Konečne cielený B2B e-mailing

V ostatných dvoch týždňoch prileteli dve lastovičky v záplave spamu. Dve skutočne cielené ponuky, ktoré boli zaslané na základe aspoň minimálnej rešerše (predmet podnikania, lokalita).

Chápem, že sa rozhliadam po príchode jari nadarmo, ale hádam raz…