Používajme na blogoch správne názvoslovie

Blogy prichádzajú na Slovensko. Spolu s nimi by malo prísť aj názvoslovie. Správne názvoslovie. Vyjasnime si prosím, čo je „blog“, čo je článok“.

Už párkrát tu a inde zazneli rôzne povzdychy nad tým, že ľudia divne používajú slová blog, blogér, blogger, článok, spot, denníček, webová prezentácia a ďalšie a ďalšie a ďalšie. Začínam si pripadať ako u hotentótov. A čo je najhoršie, niektorí nie sú ochotní na svojom zmätení pojmov čokoľvek zmeniť.

Príklad zo života pre vytrvalých ignorantov: Ukazujúc na rožky požiadajte predavačku v pekárni, aby vám podala z regálu rascový chlieb.

Takto to vidím ja:

  1. Práve čítate článok na mojom blogu, ktorý napísal blogér.
  2. Použitie slova blog vo význame „článok“ považujem za nesprávne a nebezpečné, pretože môže dôjsť k zmätkom v komunikácii. Ak sa toto pravidlo bude dodržiavať, nedostane sa tento zmätok ani do kodifikovaného jazyka.

Poznámka ku komentárom: Zamyslite sa, či váš komentár je konštruktívny a k veci. Tento článok nie je o tom, či sú blogy na Slovensku 3 mesiace alebo 10 rokov.