Konzultačný vtip

Poznáte ten lekársky: „Ja operujem, ja operujem, pozerám a ja pitvám a ja pitvám.“ No tak konzultanti majú podobný:

Ja diskutujem, ja diskutujem a pozerám, že už zrazu fakturujem. A ďakovať tým pádom už nemusíte.