Mobilný internet – obsah je v mobilných aplikáciách

V dnešnom zamyslení o budúcnosti mobilného internetu sa zameriam na obsah. Lebo len kvôli obsahu ho budú ľudia používať. Pripojenie, po technickej a cenovej stránke, máme vyriešené. Akokoľvek by bol obsah atraktívny, také cenové ošálenie ako v prípade SMS, kedy prenesenie 1MB dát stojí 1000 dolárov, sa v prípade reálneho mobilného internetu asi ťažko podarí.

Takže ten obsah. Aký bude mobilný obsah? Moja odpoveď je Mobilné webové aplikácie.

Akokoľvek sa budú programátori snažiť a ovládanie ich webového prehliadača bude ergonomické ako riť na šerbel, zobrazenie štandardného webu, tak ako ho poznáme na veľkom displeji, sa neujme v masovom meradle. Hlavným dôvodom je potreba doniesť pod nos platiaceho zákazníka obsah s tak diametrálne odlišnou podstatou, ako sú statický text, dynamický textový obsah, video, hudba a servisné aplikácie pre život. Aj preto sa v ďalšom texte budem zaoberať uvedenými kategóriami samostatne.

Statický text

Je to web ako ho poznáme dnes. Rozsiahle texty, články, možno nejaká minimálna interakcia v podobe komentárov, hlasovania, ankety. Prosto informačný web, kde podstatou je ponúknuť rozsiahle texty.

Už historicky a hystericky sa s veľkou obľubou využívajú špeciálne textové verzie webových stránok, ktoré sú optimalizované pre malý displej. S požiadavkou na platbu za obsah formou reklamy bude tlak na tvorbu optimalizovaných textových verzií textového obsahu stále urgentnejší. Niekam sa tá reklama natlačiť musí a ak by zaberala veľkosťou to, čo aktuálne štandardné reklamné bloky, tak taký obsah nikto opakovanie používať nebude.

Web novín vo forme webovej aplikácie umožní reinkarnáciu platby za konkrétny skutočne prečítaný text formou mikroplatieb. Uff, už aby to bolo. No ono to predsa už je. Na faktúre za pripojenie (teda dnes za hlasové služby) sa už dnes objavujú platby sa obsah, tovar a podobné statky zmätky. Poskytovanie obsahu formou aplikácie umožní, že na pozadí môžu bežať rôzne procesy. Napríklad sledovanie dĺžky čítania konkrétneho textu, klikanie na jednotlivé odkazy a tieto dáta bude možné výhodne speňažiť a z nich financovať tvorbu obsahu. V poslednej kapitole rozoberám, ako sa tieto dáta budú spracovávať a meniť na reálne peniaze.

Dynamický textový obsah

Predpovede počasia, kurzové lístky, last minútky, vtipy, kuchárske recepty, prosto krátke texty, či infografika. Mám na mysli tlačenie tohoto obsahu smerom k užívateľovi na základe prvotného nastavenia. Pre ich zobrazovanie je ideálne priame nakuknutie do zdrojovej databázy. A ako tam bude konkrétny užívateľ nakúkať, to si bude rozhodovať sám. Takýto dynamický obsah vyžaduje, aby rozhranie zvládalo vysokú mieru customizácie zo strany odberateľa. Ideálne, ak do zdrojovej databázy nakukuje nejaké aplikácia. Ale veď ten koncept už máme. Už dnes je väčšina informácii na webe zobrazovaná vďaka nerozlučnej dvojičke PHP+databáza.

Video

Budúcnosť už nastáva. Youtube sa postupne z webovej stránky stáva webovým prehrávačom.

Video je ideálne na to, aby ho zobrazovala špecializovaná aplikácia. S ohľadom na veľkosť displeja ide vždy o plnoobrazovkový režim a tak neostáva veľa miesta na umiestnenie ovládacích prvkov. O nejakom balaste, ktorý je pre súčasný web charakteristický, ani nehovoriac.

Video sa stane v prípade mobilného internetu hlavným nositeľom reklamy v mobiloch. Jednou z foriem budú aktívne odkazy ako súčasť obrazovej informácie vo videu. Hlas ma nabáda kliknúť, ružolíci objektívny šašo ukazuje ako mám kliknúť a samozrejme funguje klávesová skratka „stlačte 5 na objednanie“. Vypísanie objednávky (adresa a podobne), platba… to všetko na pozadí zariadi mobilná aplikácia.

Hudba

Tak ako v prípade videa, budúcnosť novej formy mobilného obsahu už dávno nastala. Vzorom je koncept iTunes pre stolný počítač. Alebo jemnejší príklad: Keď vložím do počítača klasické audio CD, tak mi prehrávací program stiahne z webu názvy skladieb, booklet a podobné kravinky. Akonáhle príde rovnaká aplikácia do mobilu, tak sa stane bránou do sveta hudby. Všetko o prehrávanej skladbe sa zobrazí na displeji a na pozadí aplikácia vyrieši všetky 2.0 činnosti, ako je zdielanie playlistu, jeho zobrazenie na osobnej stránke a tak podobne.

