Ako učíme deti porušovať pravidlá, ale…

Dnes mi hlási synátor, že v triede ich bolo 10 z 26. Nie, žiadna epidémia. To len rodičia si urobili skorší koniec školského roka.

Hm.

Za mojich mladých čias… No proste si myslím, že pravidlá sa majú dodržiavať. A ak je koniec školského roka 30.6. tak má decko chodiť do školy až do 30.6.

Je to  o pravidlách. O príklade, ktorý dávame svojim deťom. A čo mám ja povedať synovi? Že pravidlá sa dodržiavajú, ale…

Ale, a oni nemusia?

A takto vzniká povedomie v spoločnosti. Presne takto. Veď za trošku ani pán farár nič nepovie.

Zdieľať?