Krst je dobre vymyslená čiara za minulosťou

Krst je rovnaká súčasť kresťanstva ako dedičný hriech. Vďaka krstu s ním žiaden kresťan katolík nemá ani najmenší problém. Na úlohu krstu netreba zabúdať. Misantrop v inak veľmi príjemnom článku na to pozabudol.

Žijeme několik století v zajetí autoakusačních tendencí, ve hře na dědičný hřích. Nejrůznější skupiny nám říkají, že přicházíme na svět obtěžkáni hříchem, a naším úkolem je ze všech sil pracovat, abychom tento hřích odčinili.

Říkají to křesťané. Ti si vůbec libují v sebeobviňování. Nepochybuji o terapeutickém efektu hromadného sebeobviňování, ale fuj, fuj, nehrám!

Konec autoakusace – Stručné misantropické informace

Krstia sa práve malé deti, aby bol čo najskôr pokoj od historickej minulosti. Fuj s ním, hodiť ho za seba a v čistom rúchu (preto tá krstná košieľka a očisťujúci oheň sviece a vody a oleja). Práve od tej ťažoby minulosti, o ktorej potom Arthur píše za ktorú nikto z nás nemôže.

Ak k tomu pripočítam sviatosť zmierenia, dalo by sa dokonca tvrdiť opak. Teda  že katolícka viera dáva dôraz na skutky súčasnosti a budúcnosti a poskytuje jednotlivcovi silné možnosti, ako sa zbaviť okov minulosti. Práve v dom duchu, o ktorom píše Arthur.

Keď sme už pri tom kresťanstve

V ostatných dňoch, v súvislosti s gay pochodom v Bratislave, sa tak nejako zabudlo, na ten zásadný rozdiel medzi kresťanstvom roku 864 a v roku. 2010. Kresťanstvo dnešných dní má toleranciu k iným  vyriešenú a zabudovanú do svojich (nie len) cirkevných  postupov. Vrátane tolerancie k ateizmu. Áno sú medzi nami spoluverci, ktorí tiež na to zabúdajú. Toto prevzatie tolerancie k iným nás stálo a stojí mnoho prehier, ale na príklade iných náboženstiev a ideológii sa ukazuje, že sa k tomuto musia všetci postupne prepracovať, ak máme v Európe žiť.

Mrzí ma preto, že ani veľmi vzdelaní ľudia nevidia ten rozdiel, ktorým prešlo kresťanstvo a ktorý napríklad islam ešte len čaká (alebo sa mýlim a už ním prešiel aj islam a to čo predvádza pár radikálov je úlet pár jednotlivcov?). Ak by bol dnešný katolicizmus v tolerancii  na úrovni dnešného islamu (áno, pre vysvetľovacie účely akceptujem marketingovú masáž a zovšeobecňujem radikálnosť islamu) verte mi, prejavy extrémnej pravice v Bratislave  by bol len slabý odvar katolíckej krížovej výpravy.