Kino Grébovka

Len tak pre radosť som si jednu fotku z nedeľného výletu do Havlíčkových sadov trochu počernobielil.

Sedeli tam, ako by sledovali nudné kino. Každý zabraný do svojich vlastných cieľov či myšlienok. Sedeli tam a celé to bolo také ľahké skoro letné neskoré poobedie.

Kino Grébovka

Nedeľné kino v Havlíčkových sadoch hneď vedľa Gröbeho vily..