Duplicitný obsah a ochrana pred kopírovaním

Na začiatku stojíte pred problémom, kde vziať originálny obsah. Tento problém vyriešite, ale vzápätí vám ho niekto ukradne a stojíte pred problémom novým. Z vášho draho vyrobeného unikátneho obsahu sa stane čoskoro problém duplicitného obsahu. Tieto dva problémy spolu súvisia ako Adsense s Adwordsom.

Ako na duplicitný obsah? Začneme od konca, aby sme sa vrátili na začiatok.

Znovu prečítať a prelúskať – som si poznačil do môjho Google notebooka pri nasledovnom článku:

There is enough content on the web, which is why Google is getting selective with their index. The problem with ineffective content is not that it needs mixed up and syndicated. If a site syndicates watered down vanilla remixed content they have too much content for their link authority, and most of their pages are doomed to Google’s supplemental results. Zdroj: Make Thousands of Near Identical Articles for Content Syndication & Link Building!!! : SEO Book.com

Ten prvý link s duplicitným obsahom súvisel len okrajovo. No mám tu ešte dva nasledovné odkazy, ktoré problém pomenúvajú a ponúkajú aj riešenia:

Filters vs Penalties & Optimization vs Over-Optimization : SEO Book.com – je rozdiel či ste vo výsledkoch vyfiltrovaný, alebo penalizovaný. Teda vo výsledkoch je to jedno, nevidieť vás, to je isté, ale zásadný rozdiel je v nástrojoch, ktoré treba zvoliť na návrat späť. Akokoľvek, zatiaľ som na normálne SEO nenašiel lepší názov ako: Robte veci normálne.

Posting Blog Posts in Multiple Places – Good or Bad? – toto je hlavne pre blogérov, no považujem to za absolútne platné pre akýkoľvek rozsiahlejší textový obsah. Napríklad aj pre charakteristiku produktu. V mojom prípade sa presne s týmto stretávam pri riešení dvoch odborných rozporov pri zverejňovaní informácií o lieku formou príbalového letáku.

Na jednej strane je to otázka lekárnická – kedy je povinnosť informovať pacienta komplexne a príbalový leták bol vymyslený práve v takej forme, aby pacienta upozornil a firmu právne chránil. Na druhej strane je tu otázka odborná-internetová, kedy z každej strany počujete zdôrazňovanie, ako je duplicitný obsah škodlivý. Kadiaľ z toho von? Niečo by som vedel a praktickú realizáciu uvidíte čoskoro v katalógu liekov.

Apropó, katalóg liekov: Pobavil som sa minulý piatok, keď som potreboval overiť nejakú odbornú informáciu o kontraindikáciách a nežiadúcich účinkoch jedného antibiotika. (vďaka ronymu za upozornenie) Na to je veľmi šikovná databáza liekov www.nobel.sk . Idem si tam ako na hotové a v tom buch – kapča jak hovado a potom začala len tá pravá zábava na popukanie. (sledujte odkaz a znalí sa isto pobavia, pre neznalých to bude ako známy Cimrmanov vtip H2SO5)

Niet nad ochranu obsahu pomocou JavaSkriptu, zablokovanie pravého tlačidla a tak podobne. Odhliadnuc od povahy informácii (nejaký právnik by isto našiel nejaký anus) verím, že pri troche chcenia a pri použití klávesovej skratky CTRL S… No nebudem tu opakovať známy fakt, s ktorým sme sa, tvorcovia internetového obsahu, zmierili, že čo je na webe je kopírovateľné a kopírované bude.

Predpokladám, že sa k tomuto článku dostanú aj ľudia s firmy Pharmainfo. (hádam občas mrknú do refererov), tak len a len pre nich jedna veta: Ak to chcete v budúcnosti predávať, tak ste to mali zaheslovať, zazmluvniť a poskytovať ako… Prípadne ponúknuť zásadnú pridanú hodnotu, napríklad EAN. Niekedy sa naozaj neoplatí vymýšľať objavené.

Zdieľať?