Cítim sa ako vianočnooblátkový učiteľ.

V kuchyni vo vedre mám ľad a z prietokového ohrievača vyteká voda o ktorej len vysoko invenční by dokázali povedať, že nie je studená. Z toho jasne vidieť, čoho je človek schopný, keď treba ulahodiť daňovému úradu.