Riadenie obce by malo byť tak jednoduché, aby ho zvládol aj človek so základným vzdelaním

Ach jo! Príčina a následok.

To sú naozaj občania obce taký nesvojprávny, že nedokážu v slobodných voľbách rozlíšiť, že pre nich bude rozumnejšie mať  inteligentného starostu?

Starostovia a primátori by mali mať minimálne stredoškolské vzdelanie.

V pozmeňujúcom návrhu k volebným kódexom to navrhujú predstavitelia KDH s tým, že títo funkcionári rozhodujú o verejných financiách a musia mať aspoň základné vedomosti o organizačnej a riadiacej práci, ako aj o finančnom hospodárení.

Podľa KDH obce a ich štatutári majú taktiež významné kompetencie, ktoré na nich previedol štát.

Zdroj:  SME.sk | KDH chce vzdelanejších starostov a primátorov, SaS chce zrušiť moratórium.

No keď nedokážu, tak budú niesť následky. Ministerstvo vnútra predsa má dostatok nástrojov na kontrolu a môže dokonca uvaliť nútenú správu na obec. A je tam ešte aj obecné zastupiteľstvo, ako kolektívny orgán, ktorý má dosť kompetencii.

Ale to by sme museli pravidlá hlavne dodržiavať. Nie len vymýšľať nové a nové capiny.

Zdieľať?