Markeťák hľadí na projekt prizmou skutočných zákazníkov – tretí diel o koňoch a psoch

Z prvého dielu vieme, že každý dobrý projekt potrebuje funkciu markeťáka a z druhého dielu vieme, ktorá osoba funkciu markeťáka obsadila. Dnes si povieme čo je najväčší prínos markeťáka do vnútra firmy.

Prizmu definuje slovník cudzích slov ako hranol.

Prizma je ten hranol, ktorý mení náš uhoľ pohľadu. Prizma sú naše skúsenosti, vedomosti. Prizma je životný priestor, v ktorom sa pohybujeme. Prizma je náš vek.

Prizma zákazníka je najlepší priateľ markeťáka. Súčasne je to to najcennejšie, čo markeťák môže priniesť do vnútra firmy. Pochopenie prizmy umožní váš projekt ďalej rozvíjať. Umožňuje vôbec vytvoriť projekt, ktorý má zmysel. Pochopenie prizmy vášho zákazníka umožní vášmu projektu uspokojovať skutočné priania a potreby vašich skutočných zákazníkov. Tých, ktorí prinesú vášmu projektu úspech, tých, ktorí z vás urobia boháčov. Tých, vďaka ktorým svoj webový projekt predáte za ťažké prachy Googlu alebo SME.

Teraz budem trochu didaktický. Budeme hľadať ciele vášho projektu videné prizmou vašich zákazníkov. Ukážeme si, kde sa tá prizma vlastne nachádza. Ak ste o nej nikdy nepočuli, skúsime si ju prvýkrát ukázať: Vezmite si dva papiere. Áno, budete písať na papier, nie na obrazovku.

Najprv použijeme to čo máme, teda vašu prizmu. Na prvý papier si napíšte zoznam toho čo by mal váš projekt riešiť, aký problém zákazníka/návštevníka by mal vyriešiť. (Mohol som napísať nejaké synonymum, napríklad saturovať, ale radšej budem zrozumiteľný.) Takže máte to?

Na druhý papier si napíšte zoznam ľudí, profesií, teda zoznam, komu by mal tento váš projekt pomôcť vyriešiť problémy spísané na prvom papieriku. Je to zoznam ľudí, ktorých prizmu hľadáme.

Ten prvý papier otočte naopak. Popísanou stranou dole a čistou hore. Na túto čistú stranu napíšte nový zoznam problémov, ktoré potrebujú vyriešiť ľudia, skupiny, profesie, ktoré ste si napísali na ten druhý papier. Ale pozor, skúste si predstaviť, že ste oni. Musíte sa vcítiť do pozície vašich budúcich zákazníkov. Pozrieť sa na váš projekt ICH prizmou. Ich uhlom pohľadu. Z pohľadu ich skúseností. Musíte nájsť prizmu vašich zákazníkov. Tak, ani to nebolelo a máte to miesto, kde sa vo vašej firme nachádza prizma. Je to presne to miesto, kde je sa stretáva váš pohľad na projekt a pohľad vašich zákazníkov.

Ale späť k papierom. Napísali ste na tú druhú stranu toho prvého papiera niečo? Ak ste sa skutočne vcítil do úlohy vašich zákazníkov a súčasne váš prvotný nápad na projekt aspoň za niečo stál, budú obe strany papiera aspoň na 70% zhodné. Ak sú zhodné na viac percent, tak ste sa málo vcítili do prizmy vašich zákazníkov alebo je váš projekt od počiatku geniálny. Ak je to tak na cca 20%, nezúfajte. Alebo si nájdite inú cieľovku, alebo smerujte svoj projekt viac podľa druhej strany prvého papiera, teda podľa skutočných potrieb vašich budúcich zákazníkov/návštevníkov.

Tieto dva papiere budú od teraz hlavným bičom funkcie markeťáka vo vašom projekte. Funkcia markeťáka musí neustále dozerať, či ostatné funkcie vo vašom projekte dodržujú skutočné ciele projektu, teda záujmy zákazníka. Inak sa mu bude projekt zle predávať. Inak bude predávať projekt zákazníkom/návštevníkom, ktorí ho nepotrebujú. Inak bude predávať nepotrebný projekt. Inak budete míňať peniaze a čas na dosiahnutie vašich cieľov, nie potrieb vašich návštevníkov/zákazníkov. Proste bude v úlohe predajcu chladničiek za polárnym kruhom. Alebo lopatistickejšie a vo veľkom detaile: Budete mať na webe okrúhle rohy, lebo cieľom šéfa je pekná grafika a nie košík v pravo hore, lebo tak sú zvyknutí vaši zákazníci (zistené marketingovým prieskumom).

Toto dozeranie je nezávideniahodná úloha. Všetky ostatné funkcie mu budú nadávať. Programátori vymyslia desiatky ironických prezývok a projektový manažér ho bude nenávidieť za jeho neustále opakovanie: „Ale naši zákazníci by zaplatili viac, keby táto časť webu fungovala tak, ako to potrebujú naši zákazníci. Tak to zariaďte!“ Všetci zainteresovaní do projektu si myslia, že najlepšie vedia, čo chcú vaši zákazníci. Ale s prizmou zákazníka sa dostane do kontaktu len a práve markeťák. On ju musí mať stále pred sebou pri každej diskusii vo firme, pretože jedine on sa skutočne stretáva zo skutočnými zákazníkmi. Funkcia markeťáka má pravidelne prinášať názory a pohľady zvonku. Preto si markeťák musí byť istý, že dostatočne chápe prizmu svojich zákazníkov.

Áno, markeťák stále hľadí na váš projekt prizmou vašich zákazníkov. Markeťák sa stále snaží hľadať prizmu vašich užívateľov. Vymýšľa a hlavne vyhodnocuje všelijaké prieskumy, testovania, overovania úspešnosti, farebné varianty, ankety. Snaží sa, aby sa z vášho projektu nestal mŕtvy kôň. Lebo po takom ani zdochnutý pes slovenského internetu neštekne.

Na budúce: výrobná porada.