Organizačná zložka pre s.r.o. v zahraničí

Podľa nových pravidiel sa po zdanení hrubého zisku s.r.o. sadzbou 23% bude následne z čistého zisku vyplateného formou dividendy platiť 14% odvod zo zdravotného poistenia.  Zdaňuje to priamo firma. Takže to nie je odvod za živého človeka, ktorý môže v prípade potreby dostať z poistenia plnenie. Preto to nazvime priamo a rovno „zdravotná dať z čistého zisku právnických osôb“.

Šalamúni vypočítali, že sa tak skutočná daň dostáva na hranicu 33,8%. Strop (teda zisk po zdanení) pre základ na tieto zdravotné dane z dividend je cca 100000 €

Vezmime si takýto príklad: Majme firmu, ktorá má dlhodobo zákazníkov v ČR aj SR. Zriadenie organizačnej zložky na kľúč stojí 17000-18500 Kč. Plus nejaké tie poplatky a tak podobne, no nech je to 19000Kč. K tomu mesačná platba sa poskytnutie sídla 600 Kč a mesačná platba za ďalšie účtovníctvo pri skutočne minimálnych požiadavkách je 500Kč.

 • sídlo 12×600=7200Kč
 • druhé účtovníctvo 12×500=6000Kč
 • Celkové náklady za prvý rok 19000+7200+6000=32200Kč
 • Celkové náklady za každý ďalší rok  7200+6000=13200Kč

V ČR sú dane na rok 2013 19%. To robí rozdiel 33,8-19=14,8% Takže si teraz spočítame, od koľkých korún zisku pred zdanením sa už oplatí investovať tých 32 200Kč na optimalizáciu zdanenia? Je to 217567,56756756756756756756756757 Kč.

Ak by mala firma z uvedeného príkladu zisk pred zdanením väčší ako 217567Kč čo i len o jednu korunu, z nej by už našej firme z nášho príkladu ostalo po zdanení a pripočítaní nákladov na organizačnú zložku viac ako pri zdanení len na Slovensku. Od tohto hrubého zisku v  ČR sa tá investícia vypláca.

V ďalších rokoch je tá hranica podmienená len tými viacnákladmi na druhé účtovníctvo a na sídlo. Takže ak sa hodnoty sadzieb zachovajú, je investícia 13 200Kč a teda potrebný zisk pred zdanením cca 89000Kč na pokrytie toho rozdielu. Teda hranica na to, aby sa oplatilo do toho ísť.

 • Ak pripočítam hypotetické úroky na skoršie zúčtovanie DPH za nákladové položky,
 • ak pripočítam lepšie náklady na odvody za zamestnancov (cenu práce),
 • ak pripočítame optimalizáciu nákladov na podporu organizačnej zložky,
 • ak uvážime, že náklady na zriadenie sú náklady znižujúce zisk pred zdanením,
 • ak pracujete hlavou a predávate myšlienky bez významných nákladov, tak to nie je 33,8% ale limitne sa to blíži k 37%,
 • ak si to založíte bez asistencie…

Robiť biznis pre zákazníkov v zahraničí sa rozhodne oplatí. Viem si predstaviť, že pri naplnení kapacít sa proste na slovenských objednávateľov jednoducho už nedostane. Dokonca sa môže stať, že sa budú musieť aj zamestnanci sťahovať, ak budú chcieť byť zamestnaní. A od tohto roku sa rozhodne oplatí ten zisk nechávať daniť v zahraničí. A to ČR rozhodne nie je žiaden daňový raj.

Nechcem vám brať ilúzie, že tých 14% pomôže zlepšiť zdravotníctvo. Nezabúdajte, že jedna blondínka si dala socialistický záväzok do roku 2014 zrealizovať jednu – no vyjadril som sa čo.

Iným variantom je, že  sa celý zisk po zdanení nechá ležať vo firme (nie sú dividendy, nie je zdravotná daň), prípade sa preinvestuje (takže vlastne nevznikne, pretože sa zmení na náklady) celý dnešný príklad stráca zmysel. Na Slovensku budeme mať hafo bohatých firiem prekypujúcich hotovosťou, ktoré budú vlastniť chudobní majitelia.

Pod čiarou: Upozorňujem, že vzhľadom na to, že sa tých 14% platí po zdanení treba naozaj počítať so „ziskom pred zdanením“ a nie s obratom.

Pod dvomi čiarami:  Pri sadzbe 19% a jej charakteristike na jeden riadok som na to kašlal. Pri sadzbe 33,8% a popise zdanenia na štyri strany sa mi ukazuje, že tento štát skutočne nemá zmysel.

