Chybný nápis na hrobe vojaka mesto opravilo. Omylom má predísť obnovenie komisie – nasziar.sme.sk

To, že v žiadnom prípade nemôže ísť o vojaka Červenej armády, napokon oficiálne potvrdil až Vojenský historický ústav v Prahe. Našiel totiž v úmrtnej matrike pešieho pluku 44, bývalého c. a k. pešieho pluku 94, záznam o úmrtí Františka Broscha (1897 – 12. 6. 1919), ktorý sa vzťahuje práve k hrobu na kalvárii.V matrike sa píše, že padol v boji s maďarskými boľševikmi.

Zdroj: Chybný nápis na hrobe vojaka mesto opravilo. Omylom má predísť obnovenie komisie – nasziar.sme.sk

Zdieľajte obsah s priateľmi: