Najvyšší stupeň arogancie tvorcu návodu

Neexistuje kontraproduktívnejší prístup pri písaní návodu ako zavádzať vlastné názvoslovie a používať pojmy, ktoré sa nikde v aplikácii či oficiálnom návode na použitie nevyskytujú. Ak to navyše priznáte, prívlastok arogantný si plne zaslúžite.

Ukážkový príklad priniesol

V češtině se nejčastěji setkáme s pojmenováním “vložení klíčového slova” nebo “dynamický inzerát”, v angličtině je to nejčastěji “Dynamic Keyword Insertion” (DKI) nebo “Keyword Insertion” (KWI). Já pro jednoduchost nejraději používám výraz “makro” nebo “dynamická proměnná”.

Google Blog ČR: Dynamické proměnné v AdWords: úplný výčet

Abstrahujúc od tohto fó-pá je to článok celkom “pekný”. Hlavne preto, že slovom makro nakoniec označuje nie len danú funkciu, ale jej to čo bežný ľud nazýva slovami premenná a hodnota premennej .  😉

Zdieľať?