Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola

Narodenie Ježišovo

1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 2 Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 3 Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.

7 I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni
pre nich nebolo miesto. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9 A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:

14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

15 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. 17 Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. 19 Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20 Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Jak na šálu stylově – Muži v Česku

Odkaz

Začneme jednoduchým Ascotem. Vycházíme opět z šály volně přehozené kolem krku. Poměr stran upravte tak, aby kratší strana představovala 1/3 celkové délky. Delším koncem překřižte kratší konec a protáhněte jej takto vzniklou smyčkou vrchem. Dvojitý Ascot vytvoříte stejným způsobem (výchozí délka ¼ a ¾), jen před překřížením delší konec jednou obtočíte kolem krku.

Zdroj: Jak na šálu stylově – Muži v Česku

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Odpoveď na otázku: “Prečo ľudia veria hoaxom?”

Máte radi rozprávky? Máte radí príbehy?

Smiřme se s tím, že mýtus je krásnější, barevnější a přitažlivější než ta šedá suchoprdská pravda. Pozor, ne proto, abychom je mezi sebou zaměňovali, nebo předstírali, že jedno je druhé.

Ale abychom věděli, k čemu budou lidé inklinovat. A nedivili se tomu jak medvídě zjara.

Největší mýtus je racionální mysl. Zdroj: MSM 166: Mrkev a špenát | Bigvilik’s Brand Building Blog

Nie je to nič zložité. Je to presne v duchu okamovej britvy. Polovica odpovede je v otázke. Je to tam. Je to to slovo “mýtus”.

Zdieľajte obsah s priateľmi: