Google Desktop Search – pozor na PGP virtuálne disky

Šikovná vecička toto PGP. Ale pozor pri používaní Google Desktop Search. PGP disk sa po primontovaní tvári ako akákoľvek disková jednotka. Akákoľvek! Čokoľvek z neho otvoríte, Google zaindexuje a nakešuje! Darmo PGP disk odmontujete. Zakódujete síce obsah disku, ale otlačky sú v keši Googlu nešifrované. Pozor na to!

Pomoc je jednoduchá. Pred primontovaním zaradiť budúce písmenko disku do zoznamu zakázaných miest.

A hlavne! Počas inštalácie Google desktop search a pri prvotnom indexovaní terba mať všetky PGP disky odmontované! Odmontované! Inak sa vám na ne vrhne robot a máte keš plnú informácii, ktoré určite z dobrých dôvodov šifrujete. Dodatočné zakázanie písmena virtuálneho disku síce zamedzí zobrazovaniu tajných zdrojov vo výsledkoch vyhľadávania, ale stále to je v nekriptovanej keši.

Podobne opatrne treba zaobchádzať so súbormi, ktoré sú šifrované jednotlivo. Vytvorte si priečinok, do ktorého budete takéto súbory rozšifrovávať. Tento priečinok dajte na zoznam zakázaných miest. Len z tohoto priečinka otvárajte súbory, ktoré obsahujú tajné informácie. Po úprave súbor uložte, v tomto priečinku zašifrujte a až potom si ho kopírujte kam chcete. Inak skončia informácie v nešifrovanej keši Google Desktop Searchu.

Aj keď sa to z horeuvedeného nezdá, je možné súčastne využiť silu PGP a Google desktop search naraz na jednom mieste. Akurát treba zapojiť rozum. Ale ak používate PGP tak s používaním rozumu asi nemáte problémi.

Zdieľať?