Reklama na EasyBlog – na dobré veci s radosťou

EasyBlog je skvelý český offline blogovací systém. Je výborný a čím ďalej lepší. Elegantne popísal jeho skvelé vlastnosti Počítačový nadšenec

Aj keď ho aktívne nepoužívam, vrelo odporúčam pre offline blogovanie. Ja som zástanca on-line života na sieti a on-line blogovania, preto blogujem na inom systéme. Keby som bol nejakou vonkajšou silou prinútený prejsť do offline režimu, EasyBlog by bol liekom prvej voľby.

Domáca stránka EasyBlog-u