PRP: Majú to nejaké rozbité, treba pri tom myslieť

Ak neošetríte všetky možnosti, ako sa môže užívateľ, podriadený, decko stratiť vo vašom nástroji, službe, produkte, máte to v skutočnosti celé rozbité, pokazené, nefungujúce.

Ľudia sú v dnešnej dobe naučení na princíp samoobsluhy. Sami si zapnú, sami si nastavia, sami používajú. A ak sa pri používaní, nastavovaní, zapínaní stratia, považujú vaše služby, váš produkt za úplne nanič.

Ľudia nepovažujú vlastné myslenie, vzdelanie, intelekt za dôležitú súčasť práce s vaším produktom či službou.

Dnešná rada na piatok nemá východisko. Nie je to ani tak rada ako skôr upozornenie, aby ste na túto výzvu mysleli pri tvorbe vášho produktu či služby.

Zdieľať?