Mor v preantibiotickej ére písal dejiny

Druhá pandémia moru, známa ako Čierna smrť, postihla Európu a Áziu v polovici 14. storočia. Čierna smrť spôsobila pokles svetovej populácie z odhadovaných 450 miliónov v roku 1340 na 350 miliónov v roku 1400. V priebehu šesťdesiatich rokov teda vyhubila jednu pätinu ľudstva.

V Európe ovplyvnil mor priebeh Storočnej vojny a vyvolal nárast miezd, spôsobený nedostatkom pracovnej sily. Ten zvýšil mieru sociálnej mobility a urýchlil tak koniec feudalizmu. Strach z moru ovplyvnil náboženské myslenie a prenikol aj do dobovej literatúry a umenia, príkladom je dielo Dekameron od Giovanniho Boccaccia. Navyše mal zásadný vplyv na rodiaci sa myšlienkový smer – humanizmus.

Zdroj: Science.sk – Ako vznikla baktéria, ktorá písala dejiny

Zdieľajte obsah s priateľmi: