A vy ste kto, že si dovolujete vysloviť odbornú pravdu?!?

Odpisovali sme si prednášky a cviká. Či už priamo, alebo cez generácie – na tej istej Alma mater.

Teraz si Vykáme a … nepáči  sa mi čo sa mi preháňa mozgovňou, tak to nebudem vyslovovat.

Je to divné.

Ale niektorí nie a to je fajn.

Nakoniec ten návrat na lekárnickú rodnú hrudu nie je až taký krutý. Je to proste ťažké, keď  mám ten nadhľad porovnania, víziu zo skúseností lepšieho a pokoru kritického myslenia.

Akokoľvek, bavím sa na tom, ako funguje placébo titulu a absolvovanej školy. Ja sa proste neviem brať príliš vážne. Zato vedecký prístup k faktom je  mi posvetný.