Google kancelária je príjemnou realitou

Google už naplno integroval Writely (webový textový editor) do svojho priestoru webových služieb. Zatiaľ som to prebehol len tak zbežne, ale sila tohoto balíčka je evidentne vo vzájomnej previazanosti jednotlivých častí. Ak táto snaha po vzájomnej integrácii, previazanosti a spolupráci medzi jednotlivými funkciami Googlu vydrží, získa tisíce verných užívateľov. Aj mňa. Tu je pár mojich postrehov:

Typický príklad šikovnej previazanosti: Ak si niekomu mejluval zo svojej Gmail schránky, jeho emailová adresa sa automaticky zapísala do tvojho adresára. Keď chceš tohoto človeka pozvať na spoluprácu a diskusiu nad nejakým dokumentom či zošitom tabuliek, v políčku pre zadanie e-mailu na pozvanie sa ti automaticky ponúkajú adresy z adresára.

Prechod od Writely ku Google dokumentom prebehol veľmi elegantne. Všetky moje dokumenty, ktoré som doteraz napísal v prostredí Writely sa samozrejme preklopili. Aby tých služieb zas nebolo tak veľa, naoko sú dokumenty a tabuľky (webový excel) integrované spoločne.

Ak to len trochu zvládaš, odporúčam ti, aby si si nastavil jazyk rozhrania G-mailu na angličtinu-US. S ohľadom na rôznu podporu slovenčiny v jednotlivých moduloch, budeš mať všade rovnaké rozhranie aplikácii. Ďalším prínosom, ktorý ale považujem za veľmi dôležitý, je, že sa ti v ľavom hornom rohu G-mailu zobrazujú (v modrom pruhu) odkazy na ďaľšie služby (Google-vyhľadávanie; G-mail; Calendar; Spreadsheets; all my services). Takýto panelík odkazov na ďalšie služby je v ľavom hornom rohu všade.

Apropo jazyk. Aj keď si nastavíš angličtunu-US o kontrolu pravopisu nemusíš prísť. Kontrola pravopisu je integrovaná v najnovšej verzii Firefoxu 2.0 Ten kontroluje pravopis v každom textovom, formulárovom, zadávacom políčku. Tam kde je to logické je to aj automaticky zapnuté, pre menej obvyklé polia sa dá kontrola pravopisu zapnúť.

Ak si doteraz nemal Firefox a uvažuješ nad intenzívnejším používaním Google kancelárie, vrelo odporúčam vyskúšať ho. Firefox umožňuje surfovať pomocou záložiek a ver mi, tento spôsob práce s webom je oveľa efektívnejší. Vďaka záložkám si môžeš súčasti kancelárie pootvárať do záložiek jedného okna Firefoxu a v druhom okne Firefoxu môžeš mať pootvárané webové stránky. A mimochodom, tomuto ja hovorím web 2.0. Teda integrácia, previazanosť a vzájomná podpora webovej stránky s prehliadačom pre blaho užívateľa.

Pred pár dňami Google vylepšil svoju RSS čítačku Google reader, dnes vypustil hlavnú súčasť webovej kancelárie, teda webový textový editor… Len tak ďalej.

A čo by mohol zlepšiť? Samozrejme integráciu. Napríklad by sa mi hodilo tlačítko k správam v G-maile, ktoré by z e-mailu automaticky urobilo záznam do G-calendára. Ďalej: tagy, labely, nálepky, štítky či ako sa to vlastne všade volá. Hodilo by sa jedno miesto na ich centrálne spravovanie a teda zdieľanie svojich štítkov vo všetkých moduloch.

Ozaj, moduloch… Isto si si všimol, ako nekonzistentne používam slová moduly, súčasti, aplikácie, kancelária… Je to naozaj ťažké, rozhodnúť sa pre správne pomenovanie. Ich vzájomná integrácia je už teraz veľmi vysoká. A nad všetkými stojí personalizovaná domáca stránka. Myslím, že najlepšie je pomenovať to Google priestor. Niektorí odvážnejší dokonca navrhujú G-bod.

Odkazy pod čiarou:
Chceš aj ty používať G-priestor? Najšikovnejšia cesta je požiadať o pozvánku pre G-mail.
Stiahnutie Firefoxu 2.0. Aby ti dobre fungovala kontrola pravopisu, vyber si tú správnu lokalizáciu.
Už naozaj nemá cenu sťahovať dáta hore dolu