Google pri lokalizácii nepočíta so slovenským ADSL

How do we guess your location? In most cases, we match your IP address to a broad geographical location. You can also specify your likely location using the „Change location“ link on the top right corner, above the map.

Official Google Blog: Google becomes more local

Pri náhodnej kontrole som dostal vždy IP adresu z viac ako 100km vzdialeného mesta.

Skôr by som privítal opačný trend. Dotiahnutie relevantných informácii spoza hraníc. Určite spoza hraníc jazyka a čím ďalej tým častejšie zisťujem, že aj spoza hraníc času. Posadnutosť čo najčerstvímy informáciámi začína pomaly vadiť pri hľadaní overených informácii a trvalejších vedomostí.