Pocta pre Vladimíra Pilnika

Môj otec a môj otec je veľký syn svojho národa, sa dnes dožíva 70 rokov.

Intelektuál, trpezlivý. To sú dva prívlastky, ktoré hu charakterizujú.

Keď som vo svojom dospelom živote niečo chcel urobiť, bral som si vždy príklad z neho. Isto to poznáte, že si za mladi hovoríte, že týchto chýb a skutkov svojich rodičov sa chcete vyvarovať, lebo chcete žiť lepšie, byť lepší ako oni. No tak toto som si ja v súvislosti s mojim otcom nikdy nehovoril. Mne sa toto vymedzovanie nestalo.

Môj otec je dobrý človek po všetkých stránkach. Hrával sa so mnou, naučil ma hľadať vedomosti a pravdu. Ukazoval, že všetko sa dá pochopiť, naučiť, porozumieť. A keď som ho v nejakom odbore pri zbieraní vedomostí náhodou prevýšil, tak mi len skromne povedal: A vytlač aj jeden exemplár tej diplmovky pre mňa.

Aby sa niekto stal veľkým synom svojho národa musíte mať istotu, že sa stretávate s rýdzim charakterom.

Mají-li se v povaze člověka projevit skutečně výjimečné vlastnosti, musíme mít štěstí dlouhá léta pozorovat, co ten člověk dělá. Není-li v jeho práci ani stopa po sobectví, je li myšlenka, řídící jeho činnost, bezpříkladně ušlechtilá a je naprosto jasné, že nejen nehledal nikde odměnu, ale dokonce zanechal ve světě i viditelné stopy, ocitáme se bez nebezpečí, že se zmýlíme, před člověkem výjimečného charakteru.

Jean Giono: “Muž, který sázel stromy”

Ja som dostal od Boha tú možnosť pozorovať dlhé roky, pozorovať 70 rokov, čo náš otec robí. Mohol som 70 rokov pozorovať, že v jeho konaní nie je ani stopa sebectva. Cítiť na vlastnej duši, že myšlienky, ktoré riadia jeho život, sú bez akýchkoľvek pochybností ušľachtilé. Kdekoľvek sa ocitol zanechal viditeľné stopy ľudského dobra.

Som vďačný, že mám to neuveriteľné šťastie žiť v blízkosti človeka tak výnimočného charakteru.

Som vďačný, že mi je daná tá nádherná a radostná možnosť zažívať to počas 70 rokov. Byť v tej najintímnejšej blízkosti, takej najväčšej blízkosti, akú len s otcom môžete zažiť, s takýmto vzácnym a výnimočným človekom, plným až po okraj svojej duše obyčajnej lásky a každodennej dobroty.

Dobrota – to je to slovo, ktoré bude navždy spojené s našim otcom. Vladimír Pilnik je stelesnením pojmu Dobrý Človek.

Zdieľať?
Príspevok bol vložený Nezaradené by . Vytvorte záložku trvalého odkazu.