Dostupný ako web NBU

Národný bezpečnostný úrad (NBU) sa zapisuje po druhýkrát čiernymi písmenami do histórie slovenského internetu.

Prvým nezmazateľným zápisom je univerzálne heslo nbusr123. Toto zoskupenie 8. písmen zľudovelo a stalo sa etalónom pre zaheslovanie priestoru, ktorý nemusí byť až tak tajný. Veľmi elegantne toto heslo použilo SME, keď takto čiastočne sprístupnilo novú verziu dizajnu titulky na pripomienkovanie. Verím, že aj v budúcnosti bude heslo nbusr123 v podobných situáciách hojne používané. Nech sa heslo nbusr123 stane slovenským ekvivalentom Lorem ipsum.

Druhýkrát sa NBU nezmazateľným spôsobom zapisuje do dejín slovenského internetu tým, že stanovil otváracie hodiny pre internetovú stránku. Tento stav trvá už od júla 2006 a z dôvodu absolútnej neschopnosti kompetentných pracovníkov a pracovníkov IT oddelenia/dodávateľa trvá do dnes. Dostupnosť servera je permanentne monitorovaná nezávislou službou. Týmto uvádzam do života ironický povzdych: Dostupný ako web NBU.

Preto vyzývam všetkých priateľov internetu, aby informovali, robili osvetu o tom, aké absurdné kroky robí táto inštitúcia. Chovanie NBU a jeho prístup k internetu považujem za škandálne. Internetové stránky a pravdepodobne celý informačný systém NBU je hanbou slovenského internetu. Pokiaľ by išlo o internetové stránky súkromnej firmy, osobný blog, či eShop, tak je to vec len a len prevádzkovateľa. Bola by to ich hanba a naša škodoradosť. No činnosť tejto inštitúcie je financovaná z daní občanov pracujúcich v tejto krajine, teda aj z daní ľudí, pre ktorých je internet pracovným nástrojom. Celkový stav ešte zhoršuje náplň činnosti tohto úradu:

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis

Ako budeme, my, čo sme na sieti už ako doma, vysvetľovať nováčikom, že elektronický podpis je naozaj synonymom pre ochranu dát a identity na sieti, keď si NBU nevie vyriešiť elementárnu ochranu svojich internetových stránok?

Druhý rozmer tejto absurdity je rozmer odborný. Myslím, že súčasťou akéhokoľvek výberového konania na obsadenie miesta IT špecialistu by mala byť otázka: Pracovali ste v roku 2006 pre NBU v oblasti ich internetovej prezentácie a informačného systému? Kladná odpoveď by mala zásadným spôsobom diskvalifikovať ľudí, ktorí majú čokoľvek dočinenia so súčasným stavom internetovej prezentácie NBU. Výhovorky, že robia to čo majú prikázané, len potvrdzujú ich profesionálnu nekompetentnosť a neschopnosť.

O dostupnosti napísali:

Zdieľať?