Majetok firmy je nie len číslo na bankovom účte

Na čo tu upozorňujem už viac ako dva týždne, teda, že firma vykazuje za rok 2013 zisk a súčasne neplatí dodávateľom, ukazujú ďalšie dôkazy aj za rok 2014.

Za rok 2014 Váhostav-Sk vraj (čas 2:55) vykázal aktíva, teda majetok vo výške 147 miliónov € a závesky, teda pasíva vo výške 143 miliónov eur. To znamená, že má kladné vlastné imanie a nie je v predĺžení. To znamená, že všetky závezky sú 100% kryté majetkom Váhostavu-SK.

Na čo tu ja za rok 2013 a oni za rok 2014 poukazujeme?

Odpoveď, vzhľadom na stav slovenskej spoločnosti a štátu, si musíte dať sami. Až taký disident nie som.

Zdieľať?