Euroústava nie je dobrá

Dva konkrétne dôvody prečo by som mal byť nadšený a dva konkrétne dôvody prečo ju považujem za zlú.

Žijem v zahraničí. Nesmejte sa a neznižujte význam slova zahraničie pre Česko. Ak si vystojíte prechodný pobyt na cudzineckej polícii pochopíte, že uvažovať o nedávnej histórii a Československu už naozaj nemá význam.

Z radosťou som privítal vstup do Európskej únie.

Napriek horeuvedenému nedokážem súhlasiť s Európskou ústavou.

Prvý dôvod pomenoval Yuhůů vo svojom článku Evropská ústava je moc dlouhá.

„Má něco kolem 350 stránek. Je prostě moc dlouhá. Pro srovnání — česká ústava, kterou jakž takž ještě chápu, má stránek dvacet. Ústava Americká, dvě stě let stará, má stránek asi deset.“

Druhý dôvod je citácia, na ktorú narazil (to sa ani nedá pomenovať inak) aKB@large: Vraťte Ústavu překladatelům

„Zacházení s dovozem do Unie produktů, které podléhají společné organizaci trhu s produkty rybolovu a které pocházejí z Grónska, zahrnuje, při dodržování mechanismů společné organizace trhu, osvobození od cel a poplatků s rovnocenným účinkem a nepřítomnost množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, jsou-li možnosti přístupu do grónských zón rybolovu, které jsou Unii zaručeny na základě dohody mezi Unií a příslušným orgánem Grónska, pro Unii uspokojivé.“ (Strana 376.)

Presviedčať ma môžu čím chcú. Tieto dva kontrapríklady sa ospravedlniť a vysvetliť nedajú. Takto zle odvedenú prácu nedokážem prevziať a schváliť.

Zdieľať?