Obvyklá reakcia insitného vykladača autorského práva

Web mediálne.sk upozornil, že na doméne mediahit.sk spojenej so Slovenským syndikátom novinárov sa objavujú kompletné kópie textov z iných webov. (Kulantne formulované, to mi ide)

A reakcia je obvyklá, hodná insitných webtržníkov:

S tým súhlasom, o ktorom píše pán kolega Hruška to je predsa len problematickejšie. Tak, ako právna úprava toho, čo sa na internete smie a čo nie. Podľa platnej legislatívy EÚ sme prijali právo na krátke spravodajstvo do slovenského zákona o vysielaní a retransmisii. Takže my nevykrádame cudzie texty, v súlade so zákonom zverejňujeme na webe texty na tému médií a uvádzame zdroj. Ak niekto nechce byť na stránke syndikátu novinárov, stačí nech to dá vedieť. Na rozdiel od všetkých internetových prehliadačov to budeme rešpektovať.

MEDIAHIT – Slobodný prístup k informáciám.

Slovenský novinár sa práve zaradil k ďalším vykladačom autorského zákona.

Pretože ním spomínaná novela to upravuje nasledovne:

Novela ďalej medzi iným upravuje tzv. právo na krátke spravodajstvo. Televízni vysielatelia by podľa neho mali mať právo vyrobiť z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ, pre svoje spravodajstva krátky záznam v dĺžke do 90 sekúnd.

Stratégie online :: MK SR: Internetové televízie sa dostanú pod zákonnú úpravu.

Takže asi má pravdu. Ak by boli tie prevzaté správy vo forme bežiaceho textu, asi by šlo o vysielanie. Ak by ten text ubehol za 90 sekúnd, tak ho môžu púšťať aj viackrát po sebe. Aha, ešte jedna podmienka. Web mediahit.sk by musel byť televíziou alebo rádiom alebo internetovým vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (video na požiadanie).

Takže nám ostáva už len starý dobrý autorský zákon a jeho citácia:

§ 25

Citácia diela

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec dôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

Čo je citácia definuje §25 zákona č. Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Doplnené:

Aby som to mal kompletné, tu je to odporúčanie EU:

Pri stanovovaní podmienok využitia krátkeho spravodajstva sekundárnym vysielateľom (sekundárnymi vysielateľmi) treba brať do úvahy:

a) krátke spravodajstvo použije výlučne sekundárny vysielateľ, a to len v pravidelne plánovaných spravodajských programoch,

b) v prípade organizovaného významného podujatia nesmie byť krátke spravodajstvo odvysielané skôr, ako má primárny vysielateľ možnosť zrealizovať hlavné vysielanie významného podujatia,

c) ak medzi príslušnými vysielateľmi nie je dohodnuté inak, v krátkom spravodajstve vyrobenom zo signálu primárneho vysielateľa musí byť uvedené meno a/alebo logo primárneho vysielateľa ako zdroja materiálu,

d) už odvysielané krátke spravodajstvo sa nesmie použiť opakovane okrem prípadu, ak jeho obsah priamo súvisí s iným aktuálnym podujatím,

e) sekundárny vysielateľ je po vyrobení krátkeho spravodajstva povinný zlikvidovať celý pôvodný programový materiál a o likvidácii informovať primárneho vysielateľa ,

f) krátke spravodajstvo môže byť uložené v archívoch, nesmie však byť opätovne použité s výnimkou podľa písm. d).

Odporúčanie č. R (91) 5 o práve na krátke spravodajstvo o významných podujatiach v prípadoch – Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Zdieľať?

2 komentáre pri “Obvyklá reakcia insitného vykladača autorského práva

  1. vrtaju mi v hlave ake internetove prehliadace nerespektuju to, co Fule respektuje. Kukal som do Firefoxu, do Opery aj do Safari a to nebudu ony.

  2. vrtaju mi v hlave ake internetove prehliadace nerespektuju to, co Fule respektuje. Kukal som do Firefoxu, do Opery aj do Safari a to nebudu ony.

Komentáre sú uzavreté.