Servisné aplikácie

Veľký podiel na mobilnom internete budú mať servisné aplikácie pre život. Toto je budúcnosť a dovolím si povedať, že 30% mobilnej prevádzky urobia aplikácie, ako je napríklad ronyho nakupovanie. A predstavte si napojenie rovno do eShopu. Ale predstavovať si to musíte trochu inak ako len mobilné rozhranie pre eShop. To bude len špendlíková hlavička na špičke ľadovca. Celý ľadovec bude tvorený z procesov zázemia. Čím automatizovanejšie, tým lepšie.

Mám ešte jednu víziu pre servisnú aplikáciu. A to z mojej odbornosti. Pripomienkovanie pre užívanie liekov, ich predpísanie, objednávka na servisnú, o pardón, dispenzarizačnú prehliadku. Prepojenie s ordináciou, lekárňou, fitkom… No čo vám budem hovoriť. Mobilný obsah ako vyšitý.

Ponúkajme podobné na základe podobného

Apropó osobné stránky. Všetky uvedené aplikácie budú mať ako štandard posielanie informácii do nejakého, nazvime to osobného centra. Bude to web. Osobný web, ktorý verejne alebo súkromne zobrazuje užívateľom prehrávaný/videný obsah. Všetky mobilné aplikácie budú automaticky vytvárať túto databázu histórie. Ale nemýľte si to s dnešnými Facebookmi a MySpecami. Jedine ten, kto bude vedieť z nazbieraného vytvoriť skutočne inú kvalitu, tak ten zvíťazí. A po dnešnom ošiali po social funkcii a zdielaní celého svojho života príde na rad jeho ochrana. No ľudia si už zvyknú na pridanú hodnotu dnešných social webov a tak jednou cestou bude opätovne sprivátniť svoj zdielaný obsah.

Na základe tejto databázy a zdielaných informácii medzi formátmi, bude toto osobné centrum zas posielať do mobilu užívateľa, teda do jeho mobilných aplikácii odporúčania na nový „LIKE“ obsah. Akoby som to, nuž, homeopati sa zaradujú, ako sa reinkarnuje ich základné heslo: Podobné podobným.

A tým som sa dostal k základnému posolstvu: Mobil sa stane osobným komunikačným zariadením, kde budú mobilné aplikácie ponúkať obsah, po výbere užívateľom poskytovať obsah a informácie o skutočne skonzumovanom obsahu posielať do nejakého centrálneho databázového úložiska, nad ktorým bude makať môj osobný agent (stroj) a posielať mi nový a nový „LIKE“ obsah.

Už čoskoro preskočíme fázu, ktorú zažívame pri prihlásení sa a na začiatku používania akejkoľvek web 2.0 služby. Také to nastavovanie preferencii, „učenie“, ako sa má aplikácia správať, definovanie preferencii. Každá nová aplikácia si bude preberať naše charakteristiky a preferencie z už existujúcich a používaných aplikácii. Všimli ste si, že to už začalo v nejakej verzii 0.2 fungovať. Napríklad, keď som si toť nedávno vytváral profil na Linkedin.com, tak som tam videl možnosť importu kontaktov z Gmailu. Gmail je vo svojej podstate zoznam mojich preferovaných kontaktov.

Táto LIKE ponuka bude fungovať podobne ako dedičnosť. Až do niekoľkých pokolení, až do niekoľkých kolien. Mobilné aplikácie budú práve tými pokoleniami, naše ľudské interakcie tými kolenami. Aby sme z toho mali úžitok, obsah musia na úrovni poslednej míle spravovať mobilné aplikácie.

Reklama

Niekto za obsah zaplatiť musí. Zavedenie mobilných aplikácii ako nástroja na poskytovanie obsahu umožní konečne platiť za obsah priamo. Priama platba je pre tvorcov obsahu oveľa výhodnejšia a tak mobilné aplikácie majú cestu vydláždenú.

Reklama je súčasť obsahu. Je to obsah rovnako ako text. Všetci zatiaľ tvrdia, že mobilný obsah bude financovať reklama. Myslím, že priamo zobrazovaná (prehrávaná) reklama bude postupne ustupovať. Naopak, viac a viac budú firmy investovať do toho, ako ovplyvnili z čoho (z akej množiny zameniteľného obsahu) si užívateľ vyberá svoj „LIKE“ obsah. Mobilný internet preskočí tú fázu, keď sa rozhodujeme či na reklamu klikneme, či po zhliadnutí reklamy následne o týždeň nakúpime ten správny produkt, teda či na cieľovom mieste vykonáme konverziu alebo transakciu. Mobilné aplikácie už budú obsahovať zoznam a my si z neho vyberieme konečné produkty. Na konci mesiaca len výrobcovia uhradia PPA náklady. Kto bude v mobilnej aplikácii, ten BUDE. Alebo si myslíte, že Google podaromnici bojuje o miesto na displeji? Toho miesta je tam hnusne málo.

Zázemie

Mobilný internet bude viac ako čokoľvek čo sme doteraz v súvislosti s internetom poznali, vyžadovať zmáknutie procesov v zázemí. Programátor bude len a len robotník, kodér. Hlavné slovo bude mať tvorca obsahu a tvorca procesov zázemia. To, ako poskytovatelia služieb a obsahu zvládnu offlinovú časť celého podnikania, bude stále viac a viac rozhodovať o úspechu. Dajte na mňa, my, čo vieme ako majú procesy fungovať, budeme stále žiadanejší.

Zdieľať?