Poďakovať úradníkovi je rovnako normálne ako to, že má byť on nápomocný

Samozrejme očakávame, že úradník bude kompetentný, slušný a ústretový. Vyjde nám vo všetkom v ústrety aj nad rámec povinností. Že baba za okienkom bude usmievavá, rýchla a presná. Je to predsa normálne, veď ho predsa platíme z našich daní a ona je za to platená z ceny služieb.

A potom sa pozastavíme nad tým, že by sme mu za to, že si plní svoje poslanie mali aj poďakovať. Pozastavíme sa nad tým poďakovaním za splnenie ich povinností.

Keď mi na katastri pomohli identifikovať  kto vlastní tú 1/126 príjazdovej cesty, poďakoval som sa im a zdôraznil som, že mi pomohli. Aj na zákazníckej linke skončilo jedno moje poďakovanie.

Nie nepozastavujme sa nad tým, že sme poďakovali za dobrú službu, ktorú sme dostali.  Bolo by to divné. Veď si len predstavte, ako vysvetľujete svojmu dieťaťu, že niekde sa a niekde nemusí poďakovať, keď niečo dostane.

Zdieľať?