Duševné vlastníctvo pretriasa Európsky parlament – vyhľadávacia anabáza

Dňa 24.4.2007 Európsky parlament prerokoval:

Správa: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007) – Trestné opatrenia zamerané na zabezpečenie rešpektovania práv duševného vlastníctva
Zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva
[KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)]
Výbor pre právne veci

Informácia via: SOS: Duševní vlastnictví – ale co práva uživatelů?

Toto je východisková informácia, že sa o tom rokovalo. Píšem o tom, alebo to zapadá do mozaiky mojich článkov. Začínajú sa rysovať niektoré témy, ktoré podrobnejšie sledujem a tento drobnohľad sa prejavuje aj v tomto článku.

Via je fajn, ale chcel som sa dopracovať k celému zneniu, že teda o čom to vlastne rokovali a ako si to v prvom čítaní európsky poslanci predstavujú. No detektívka to bola zo smutným koncom. Detektíva zdolali.

Ako prostriedok na ceste k cieľu som zvolil interné vyhľadávanie na stránke Európskeho parlamentu.

Základné hľadanie slovného spojenia duševné vlastníctvo samozrejme zlyhalo. Veď kto by v Európe bral ohľad na skloňovanie slovanských jazykov, že? Takže som išiel ručne do programov schôdze a tam si prezrel programy schôdzí z konca apríla 2007. Tam som našiel, že 24.4 to riešili a v citáte hore je okopírovaný text daného bodu programu. Takže keď to budete hľadať, použite duševného vlastníctva. Ach jo!

Zadal som to do základného vyhľadávania a dopracoval sa k zoznamu pozmeňujúcich návrhov. Ničomu inému. Nenašlo mi to znenie predkladaného návrhu, nieto ešte znenie schváleného dokumentu. A ako je už klasicky hlúpym zvykom v štátnych inštitúciách, všetky dokumenty sú vo formáte MS Word. To znamená, že sa v nich nedá jednoducho fultextovo hľadať. Teda aspoň tvorcovia webu Európskeho parlamentu to nevedia naprogranovať.

Tak som začal pátrať pomocou rozšíreného vyhľadávania a hľadal som podľa mena predkladateľa: Nicola Zingaretti je kľúč! Aj by som zalinkoval výsledky vyhľadávania, ale samozrejme sa to nedá. URL s parametrami to negeneruje. No detail dokumentu zalinkovať predsa len išiel.

Keď už toto všetko vieme, aj Google pomôže. Tak si kladiem otázku: Načo vyhodil Európsky parlament peniaze do vytvorenia vyhľadávania v dokumentoch, keď to Google robí lepšie. A zadarmo!

UFF, na napísanie názoru o čom to vlastne je a čo nás asi čaká mi už neostalo sily. A aj tak je to len po prvom čítaní a ako to bude nakoniec vyzerať to, netuší ani predkladateľ a ani pozmeňujúci návrhári.

Len úplne mimochodom: Keď som začal robiť rešer na tento článok, napadlo mi, že vyskúšam nejaký domáci vyhľadávač, napríklad vraj najväčší, Zoznam.sk. Nuž pozrite sa, aké nerelevantné výsledky ponúka. To na Slovensku všetci rezignovali a vyrábajú všelijaké katalógy za účelom inzercie a predaja spätných odkazov? Kde sa podel užívateľ? Ale, nič, už ma to prešlo. Tuto je najlepší a najvhodnejší vyhľadávač. (Už by mi konečne mohli prísť tie peniaze za propagáciu Googlu ;) )

Zdieľať?