Aj Džejár Klaus hádže nápady do pľacu

A chcem vidieť toho smělce, ktorý postaví protiargumenty.

Bohatý svět, s Českou republikou skoro v čele, bude platit chudým zemím kompenzaci za to, že nebudou vypouštět tolik CO2, tj. nebudou rozvíjet svůj průmysl, tj. zůstanou chudí.

Výborná myšlenka, která se již plně osvědčila v potravinářství. Tam kam OSN dováží dárcovské potraviny v pytlích – tam jsou tábory, hlad, neobdělaná pole a pastviny. Tam odsud utíkají lidé do Evropy či USA a mění staleté zvyklosti a jistoty těchto zemí. Když od nich nemůžeme kupovat vypěstované potraviny a jednoduché výrobky, pak nevyvážejí výrobky, ale sami sebe.

Václav Klaus – Dejme chudákovi ekologickou povolenku na chudobu

Ťažko, veľmi ťažko sa hľadajú protiargumenty, keď sa do uvažovania otvorene zapojí to, čo politická korektnosť posiela do medziradkového priestoru. A to je myslím to kľúčové. Prestať uvažovať v akademickom ideálnom priestore a brať do úvahy všetky fakty.

Trenie ľahko zanedbáme, ale skryňa stojí práve kvôli nemu. Rovnako je to s nákladmi na správu a údržbu akéhokoľvek zadarmoprogramu a výnimkoregulácii.

Zdieľať?