Novinárske sužovanie

Článok vyšiel 22. 9. 2011 7:45

Fotka vznikla ešte vlani.

Mail s otázkami sme zaslali aj náčelníkovi mestskej polície Pavlovi Beňovi. Neodpovedal na žiadnu z nich, k parkovaniu na snímke sa odmietol vyjadriť. „Mestská polícia situáciu uvedenú na fotke neriešila a z tohto dôvodu sa k veci nebude vyjadrovať,“ napísal náčelník Pavel Beňo.

Dve autá obsadili osem parkovacích miest | Zaujímavosti | nitra.sme.sk.

Tomáš Holúbek by mal dnešný honorár venovať na podporu vyučovania masmediálnej komunikácie. Aj keď… To som zas raz optimista. A zajtrajší plat ako dobrovoľnú refundáciu daní, ktoré vyšli navnivoč tým, že otravoval citovaných v článku.

Hm, to akože potrebovali zaplniť v novinách kus papiera na webe?