Alternatívou k EU sú víza a clá každých 500 kilometrov

Cameron z Británie prišiel s návrhom, ktorý vždy vedie ku koncu EU. Navrhuje:

 • Buď rozdelíme kvôli nám obyvateľov EU na občanov prvej a druhej kategórie
 • Alebo bude presviedčať poddaných v Británii, že nechcú byť v EU

Oboje znamená, že EU de facto prestane existovať. Ak pristúpime na to, že v rámci jedného životného priestoru máme občanov dvoch kategórii, tak to nemôže byť jeden priestor. Musí byť medzi nimi fyzická hranica, kde sa bude kontrolovať, do ktorej skupiny občan EU patrí.

Odbočka: Strašne by som si prial, aby takým jedným priestorom bola celá Zemeguľa. No nie som utopista. Dnes to tak nie je. Tak aspoň, na začiatok, skúsme to v EU. A potom to evolučne rozširovať.

Presviedčanie poddaných v Británii znamená, že sa nebudú prinášať žiadne návrhy na riešenia. Len a len sa bude poukazovať, ako nič nefunguje. A čím bude toto nefungovanie kvalitnejšie, tým pre Britániu lepšie.

Čoskoro sa pridajú ďalšie a ďalšie politické strany po celej EU. Jediné, čo všetci zamlčia je, že alternatívou voči bezvízovej a bezcolnej EU dneška je vízová a colná rozdrobenosť v menšej či väčšej miere. .

Následne: Ozve sa hysterický jasot a potlesk voličov. Ktorí nikdy žiaden diplomatický pas na nerušené korzovanie po hraniciach nedostanú.

Následne: Ozve sa hysterický apel politikov: Musíme vyplniť hlas voličov volajúcich po segregácii. 

 

 

Nie EU nefunguje ani ideálne a už vonkoncom nie dobre. V tisícoch drobností sú stále občania inej krajiny EU občanmi druhej kategórie a domáhanie sa dorovnania práv aj dnes stále vyžaduje mnoho energie. Písal som o tom. A mám čerstvú skúsenosť s českým vodičákom pre dcéru so slovenským občianskym (podrobnosti niekedy inokedy).

Navyše, keďže väčšina členských štátov má sociálno-demokratické vlády, je EU strašidelne socialistická. Expresia politickej orientácie v štátoch do EU je logická, keďže hlavnú zákonodarnú iniciatívu a jediným (de facto) schvaľovacím orgánom je Rada EU, čo je výbor zložený z ministrov členských krajín.

Namiesto toho, aby sme prinášali riešenia na búranie bariér a spoluprácu a zlepšovanie, Cameron navrhujem ďalšie bariéry do EU zaviesť.

No dobre, tak potom to robme absolútne.

 • víza
 • nulová osobných nostrifikácia dokumentov
 • clá na všetko von aj dnu
 • zrušenie medzivládnych dohôd
  • vrátane takých drobností, ako je dohoda o rovnakých predpisoch na cestách a akceptácii pravostranného riadenia.

Proste kompletka. Keď sa chce Británia segregovať, tak poriadne. Kvalitne. A absolútne. Typický príklad dneška: Prečo by mala homologáciu na Škodovky robiť v labáku  na Ostrovoch? Každý štát si pekne urobí svoju homologizáciu.

Že je to ekonomicky výhodnejšie? Bŕŕŕŕŕ´a stop! Chceme predsa vnútroštátnu kontrolu nad dianím vo vnútri štátu. Tak jaké pak co pak ekonomické výhody. Buď alebo no nie súčasne. Nič také, ako ekonomická výhodnosť segregácie už v 21. storočí neplatí.

Nie, nie je to tak, že by Cameron prinášal návrhy na zlepšenie fungovania EU. On totiž nenavrhuje:

Hej vážený, poďme všetci zaviesť, že bude všade platiť že:

 • prestup do sociálneho systému iného štátu bude možný až po 4 rokoch príspevkov do tohto systému, inak má občan nárok na sociálnu pomoc so svojho domovského štátu.
 • že každý občan musí po 3 mesiacoch povinne požiadať o prechodný pobyt.
 • že prechodný pobyt bude zrušený v prvých 4 rokoch, ak žiadateľ nemá 6 mesiacov z dvanástich prácu na území krajiny, kde žiada o prácu.

Pokojne, nech sú pravidlá prísnejšie. Ale pre všetkých rovnako po celej EU. Pokojne nech je EU menej socialistická. Ale po celej EU. A vnútorne, keď občania daného štátu chcú byť k iným ľuďom štedrejší, nech počítajú s tým, že sme si v EU všetci rovnakí občania.

To je ten zásadný rozdiel:

 • Dohodnime sa spoločne všetci, inak odchádzame.
 • My to takto žiadame pre nás, inak odchádame

Myslím, že táto paradigma tento prístup kompletne chýba. Ak by nechýbal, Cameron by už mal predjednaných spojencov a predložil by návrhy pre všetkých.

Táto moja výhrada z dnešného článku neplatí len pre Camerona. Platí ja pre Nemcov s ich humbukom okolo diaľničných známok. A isto sa nájdu stovky drobností, ktoré napadli kadejakého individualistu kdesi v zaprdenej kancelárii v nejakom zastrčenom kúte EU. Individualsitu nie nepodobnéhmu tomu môjmu deveťákovy: „To je hnus, ako sa kurevsky kradne. Ja som si kúpil dízla, veď s naftou nie je nikdy problém…“

A tak isto aj pre Škótov či Kataláncov, čo by sa chceli segregovať od členského štátu EU. Keď segregovať, tak kompletne. Víza, nanovo dojednať medzivládne dohody, odkolkovať eurá….  Proste kompletka.  A totálna bezvýznamnosť a zraniteľnosť. A žiadne sanitky zo Šluknovského výbežku do Budišína! Jaké pak copak.

A úplne mimochodom: Cameronov hlas je dôsledkom zlyhania všetkých tých kohéznych fondov, ktoré majú byť prevenciou pred sťahovaním ľudí za blahobytom. Ktoré mali priniesť nemecký či britský blahobyt za občanmi, tam kde žijú. Ktoré majú vyrovnávať ekonomické rozdiely. A to je ten príbeh, ktorý musíme čo najskôr v EU otvoriť. No to chce zvoliť dobrých politikov, nie len takých, čo chcú byť zvolení, aby mohli byť prisatý na cecok EU.

Pod čiarou: Pre debilkov blúzniacich o diktáte z Bruselu dávam do pozornosti poučenie o tom ako funguje EU. 

Príspevok bol vložený Nezaradené by . Vytvorte záložku trvalého odkazu.