Stan pred Apple store na prenájom

Zážitky reálneho socializmu v praxi USA

An enterprising young Apple fanboy has parked himself and his 2-man tent outside the downtown San Francisco Apple store, and is going to rent the spot on AirBnB. Hmm. So if I get a big enough tent, can I rent out my spot to like 20 people? Business model ahoy!

Quick! Rent this guy’s tent and be first in line to get the iPhone 4

V USA zavládol reálny socializmus. Ľudia musia dlhé noci a dni stáť v rade na moderný telefón. Situáciu využívajú mladí veksláci a vo vidine  mrzkej  kapitalistickej mince grošu rozohrali sivý realitný biznis.

Zdieľať?