov myšou alebo len 10. Fakt mi je jedno, či si kladie na stôl pri obede s veľvyslancami vidličku alebo lakte alebo peňaženku.  A už úplne je mi fuk, či premiérka nosí alebo nenosí k letným šatom silónky.

Prvý článok s polonahým Ficom bol o tom, že premiér pohorel v rebríčku najsexi politikov jedného amerického portálu. Na druhý deň sa noviny pýtali, či si premiér naozaj zaslúži v rebríčku až 141. miesto a zverejnili fotografiu Fica ako vystupuje z jazera v mokrom tričku, ktorú do redakcie poslal “čitateľ”. Vo štvrtok zverejnil denník fotografiu do tretice: Premiér má celebritného dvojníka a porovnával Ficovu hruď s hruďou herca Daniela Craiga,ktorý hrá Jamesa Bonda. Svoju hruď v médiách zverejňuje rád aj Ficov hlavný mediálny poradca a riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády Erik Tomáš. Zdroj: Fico behá po lese sám s profesionálnym kameramanom

Nie je mi jedno, že politická strana Smer vládne krajine, pričom nemá ani jedného odborníka. A už vôbec mi nie je jedno, že politici tejto strany tak skomplikovali právne prostredie Slovenskej republiky, že sami nie sú schopní sa v ňom vyznať a dodržiavať pravidlá, ktoré si sami vymysleli.

Ale veď čo sa čudujem: Na čo riadiť dobre štát a byť za to za odmenu opätovne zvolení? Stačí postaviť pár ihrísk a vaše podnikanie vo firme Štát, s.r.o. môže pokračovať.

Niektorí sú schopní to seba urobiť aj  slintajúceho idiota, ak by mu to pomohlo k podnikaniu vo firme Štát, s.r.o.  A debilkovia to potom odmenia volebným hlasom. Schválne, kto bude prvý?

Zdieľať?