6 komentárov pri “Organizačná zložka pre s.r.o. v zahraničí

 1. Daňový domicil na Slovensku je podľa mňa výhodnejší, lebo nemáme daň z dividend. Odvod z dividendy nesúvisí s domicilom, ale s tým, že/či je človek poistencom. Ak teda spoločník sro býva v SR, zamestná sa (hoci naoko, za minimálnu mzdu) v ČR – a to možno len na chvílu, keď mu je vyplatená dividenda – tak sa ho slovenské odvodové zákony podľa mňa netýkajú. Poistený môže byť podľa EÚ legislatívy len v jednom členskom štáte. A Česi nemajú odvod z dividend.

 2. Daňový domicil na Slovensku je podľa mňa výhodnejší, lebo nemáme daň z dividend. Odvod z dividendy nesúvisí s domicilom, ale s tým, že/či je človek poistencom. Ak teda spoločník sro býva v SR, zamestná sa (hoci naoko, za minimálnu mzdu) v ČR – a to možno len na chvílu, keď mu je vyplatená dividenda – tak sa ho slovenské odvodové zákony podľa mňa netýkajú. Poistený môže byť podľa EÚ legislatívy len v jednom členskom štáte. A Česi nemajú odvod z dividend.

 3. Áno, platné pre účtovný rok 2012. To sa platia odvody z príjmu z dividend. Takže to zúčtováva poistenec do mája 2014. A je to 10%. Účtovníctvo firmy s tým nič nemá spoločné.

  Pre účtovný rok rok 2013 je to tak, že tie zdravotné odvody platia z vyplatených dividend a platí rovno firma. Takže proste akonáhle je to dividenda, tak sa to musí zdravotne zdaniť.

  Vychádzam zo sprostredkovanej informácie :

  http://www.porada.sk/t158325-p19-odvody-z-podielov-zo-zisku.html#post2230828

  Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku zo zisku spoločnosti dosiahnutého za rok 2013 bude
  * oznamovať, vykazovať, vypočítavať a odvádzať platiteľ dividend (t. j. ten, kto takéto finančné plnenie poskytne a nie prijímateľ),
  * sa platiť preddavkovo (t. j. nie jednorazovo),

 4. Áno, platné pre účtovný rok 2012. To sa platia odvody z príjmu z dividend. Takže to zúčtováva poistenec do mája 2014. A je to 10%. Účtovníctvo firmy s tým nič nemá spoločné.

  Pre účtovný rok rok 2013 je to tak, že tie zdravotné odvody platia z vyplatených dividend a platí rovno firma. Takže proste akonáhle je to dividenda, tak sa to musí zdravotne zdaniť.

  Vychádzam zo sprostredkovanej informácie :

  http://www.porada.sk/t158325-p19-odvody-z-podielov-zo-zisku.html#post2230828

  Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku zo zisku spoločnosti dosiahnutého za rok 2013 bude
  * oznamovať, vykazovať, vypočítavať a odvádzať platiteľ dividend (t. j. ten, kto takéto finančné plnenie poskytne a nie prijímateľ),
  * sa platiť preddavkovo (t. j. nie jednorazovo),

 5. Ups, pravdu máš.

  Aj keď, na chvíľu nestačí, pretože je tu to zúčtovanie a keďže §16 (15) Preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. f) vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend. Platiteľ dividend môže pred vyplatením dividend požiadať úrad o oznámenie poistného vzťahu poistenca k príslušnej zdravotnej poisťovni.

  Firma (jej účtovníčka), aby mala istotu, či má alebo nemá odvádzať preddavky za práve vyplatenú dividendu, požiada poisťovňu. No a tá firme oznámi, že bol čo i len jeden deň v roku 2013 poistený a teda je tu povinnosť poistenca podať ročné zúčtovanie.

  Pomocou organizačnej zložky sa dá poľahky riadiť ja miesto poistenia.

  Vďaka za to upozornenie, veď aj preto som to písal, aby som sa uistil, či v tej úvahe nie niekde chyba.

 6. Ups, pravdu máš.

  Aj keď, na chvíľu nestačí, pretože je tu to zúčtovanie a keďže §16 (15) Preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. f) vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend. Platiteľ dividend môže pred vyplatením dividend požiadať úrad o oznámenie poistného vzťahu poistenca k príslušnej zdravotnej poisťovni.

  Firma (jej účtovníčka), aby mala istotu, či má alebo nemá odvádzať preddavky za práve vyplatenú dividendu, požiada poisťovňu. No a tá firme oznámi, že bol čo i len jeden deň v roku 2013 poistený a teda je tu povinnosť poistenca podať ročné zúčtovanie.

  Pomocou organizačnej zložky sa dá poľahky riadiť ja miesto poistenia.

  Vďaka za to upozornenie, veď aj preto som to písal, aby som sa uistil, či v tej úvahe nie niekde chyba.

Komentáre sú uzavreté.