Kľúč na určovanie sčítancov

Najnebezpečnejšou dierou do akéhokoľvek systému je príčinlivý operátor.  Stačí, aby ho jeho strýko či iný otcov koňov brat požiadal a on sa ochotne pred odchodom z práce do systému mrkne. Do evidencie vozidiel, do registra trestov, do katastrálnej mapy, do zľavového zákaznického systému, do elektronickej zubnej karty, do… Napríklad aj do pomocného tlačiva D, ktoré sa zdá sa, povaľuje u každého komisára.

„V pomocnom tlačive D je menný zoznam osôb aj s ich predtlačenými špecifickými identifikátormi. V prípade, že občan z akýchkoľvek dôvodov nenalepí svoj kód do sčítacieho hárka, máme ho jednoducho vypísať rukou. Stotožniť človeka nie je problém,“ povedal jeden z komisárov.

SME.sk | Sčítací komisári majú na nenalepené kódy náhradný plán

Ktorý idiot vymyslel toto anonymné sčítanie za pomoci kľúča na určovanie sčítancov?!?

A to sú rovnakí súdruhovia, čo sa majú postarať o eHealth, o bezpečnostné previerky a iné nbusr123 štátne tajomstvá?

Ako som bol býval bol už napísal:

Druhý rozmer tejto absurdity je rozmer odborný. Myslím, že súčasťou akéhokoľvek výberového konania na obsadenie miesta IT špecialistu by mala byť otázka: Pracovali ste v roku 2006 pre NBU v oblasti ich internetovej prezentácie a informačného systému? Kladná odpoveď by mala zásadným spôsobom diskvalifikovať ľudí, ktorí majú čokoľvek dočinenia so súčasným stavom internetovej prezentácie NBU. Výhovorky, že robia to čo majú prikázané, len potvrdzujú ich profesionálnu nekompetentnosť a neschopnosť.

Dostupný ako web NBU.

Zbierka sa utešene rozrastá. K NBU pribudli pred rokom aj ťáci Daňového riaditeľstva a dnes procesný šikovníci od štatistikov.

Zdieľať?