Prípadová štúdiu demokracie: Je pražská nízkoemisná zóna demokratické rozhodnutie?

Najprv sa pozrime ako funguje demokratický princíp v prípade Hlavného mesta Prahy.

Základom sú rovné slobodné voľby do Zastupiteľstva Hlavného mesta Prahy. Ostatné (v poradí posledné, ale budú aj ďalšie) voľby sa uskutočnili v roku 2010 a výsledky boli také, že vznikli 4 politické kluby:

  • Klub TOP 09 (26 zastupiteľov)
  • Klub ODS (20 zastupiteľov)
  • Klub ČSSD (14 zastupiteľov)
  • Klub KSČM (3 zastupiteľov)

To dáva k dispozícii všelijaké koaličné možnosti a od roku 2010 sa tích koalícii vystriedalo haba-dej. Čo je pre našu prípadovú štúdiu dôležité? Priam najdôležitejšie? Zásadná otázka:

Ktorá z politických strán v zastupiteľstve mala vo volebnom programe v roku 2010 zriadenie nízkoemisných zón podľa dnes schváleného konceptu? 

Prečo je toto tá kardinálna otázka pre demokraciu v Hlavnom meste Praha?

Pretože zriadenie nízkoemisných zón sa dotkne všetkých občanov. Pár tisíc nešťastníkov tak, že ich autom nebudú môcť vôjsť do veľkého centrálneho územia. A všetkých, ale skutočne všetkých tak, že  budú musieť obetovať čas na to, aby si zakúpili a vylepili zelenú nálepku na čelné okno svojho auta. Každá rodina, no dobre, tak 95% rodín v Prahe má auto. Manžel pôjde vybavovať, manželka musí strážiť deti. Keď si vezme na to dovolenku, rodina bude mať otca o deň menej k dispozícii. A tak ďalej a tak podobne, prosto je to zásah do fungovania rodiny a teda sa to nejako dotkne skutočne každého.

Ako funguje v Prahe demokracia?

Je pred voľbami, strany predkladajú voličom svoje volebné programy. Ktorý program získa najväčšiu podporu, taká strana dostane najviac hlasov. Potom je tu ešte atraktivita a krása žien na kandidátkach (pamätáme plagáty VV). Potom je tu ešte tvrdé jadro skalných, ktorí tých komunistov budú voliť aj keby nekandidovali.

Tak preto, ako funguje demokracia, sa ešte raz pýtam (aby si aj debilkovia uvedomili):

Ktorá z politických strán v zastupiteľstve mala vo volebnom programe v roku 2010 zriadenie nízkoemisných zón podľa dnes schváleného konceptu? 

Kým vynesiem záverečný súd, je dôležité upozorniť na skutočne celú mašinériu demokracie na magistráte Hlavného mesta Praha:

 

Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy (dále jen „zastupitelstvo“). Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor hlavního města Prahy (dále jen „primátor“), a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva zpravidla i řídí. Primátora volí zastupitelstvo a je zároveň z výkonu své funkce zastupitelstvu odpovědný. Primátor jmenuje a odvolává, po předchozím souhlasu ministra vnitra, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „magistrát“). Výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti je rada hlavního města Prahy (dále jen „rada“). Rada je ze své činnosti odpovědna zastupitelstvu, které ji rovněž volí.

Zdroj:  Volené orgány (Portál hlavního města Prahy).

Takže to zhrniem:

Občania vo voľbách volia zastupiteľstvo. Členovia zastupiteľstva volia členov Rady Hlavného mesta Praha.

Je to klasická zastupitešlká demokracia, ktorá vznikla preto, aby sa milión občanov Prahy mohlo aj podieľať na tvorbe pravidiel svojho života v meste a aby aj bola zabezpečené istá operatívnosť a akcieschopnosť pri rozhodovaní o bežnom chode mesta. 

Ako píše portál Echo24.cz

 

Praha zvolila rozsáhlejší ze dvou variant zřízení nízkoemisní zóny. Bude sahat zhruba od Holešovic na severu po Braník na jihu a od Malé Strany a Smíchova na západě až do Strašnic. Zároveň bude platit takzvaná norma euro 3, což znamená, že do zóny budou moci jen auta vyrobená zhruba po roce 2001. Zóna začne platit od 1. ledna 2016. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní.

Zdroj:  Praha uzavře vjezd starším autům. Omezení bude širší než se čekalo – Echo24.cz.

Kontrolná otázka: Kto to schválil? Pražský radní, teda 10 ľudí vybraných 63 členným zastupiteľstvom, ktoré bolo zvolené na základe volebných programov jednotlivých strán v roku 2010. Kto to je konkrétne Rada Hlavného mesta Prahy?

Dnes sú to desiati

Jméno Funkce Strana/Klub Kontakt
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. primátor hl. m. Prahy TOP 09 e-mail: Tomas.Hudecek@praha.eu
Jiří Vávra první náměstek primátora TOP 09 e-mail: Jiri.Vavra@praha.eu
Ing. Jiří Nouza náměstek primátora TOP 09 e-mail: Jiri.Nouza@praha.eu
Ing. Václav Novotný náměstek primátora TOP 09 e-mail: Vaclav.Novotny@praha.eu
Ing. Jiří Pařízek radní TOP09 e-mail: Jiri.Parizek@praha.eu
Mgr. Ludmila Štvánová radní TOP 09 e-mail: Ludmila.Stvanova@praha.eu
Ing. Eva Vorlíčková radní TOP 09 e-mail: Eva.Vorlickova@praha.eu
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. radní TOP 09 e-mail: Martin.Dlouhy@praha.eu
Ing. Jan Vašíček radní TOP 09 e-mail: Jan.Vasicek@praha.eu
Mgr. Lukáš Manhart radní TOP 09 e-mail: Lukas.Manhart@praha.eu

A čo to tam vidím? Je tam 10x TOP09. Takže kardinálna otázka sa nám scvrkáva:

Ktorá z politických strán v zastupiteľstve mala TOP09 vo volebnom programe v roku 2010 zriadenie nízkoemisných zón podľa dnes schváleného konceptu? 

