Čo si počať s íbermenšom?

Google využíva ako motiváciu elitársky systém. Keď budete dobrý, tak vás za dobrého budú považovať vaši geniálni kolegovia a to je predsa super, keď ste géniom označený, že máte dobré nápady. On by to predsa mal vedieť zhodnotiť najlepšie. Veď je génius.

Niekto sa prehlási za íbermenša a správa sa ako kongeniálne sociálne hovado. Súčasne vyrába rožky, čo sú každý deň obzvlášť dobre vypečené. Je normálne si k nemu chodiť tie rožky kupovať? Arthur Dent si myslí, že hej. Ja nie. Možno aj preto, že mám kontrapríklad, že jeho rožky raz naozaj extra vypečené neboli. On o sebe tvrdí, že 99% ľudí má menšiu inteligenciu ako on. Keďže som netestovaný, netuším, či je on tým íbermenšom, alebo som ním ja. Mimochodom, tvrdenie, že 99% ľudí má menšiu inteligenciu ako on, je nepravdivé. On je sám a počet obyvateľov na zemi stále rastie. Nad ním aj pod mím.

Niektoré slová sú zaujímavo zvukomalebné: íbermenši či íver-menš-í a menší až budú najmenší na celom svete. Slovo íver mi evokuje takú tú pekne podobratú triesočku čo sa vám zadrela pred týždňom pod necht a včera ste si ju konečne aj s tým hnisom vytlačili do výlevky. Smutný osud.

Ako sa hľadá antinómia , keď neviete že je to antinómia, aneb lékárník si vie vždycky rady: Základom je, že som si pamätal, že je skupina logických problémov, ktoré sa nejako označujú a sú svojou podstatou neriešiteľné, lebo nie je na ne možné aplikovať štandardné pravidlá výrokovej logiky. Jeden z týchto výrokov je klasická veta: Boh je všemohúci, teda dokáže vyrobiť skalu, ktorú NEzodvihne.

Nuž hľadá sa to takto .

Ozaj, viete ako pozná človek že je inteligent? Múdry nikdy a hlupákovi je to jedno.

Máte pocit, že v tomto článku by sa nevyznala ani divá sviňa? Možno podceňujete divé svine, alebo seba. No pre istotu zopakujem kardinálnu otázku dnešného dňa: Je normálne chodiť kupovať si obzvlášť vypečené rožky k človeku, čo sa správa ako kongeniálne spoločenské hovado?

P.S. V stredu vyjde metačlánok o riešení rovníc, ktorý sa bude zaoberať problémom lopatistického vysvetľovania. Už dávno sa naň teším. A dôjde aj na divé svine.