Hrnčekový zákon mikrovlnky – Schredingerov variant

V nadväznosti na doterajší dlhodobý výskum, ktorý som popísal vo svojej vedeckej práci zo 7.októbra 2008 pod názvom Hrnčekový zákon mikrovlnky | M+M+M+M (4M).

Na základe tohoto exaktného výskumu som dnes, o 8:34 postuloval Pikiho hrnčekový zákon mikrovlnky

Po pípnutí zastane hrnček v mikrovlnke vždy uškom dozadu.

Počas niekoľkých ostatných mesiacov som sa snažil nájsť nejaký fígeľ, ako tento Hrnčekový zákon  mikrovlnky obísť, oklamať, vybabrať s ním. No zistil som, že akokoľvek sa snažím rafinovane umiestniť hrnček v jeho východiskovom bode, konečný bod je vždy rovnaký.

…si dovolím uverejniť najnovšie poznatky.

Umiestnenie hrnčeka jednoznačne a signifikantna (pre p<0,01, nech to už znamená čokoľvek)  závisí od toho, kto otvorí dvierka. V prípade, že som to ja, uško je zásadne vzadu. V prípade, že je to manželka, je uško vpredu.

Tento závažný poznatok bol dokázaný sériou meraní. Akcia bola vyprovokovaná vznesením pochybností o platnosti pôvodného Pikiho hrnčekového zákona zo strany mojej manželky, keď sa vyjadrila, citujem:

Mne sa to nikdy nestane.

Ďalej navrhovala rôzne varianty, ako vkladať hrnček dovnútra, vrátane variantu Brod. (Dnes si už nikto nepamätá čo bolo predmetom tohto variantu. Manželka by si to rozhodne pamätala.)

Akokoľvek a nicméně – po vykonaní novej série meraní so zapojením predmetnej manželky a v rôznej konštelácii pokusnej aparatúry  som nútený k revízii predchádzajúceho znenia. Takže Pikiho  Hrnčekový zákon mikrovlnky – Schredingerov variant znie:

Po pípnutí zastane hrnček v mikrovlnke v superpozícii stavov uška. Skutočná poloha uška hrnčeka sa definuje vplyvom pozorvateľa, ktorý nahliadne do mikrovlnky.

Dopredu nikdy nevieme povedať, ako uško skončí.

Vyhlásenie pokusných osôb: Pri pokusoch nezahynulo ani jedno mačiatko.

Pod čiarou: Manželka konečne súhlasí, citujem „Tak! A je oveľa ohľaduplnejší k zvieratám.“

4 komentáre pri “Hrnčekový zákon mikrovlnky – Schredingerov variant

Komentáre sú uzavreté.