SERP odhaluje – doplnok k prípadovej štúdii o magnetkách

Dnešný text nadväzuje na článok Reklamné magnety.sk – PPC cieľová stránka ako noha, v ktorom som sa venoval ich stránkam z pohľadu PPC a len okrajovo som sa dotkol SEO. Dnes ukážem, aké dôsledky má problematicky tvorený obsah webovej prezentácie.

SERP na KW reklamné magnetyNačo slová, pozrite si nasledujúci obrázok, ktorý zobrazuje špičkové pozície SERP, vrátane Adwords reklám. Prosto komplexný pohľad na PPC a SEO súčasti marketingového mixu v prostredí internetu.

Inzerát sa nedostal na prémiovú pozíciu. Asi nemá dosť dobré skóre kvality. Možno preto, že cieľová stránka nie je dostatočne relevantná k zadaným kľúčovým slovám, alebo ponúkli do aukcie pre dané kľúčové slová málo. Na druhej strane, obrázok ukazuje v praxi pseudo prémiovosť druhej, respektíve tretej pozície.

Akokoľvek, reálna prémiová pozícia by za peniaze priniesla to, čo by mohlo priniesť SEO. Zadané kľúčové slová, reklamné magnety, pravdepodobne patria medzi hlavné kľúčové slová webu. A podľa zloženia prvej strany sa zdá ako minimálne konkurenčná. Žiaľ prvá strana SERP je pre nich nedostižná. Namiesto toho prvé miesto obsadil priamy konkurent, druhé miesto nerelevantný web (môj). O treťom mieste ešte bude reč. Teda prvá strana, dosiahnuteľná je, ale za peniaze v podobe pozícií Adwords. (No dobre, takto to vyzerá, ako keby práca vložená do textového, sémanticky správneho webu nebola za peniaze. )

Ešte čosi na okraj a mimochodom.

Pri tejto príležitosti som si dovolil zvýrazniť v SERP ešte čosi (označené číslom 2). A to je obsah z môjho webu. Po tom, ako som napísal na adresu serveru dobreblogy.cz článok dobreblogy.cz majú stále problém s korektným preberaním obsahu, prestali v tichosti zobrazovať (no nie preberať) nové články via RSS kanál. Staré články stále skladujú vo svojej databáze. Ako by som to otvorenie a priamo? Databáza serveru dobreblogy.cz obsahuje cudzí obsah, ktorý stále zverejňujú bez toho, aby uverejnili odkaz na originálny zdroj a proti mojej jasne prejavenej vôli.

V komentároch k minulému článku zaznela sebaistá informácia, že takéto chovanie v SERP nemôže uškodiť. Ste si stále taký istý?

Zdieľať?