Bioplynovú stanicu na okraji Žiaru nad Hronom nebude posudzovať ochrana životného prostredia. Vetry už prestali fúkať.

Ach jo! V Žiari nad Hronom už evidentne nežije nikto, kto si pamätá skládku v Lovči alebo otvorenú elektrolýzu v ZSNP.  Druhá možnosť je, že medzičasom prestali fúkať vetry a kontrolná stanica v Trubíne nebola v 80. rokoch minulého storočia tou s najhoršími hodnotami kvality vzduchu v celej Žiarskej kotline.

„K navrhovanej činnosti neboli úradu doručené záporné stanoviská. Zo stanovísk dotknutých orgánov a obce vyplynulo, že nie je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby bolo potrebné ďalšie posudzovanie zámeru,“ píše sa v rozhodnutí podpísanom prednostom úradu Vladimírom Gálikom.

Zavážila aj skutočnosť, že „verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.“

Zdroj:  Bioplynovej stanice na okraji mesta sa Žiarčania neobávajú | Spravodajstvo | ziar.sme.sk.

Nie ono je to inak. Nikto sa nevyjadril pre istotu, aby neprišiel o pečiatku, keď ju bude zas on niekedy potrebovať. Potom je územný plán materiálom s polčasom rozpadu 6 mesiacov. Namiesto toho, aby to bol materiál pevný ako skala.

Územný plán má byť materiál, ktorý sa ohýba naozaj len v revolučných rokoch. Postaviť dom je záležitosť na 30-50 rokov. Práve preto by mal byť územný plán nedotknuteľný. Potom sa nám nestane, že niekto bodrý príde z nápadom zmeny Ústavy kvôli ochrane bratislavských viníc. Možno by sme mohli zmeniť Ústavu kvôli ochrane Žiarskej kotliny.

Zdieľať?