Z princípov fungovania demokracie je odpoveď super dôležitá. Znenie odpovede totiž rozhodne, či Rada Hlavného mesta Prahy naplnila demokratické zásady. Teda, že plní volebný program, plní sľuby dané občanom v roku 2010. Teda, že občania sa pre nízkoemisné zóny v roku 2010 rozhodli. Občania v roku 2010 chceli nízkoemisné zóny a zvolili si takých zástupcov, ktorí to pre nich zariadia. To je demokracia.

Alebo Rada Hlavného mesta Prahy je spolok 10 diktátorov strany TOP09, ktorí sa rozhodli nadiktovať svoju vôľu občanom napriek tomu, že nikdy nedostali od občanov na tento projekt nízkoemisných zón mandát. Nalejme si čistej pepsikoly – teda oklamali občanov.

Takže znova, v mene demokracie v Českej republike sa pýtam:

Mala TOP09 vo volebnom programe v roku 2010 zriadenie nízkoemisných zón podľa dnes schváleného konceptu? 

Alebo si TOP09 zaslúži pochvalu ako vzorný demokrat, alebo odsúdenie ako diktátor.

Tak jednoduché to je!

Pre kverulantov a detailistov pár upresnení

Prvý dôležitý dodatok: Samozrejme, z princípov zastupiteľskej demokracie vyplýva, že si volíme zástupcov a nie každé ich rozhodnutie musí byť vo volebnom programe. Zo všeobecného zamerania politiky jednotlivých strán vyplývajú isté predpokladané riešenia. Socialisti budú regulovať a zvyšovať dane, pravičiari zas opačne. Zelený zavádzať nízkoemisné zóny a cyklocesty, liberáli im nechajú zaplatiť. Ale ako som ukázal, vytvorenie nízkoemisných zón sa dotkne každého občana Prahy. Významne ovplyvní správanie sa rodín pri nákupe a prevádzke auta. Preto si myslím, že je oprávnené očakávanie, aby takýto projekt bol súčasťou volebného rozhodovania voličov.

Navyše platí, že čím viac demokracie, tým viac a častejšie sa zástupcovia obracajú na svojich voličov v medzivolebnom období pre rozhodovanie. Špičkovým je potom systém referend vo Švajčiarsku. Ale veď nemusí byť špičková demokracia, ale zas po 25 rokoch by sme už nemali byť na úrovni, že medzi voľbami sa už len diktuje.

Druhý dôležitý dodatok: To zavedenie nízkoemisných zón, teda rozhodnutie dotýkajúce sa všetkých občanov bolo prijaté bez pár dní presne 3 mesiace pred konaním nových volieb. Áno, priatelia, 10-11 októbra 2014 sa uskutočnia v Česku nové komunálne voľby. V kontexte búrlivých zmien v zložení Rady v celom období 2010-2014, v kontexte toho, že TOP09 rozhodne nemá pohodlnú väčšinu je oprávnené očakávanie, že čím sú nové voľby bližšie, tak sa už len „kúri a svieti“ a rozhodne sa neprijímajú rozhodnutia, ktoré neboli vyslovene súčasťou volebného programu 2010. 

Tretí dôležitý dodatok vyspelej demokracieKoncept je navrhnutý, tak, že výnimku dostanú automaticky rezidenti. Takže rozhodnutie občanov vnútornej Prahy v komunálnych voľbách pre politickú stranu, ktorá chce zaviesť nízkoemisné zóny podľa takéhoto konceptu je na hranici diktatúry. Ich rozhodnutie totiž diktuje pravidlá pre občanov žijúcich úplne niekde inde. Áno, rozhodujú o vzduchu, ktorý oni budú dýchať. Ale majú právo zasahovať do práv iných? Sú v tomto prípade rezidenti vnútorne Prahy menšina vyžadujúca ochranu na úkor demokratickej väčšiny? (To si ako profík v zdravotníckom odbore z dovolením vyhadzujem neposudzovať.) To je totiž významný atribút vyspelej demokracie. Každé demokraticky prijaté pravidlo musí dbať na primeranú ochranu menšín (nech už si pod menšinou predstavíme čokoľvek). Pričom sa predpokladá primeraná, morálna či etické miera menšinových nárokov.

Pod čiarou: Vezmite si akékoľvek významné rozhodnutie slovenskej socialistickej vládnej strany.  Skontrolujte, či ide o drobné rozhodnutie (kúriť a svietiť) alebo celospoločenský dosah (bolo vo volebnom programe) alebo rozhodnutie v kontexte socializmu (očakávateľné, keď volíte socialistu a má pohodlnú väčšinu) a môžete si preverovať demokraciu. Tak jednoduché to je. 

Pod dvomi čiarami: Toto naozaj nie je článok o riešení dopravy a životného prostredia v Prahe či inde na Zemeguli. Je to článok o fungovaní demokracie.

Zdieľať?