Riešenie problémov technológie e-mail

Včera som bol konfrontovaný, proste som narazil, do jedného riešenia všetkých, akýchkoľvek, bezo zbytku, problémov s technológiou e-mail.

V danej firme zakázali Outlook ako e-mailového klienta. Ba čo viac, zakázali akéhokoľvek e-mailového klienta. Webové rozhranie je OK.

Tuším istú zradu tohoto riešenia. Preto sa vás chcem opýtať: Naozaj si pomohli od akéhokoľvek e-mailového protivenstva? Stačí mi jeden kontrapríklad.

Zdieľať?