Áno aj lekár je podnikateľ ako každý iný

Teda, až na tých čisto štátnych lekárov, aby som bol presný. Ale koľko takých v skutočnosti je, že?

Každý podnikateľ, bez ohľadu na to, či je lekár, alebo stavbár, sa musí správať tak, aby sa mu rapídne nezvyšovali náklady, dokonca až tak, že by to ohrozovalo jeho existenciu. A ambulancie, ktorých existencia po prijatí tohto zákona môže byť ohrozená, tu budú.

Nedomyslený zákon ohrozuje skúsené sestry | Názory | komentare.sme.sk.

Len pripomeniem, že to hovorí lekár. To je dôležité. A to lekár neštátny, ktorý sa pohybuje:

  1. súčasne v prostredí vysoko socíálnom a etickom (zdravie ako hodnota nevyčísliteľná)
  2. a súčasne v prostredí podnikateľskom (ak nezaplatí za elektriku, tak ho vypnú a nikoho nevylieči).

Áno, aj liek je tovar. Áno, aj kvalita života je ohodnotiteľná peniazmi.

A mimochodom, priatelia socialisti, čo by chceli každému garantovať socálne výhody v podobe vysokej minimálnej mzdy. Trikrát si prečítajte ten trext, aby ste pochopili, ako zapôsobí stanovenie vysokej minimálnej mzdy na zamestnanosť.

Aby aj moje deti pochopili: Štátom garantovaná minimálna mzda je toxická pre kvalitu služieb a tovaru a toxická pre zamestnanosť. Čím vyššiu minimálnu mzdu vláda prikazuje, tým viac nezamestnaných plodí.

Problém chudoby málozarábajúcich má kompenzovať odvodový bonusu. Ak zarábate málo, štát vám to doplní z daní iných. Ak zarábate veľa, zapaltíte dane, aby nízkokvalifikovaný mohli byť zamestnaný (a boli zamestnateľný).

Pod čiarou: Nechcem byť za odľuda. Kto ma pozná, vie, že by som pre pacienta aj modré z neba zniesol. Ale to je celkom iný príbeh. A ak sa chceme baviť o príbehu peňazí v zdravotníctve, nemontujme do toho príbehy etické a sociálne. Inak sa nikam nedopracujeme.

Zdieľať?