Okolo zdravotníctva len po špičkách

V ostatnom Radovom (a neuveriteľne inom ako bol predchádzajúci) komentári  vystupuje prístup koalície k zdravotníctvu ako zlá správa:

Napríklad program v zdravotníctve vyzerá zdanlivo nádejne, ale v skutočnosti signalizuje neochotu pustiť sa do riešenia skutočných problémov.

Sľuby, že vláda zadefinuje rozsah zdravotnej starostlivosti platenej z odvodov, alebo že zavedie platby za diagnózu, sú pekné. To však sľubovali aj predchádzajúce vlády a ministri zdravotníctva.

Malý programový zázrak | Redakčné | komentare.sme.sk

Nečudujem sa. Len z prezieravosti a kvôli dodržaniu pravidiel predvolebného populizmu na pravej strane som sa doteraz ani len slovkom nezmienil o Veľkom Čiernom Prázdne v zdravotníckych častiach predvolebných programov. Vrátane toho mnou favorizovaného.

Vediac o VČP ma preto neprekvapila prítomnosť sterility v koaličnom programe pod písmenom Z. Nebolo z čoho napochytre odpisovať. No vidím tam aspoň prvé náznaky, hoci nepriame.

  1. Posielanie výpisov čerpanej starostlivosti
  2. Odvodový bonus.
  3. Strop na poplatky.

Chápem, že nechápete. Vysvetlím.

Ad1. Pri pozorovaní blamáží ostatných reformných snáh v SR aj ČR bol najmarkantnejší problém neschopnosť občanov pochopiť, koľko to vlastne tá zdravotná staroslivosť stojí. Kde je sever, aké sú rády a o akých zanedbateľných dvadsaťkorunáčkach to vlastne točia. Aj onakvejšie mozgy vytasili nechápavé výrazy, keď zistili, že cena pozteria sa lekára môže mať hodnotu v rádoch tisícov korún. Príbehy o tom, ako zistenie, že doplatok nie je cenou lieku, spôsobilo tlak na prsiach, sú legendárne.

Ad2. Zavedenie odvodového bonusu zúročíme aj my v zdravotníctve. Zavádza totiž  pre všetko nejakú formu dobrovoľného pripoistenia, ktoré je v rukách komerčných alebo štátnych subjektov. Typicky tretí pilier, pripoistenie na nezamestnanosť a isto aj ďalšie. Ľudia si zvyknú, že je nejaký štátny štandard a nejaký dobrovoľný osobný nadštandard. Že si môžu pomocou pripoistenia vyrobiť svoj vlastný socializmus na mieru. Každý bude mať osobnú voľbu, či si bude financovať svoju budúcu ochranu, alebo to riskne včul a  na ostro a tých 116€ s partnerom prefajčí.

Ad3. Toto už nie je celkom náznak, je to jasná solidarita a záchranná brzda ktorá tu jakživ v takejto miere nebola. Verte mi, vidím to z opačnej strany a aj najväčším pravicovým hundrošom v istých momentoch dobre padne, keď sa nikto nepýta na veľkosť ich konta, ale s prostotou a láskou im rutinne zaistí životné funkcie.

Viete, možno je to naopak dobrá a nie zlá správa, ako si to myslí Rado. Že čo? No že sú to práve a len náznaky reformy.

Zdieľať?