Slovensko vraj ide vykročiť do 21. storočia v elektronickej komunikácii

Stavíme sa, že na Slovensku vymyslia ďalšie koleso?

Elektronická komunikácia občanov s úradmi, ako aj medzi orgánmi verejnej správy, by mala byť jednoduchšia a efektívnejšia. Predpokladá to návrh zákona o elektronizácii administratívnych procesov, ktorý na pripomienkové konanie predložilo ministerstvo financií. Napomôcť má tomu zavedenie elektronických osobných schránok a elektronického doručovania.

Záznamy z týchto registrov poskytnuté v elektronickej forme budú navyše z hľadiska zákona zrovnoprávnené s „papierovou“ úradnou listinou.

Komunikácia s úradmi cez internet má byť jednoduchšia – Živé.sk.

K tomu zrovnoprávneniu: Ak to dopadne tak, ako si dnes Ministerstvo financií predstavuje elektronickú faktúru, tak nech radšej nič nerobia. Myslím to skutočne úprimne.

Dnes totiž poslanie faktúry elektronicky znamená klik-klik, poslanie elektronickej faktúry znamená 10 klikov a ako bonus súženie s paródiou na elektronický podpis.  Áno, taký zásadný rozdiel vyplýva zo zmeny slovosledu.

Zdieľať?