Finančná správa Uberu nič výrazne nesťažila

Ani výrazne, ani nesťažila. Komentovať štandardné, roky rokúce platnné pravidlá pri fakturácii do EU-zahraničia slovami „výrazne sťažla“ je prejav hlúposti.

Finančná správa vydala usmernenie, ktorým výrazne sťažila podnikanie taxikárov služby Uber na Slovensku. Všetci by mali byť platcovia DPH, pričom daň by mali platiť nielen zo svojho príjmu, ale aj z provízie samotného Uberu. (etrend.sk) Zdroj: Finančná správa vydala usmernenie, ktorým výrazne sťažila podnikanie taxikárov služby… – Denník N

Takže aby bolo jasno: V EU každý podnikateľ, ktorý vystaví faktúru do zahraničia inému platcovi DPH ju vystavuje bez miestnej/svojej DPH. Platiteľ urobí „samozdanenie“. To znamená, že v účtovníctve priráta svoju mietsnu DPH. Ak platí za služby/tovary čo idú do nákladov (to je skoro vždy), tak si uplatní súčasne vratku. Nula s nulou sa zabijú.

Aby v tomto EU-samozdanení nemohli byť daňové úniky, už odpradávna, dokonca myslím, že to bola prvá historická vec, sa podáva „Súhrnný výkaz fakturácie do EU“ či ako sa to volá. Proste „Súhrnný výkaz“. Podáva to ten, čo fakturoval. Nie je to opruz ako s „Kontrolným výkazom“, pretože ide o súhrn. Takže sa tam vloží len daňové číslo partnera, ktorému sa fakturovalo a celková suma za obdobie.

Aby ho mohol podnikateľ podať, musí podnikateľa vedieť finančná správa identifikovať. Preto je v podmienkach, kedy sa firma stáva automaticky platcom DPH uvádza, že je to vždy, keď vystaví faktúru do EU zahraničia. Palatca DPH má číslo od daňovákov.

Navyše, tento doklad sa posiela medzi finančnými správami rôznych štátov, tak sa dohodlo, že ho budú podnikatelia v celej EU podávať elektronicky. Myslím, že to bola prvá vec, ktorá sa podávala elektronicky. Šlo to aj bez ZEP.

č.b.t.d.

Keďže som v roku 2007, keď som zakladal svoju s.r.o. vedel, že budme fakturovať do zahraničia a keďže som vedel, že budem podnikať hlavne v B2B sektore, tak som rovno požiadal o to byť dobrovoľne štvrťročný platca DPH. Trvalo to 15 minút a jedne podpis. Ďalších 15 minút trvalo podpísať dohodu o elektronickom podávaní bez ZEP.

Keďže na Slovensku musíme skomplikovať aj to čo v EU nemusí byť komplikované, pred nejakým časom sa zmenil systém podávania a už treba ZEP. Kým nebolo možné vytvoriť ZEP pomocou občianky, bolo to drahé a bolo to otravné. Písal som o tom. Podľahol som 37% a 40 eurám za 5 kliknutí ročne

Keďže na Slovensku musíme podnikanie skomplikovať, od nejakého nedávneho času, čo vládne SMER, sa nedá stať normálnym platcom DPH len tak. Vyžaduje to nejaké debilné zábezpeky a podobne. Preto vláda vymyslela akési polovičaté platcovstvo-neplatcovtvo DPH. Nie ste platca, ale dostanete registráciu a číslo. Aby ste ten súhrnný výkaz mohli podávať.

Toto isté sa vzťahuje aj napríklad na provízie z Google Adsense na webových stránkach. Leda že by celkový príjem bol menší ako je hranica v Trestnom zákone pri paragrafe „Nedovolené podnikanie“.

Akcia Úber

Ak som správne pochopil Uber, firma Uber inkasuje od zákozníkov peniaze. Takže inkasuje cenu s DPH. Takže tržby sú ten základ a DPH musí odviesť štátu. Slovenský Finančáci si myslia, že slovenskému daňovému. Prečo si to myslím uvádzam o niekoľko odstavcov dole.

Vodiči jazdia za provízie. Tie si vyfakturujú raz mesačne firme Uber. Keďže firma Uber je EU-zahraničie, tak vystavia faktúru na svoju províziu bez DPH. Keďže DPH neprijali, nie je čo odviesť štátu.

Keby bol Uber slovenská firma, tak k provízii prihodia DPH. Keďže DPH prijali, tak hu musia odviesť štátu. Aj tak im ostane celá provízia.

Ak by peniaze vyberali od zákazníkov vodiči, tak samozrejme ich firma vyberá sumu s DPH a vybranú DPH odvedie štátu. Následne zo sumy „bez DPH“ odvedie Uberu províziu (Uber musí vystaviť nejakú faktúru vodičovi). Toto ale evidentne nie je model Uberu.

Všetko známe, jednoduché a prehľadné. Nikto, naozaj nikto nikomu nič neťažil. Finančníci popísali normálny spôsob podnikania. Že si niekto myslí, že podnikanie je to isté, ako keď si idú za svoju výplatu kúpiť rožky… Len hlupák to takto vidí.

Áno, podnikanie by mohlo byť jednoduchšie, účtovníctvo by malo byť jednoduchšie. Pre všetkých rovnako. 

Platobná karta ako hotovosť

Základná šlamastika je, že sa nám do Uberu montujú koncový zákazníci a poskytovanie na území Slovenska.  Koncový zákazník nie je platca DPH, takže sa od neho musí vyberať SUMA S DPH.  Keďže je služba poskytovaná na Slovensku, musí byť použitá slovenská DPH.

Zákon o ERP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky. Podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje službu, uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP, je povinný evidovať tržbu, ktorú prijme v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platobnou/bankovou kartou), prípadne aj ich preddavok, na predajnom mieste v ERP alebo vo VRP.

Platí zákazník kartou? Nabil si virtuálnu peňaženku kartou alebo hotovosťou? Ak je Uber len virtuálna peňaženka, je to taxislužba? Toto by som s finančnou správou naozaj nechcel riešiť.

Isté je, že zákazník zaplatí sumu so slovenskou DPH a slovenskú DPH musí dostať slovenská daňový úrad. Buď od firmy Uber, alebo od firmy vodiča. Niekto tie dane odviesť musí. (Smrť a dane sú nevyhnutné.) DPH nie je príjem žiadnej firmy.

Samé normálne a zrejmé veci.

Aj nové podnikanie je stále podnikanie

Áno, na internete sme zvyknutí, že sa moderné podnikanie 21. storočia týka väčšinou čisto firiem zo zahraničia, či dokonca mimoEU-zahraničia. Takže je len a len na slovenskom daňovom, aby si na tú DPH došliapol až kamsi do Dublinu či Silikónového údolia.

Navyše, ak sú moje stránky uložené niekde v Utahu u firmy v Utahu, o dodaní webhostingu na Slovensko sa dá ťažko rozprávať.

Tento text sú poznámky pre vlastnú potrebu, aby som tieto zrejmé veci nemusle furtom dookola vysvetľovať.  Viac o týchto moderných uberoch z filozofického pohľadu v článku Hľadať uber Všetky tie Ubery a AirBnBy parazitujú na slobode života