Niektoré kombinácie pri liečbe hypertenzie sú účinnejšie

Vzhľadom na to, že štandardne sa vyberá zo 4 skupín liekov, že štandardne sa lieky z týchto skupín kombinujú a že každá z týchto skupín obsahuje niekoľko rôznych molekúl, nie je sa čomu čudovať, že niektoré kombinácie sú účinnejšie ako iné.

A study published in the New England Journal of Medicine notes that combination therapy with the angiotensin-converting enzyme inhibitor benazepril and the calcium-channel blocker amlodipine is better in preventing cardiovascular events than combination of benazepril and the diuretic hydrochlorothiazide. Hypertension Pill Combo Safer than Diuretics.

Takže priatelia, zopakujme si radšej kombinatorické počty a tešne sa, že každý pacient môže byť skutočne individuálne liečený. Akýkoľvek udiv musí skončiť v momente, keď si uvedomíme, že na vysoký krvný tlak má vplyv mnoho faktorov hlavne s pacientovho okolia.